"Boşanma" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Etiketler: Görsel Düzenleyici potansiyel vandalizm
 
== Modern Türk Hukukunda Boşanma ==
22 Kasım 2011'de kabul edilen [https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu] ile birlikte boşanma sebepleri Türk hukukunda yeniden düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre eşlerin boşanması ancak ve ancak bir mahkeme kararıyla mümkün olup; kanunda sayılan sebepler haricindeki bir sebebe dayanarak eşlerin boşanması mümkün değildir. DoktrindeEvliliğin busona sebeplerermesi mutlakanlaşmalı veveya nisbi,çekişmeli genelboşanma veşeklinde özelgerçekleşebilmektedir. sebeplerTürk olarakMedeni ikiKanunu ayrıboşanma sınıflandırmayasebeplerini tabigenel tutulmuştur.ve Düzenlemeyeözel göreolarak boşanmaikiye sebepleri yalnızcaayırmıştır. şunlar olaiblir:
 
'''Genel boşanma sebepleri:''' Kanun, genel boşanma sebeplerini ismen düzenlemiş ancak bu kavrama tam olarak nelerin girdiği hakimin takdirine bırakılmıştır. Genel boşanma sebeplerine örnek olarak güven sarsıcı davranışlar, geçimsizlik, hayata bakış anlamında farklılıklar, saygının ortadan kaldırılması gösterilebilir.<ref>[https://www.bilgichukuk.com/bosanma-sebepleri/ Genel Boşanma Sebepleri]</ref>.
 
'''Özel Boşanma Sebepleri:'''
 
* Zina,
* Evlilik birliğinin sarsılması.
 
=== Zina (TMK m.161) ===
Zina, eşlerden birisinin sadakat yükümlülüğüne aykırı olarak başkasıyla birliktelik yaşaması anlamına gelmektedir. Evli olan bir kadın ya da erkeğin karşı cinsten biri ile cinsel ilişkiye girmesidir. Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Zinanın söz konusu olabilmesi için cinsel ilişkinin karşı cinsle yapılmış olması gerekir. Ayni cinsten kişilerle ilişkiye girmek zina sayılmaz. Eşlerden birinin kendi cinsiyetiyle yaşadığı cinsel ilişki zinaya sebebiyet vermemekle birlikte bu durumda diğer eş haysiyetsiz hayat sürme gerekçesi ile boşanma davası açabilir. Cinsel ilişkinin zina sayılması için bir kere gerçekleşmiş olması yeterlidir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı söz konusu olmamaktadır.<ref>[https://www.bilgichukuk.com/bosanma-sebepleri/ Özel Boşanma Sebepleri - Zina]</ref>.
 
=== Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış (TMK m.162) ===
Özel boşanma sebepleri arasındadır.Hayata kast; bir eşin diğer eşin yaşam hakkına yönelik eylemler anlamına gelmektedir. Hayata kast sebebiyle açılacak boşanma davasında ceza mahkemesinin mahkumiyet hükmü aranmaz. Aile Mahkemesi boşanma kararı verebilir. Pek kötü veya onur kırıcı davranış; eşin bedensel ve ruhsal sağlığını tehlikeye düşürecek davranış, eşe yapılan kötü muameleler anlamını taşımaktadır. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle açılacak boşanma davalarında da, zinada olduğu gibi 6 aylık ve 5 yıllık hak düşürücü süreler söz konusudur. Yine hayata kast ve pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle eşini affeden diğer eşin dava hakkı söz konusu olmayacaktır. <ref>Özel [https://www.bilgichukuk.com/bosanma-sebepleri/ Boşanma Sebepleri - Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış]</ref>.
 
=== Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme (TMK m.163) ===
Boşanmanın nisbi sebeplerindendir. Suç işleme sebebi için ayrıca davalı eşin işlediği suçun yüz kızartıcı olması şartı aranır. Haysiyetsiz hayat sürme halinin ise devamlılık göstermesi gerekmektedir. Örneğin sürekli sarhoş olan eşin haysiyetsiz hayat sürdüğü kabul edilebilirken, arada sırada içki içen eşin haysiyetsiz hayat sürdüğü söylenemeyecektir.
 
=== Terk (TMK m.164) ===
Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadı ile evi terk eden eşe, en az dört ay geçtikten sonra ihtar çekilir. İhtarla beraber en az iki ay süre verilir ve ayrıca eşin eve dönebilmesi için gerekli koşullar sağlanır.  Türk Medeni Kanununa göre ihtar ancak hakim veya noter tarafından çekilmelidir. İhtar yapılmadan boşanma davasının açılması halinde ihtarı mahkeme kendisi yapacaktır. Terk sebebiyle boşanma davasında dikkat edilmesi gereken hususlar evin terk edilme nedeninin “evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri yerine getirmeme” olması ve fiili olarak evi terk eden eşin, haklı nedene dayanması durumunda geride kalan eşin terk etmiş sayılacağıdır.<ref>[https://www.bilgichukuk.com/bosanma-sebepleri/ Özel Boşanma Sebepleri - Terk]</ref>.
Terk durumu eşlerden birinin evi terketmesi ya da diğer eşi evden kovması ve geri kabul etmemesi halinde söz konusu olur.
 
=== Akıl Hastalığı (TMK m.165) ===
[[Akıl hastalığı]]<nowiki/>nın boşanmaya sebep olarak gösterilmesi için evlilikten önce davalı eşin bundan muzdarip olmaması şartı aranır. Zira evlilikten önceki akıl hastalığı evliliğin kesin hükümsüzlüğünü gerektirebilir ki, bu durumda boşanmaya gerek kalmadan evlilik birliği sona erer.
 
3

değişiklik