"Boşanma" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Önceki içerik değiştirilmeden ekleme yapılmıştır.
(düzeltme)
(Önceki içerik değiştirilmeden ekleme yapılmıştır.)
Günümüzde, Katolik ilkelere sıkıca bağlı olan ve yasaları boşanmaya izin vermeyen az sayıda ülke dışında, boşanma yasalarla düzenlenmiştir. [[Medeni Kanun|Türk Medeni Kanunu]]'nda sayılan boşanma nedenlerinden birinin varlığı durumunda, mahkemeler boşanma kararı verebilir. Günümüzde boşanmayı kolaylaştırma yönündeki bir eğilim güçlenmektedir. Eşlerin karşılıklı isteği durumunda, yargıçlar kolayca boşanma kararı verebilir.
 
== Modern Türk Hukukunda Boşanma ==
22 Kasım 2011'de kabul edilen [https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721.pdf 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu] ile birlikte boşanma sebepleri Türk hukukunda yeniden düzenlenmiştir. İlgili düzenlemeye göre eşlerin boşanması ancak ve ancak bir mahkeme kararıyla mümkün olup; kanunda sayılan sebepler haricindeki bir sebebe dayanarak eşlerin boşanması mümkün değildir. Doktrinde bu sebepler mutlak ve nisbi, genel ve özel sebepler olarak iki ayrı sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Düzenlemeye göre boşanma sebepleri yalnızca şunlar olaiblir:
 
* Zina,
* Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
* Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
* Terk,
* Akıl hastalığı,
* Evlilik birliğinin sarsılması.
 
=== Zina ===
Boşanmanın özel ve mutlak sebeplerindendir. Bir eylemin zina sayılabilmesi için eşlerden birinin üçüncü bir kişiyle cinsel organlar dahil olacak şekilde ilişkiye girmesi gerekir. Sarılma, öpüşme gibi fiiller zina kapsamında değerlendirilmezler. Ayrıca eşcinsel ilişkiler de Türkiye uygulamasında zina kapsamına girmemektedir<ref>[https://oguzhanyazici.av.tr/aldatilma-ozellikle-zina-sebebiyle-bosanma-davasi/ Aldatılma (Özellikle Zina) Sebebiyle Boşanma Davası]</ref>.
 
=== Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış ===
Özel boşanma sebepleri arasındadır. Kimi durumlarda intihara yönlendirmenin de hayata kast kapsamında değerlendirilir. Fakat boşanmak için bu sebebe dayanmak isteyen eş, karşı tarafın kendisini başkaları önünde küçük düşürmesi gibi daha küçük bir olaya dayanarak da boşanabilir.
 
=== Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme ===
Boşanmanın nisbi sebeplerindendir. Suç işleme sebebi için ayrıca davalı eşin işlediği suçun yüz kızartıcı olması şartı aranır. Haysiyetsiz hayat sürme halinin ise devamlılık göstermesi gerekmektedir. Örneğin sürekli sarhoş olan eşin haysiyetsiz hayat sürdüğü kabul edilebilirken, arada sırada içki içen eşin haysiyetsiz hayat sürdüğü söylenemeyecektir.
 
=== Terk ===
Terk durumu eşlerden birinin evi terketmesi ya da diğer eşi evden kovması ve geri kabul etmemesi halinde söz konusu olur.
 
=== Akıl Hastalığı ===
[[Akıl hastalığı]]<nowiki/>nın boşanmaya sebep olarak gösterilmesi için evlilikten önce davalı eşin bundan muzdarip olmaması şartı aranır. Zira evlilikten önceki akıl hastalığı evliliğin kesin hükümsüzlüğünü gerektirebilir ki, bu durumda boşanmaya gerek kalmadan evlilik birliği sona erer.
 
=== Evlilik Birliğinin Sarsılması ===
Genel boşanma sebebidir. Kendi içinde anlaşmalı boşanmayı, fiili ayrılığa dayalı boşanmayı ve en çok dayanılan boşanma sebebi olarak halk arasında şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelinden sarsılması) olarak bilinen boşanma sebebini ihtiva eder.
 
==== Anlaşmalı Boşanma ====
En az bir yıldır evli olan eşlerin başvurabileceği yoldur<ref>[https://oguzhanyazici.av.tr/anlasmali-bosanma-protokolu/ Anlaşmalı Boşanma Davası ve Anlaşmalı Boşanma Protokolü]</ref>. Eşlerin bu yolu seçebilmeleri için [[nafaka]], [[tazminat]], velayet gibi boşanmanın fer'i sonuçlarında anlaşmış olması gerekmektedir.
 
==== Fiili Ayrılık (Ortak Hayatın Yeniden Kurulamaması) ====
Herhangi bir nedene dayanarak açılmış bir boşanma davası reddedildikten sonra üç yıl geçmişse ve bu süre boyunca eşler hala bir araya gelememişse, fiili ayrılık sebebiyle boşanma gerçekleşebilir.
 
==== Evlilik Birliğinin Sarsılması ====
Taraflar boşanma hususunda anlaşamıyorlar ve de eşler arasında fiili ayrılık koşulu da gerçekleşmemişse, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek boşanmayı isteyebileceklerdir. Kıskançlık, dedikodu, hakaret, suçlama gibi birçok neden bu sebep kapsamında ileri sürülebilir. Kanun koyucu br sınırlama getirmemiştir. Kural olarak daha kusurlu eşin davası itiraz durumunda reddedilebilmekle birlikte, [[dürüstlük kuralı]]<nowiki/>nın gerektirdiği hallerde az kusurlu eşin itirazına rağmen eşlerin boşanmasına karar verilebilmektedir<ref>[https://oguzhanyazici.av.tr/evliligin-sarsilmasiyla-bosanma-ve-bosanma-davasinda-kusur/ Evliliğin Sarsılmasıyla Boşanma ve Boşanma Davasında Kusur]</ref>.
[[Kategori:Boşanma| ]]
3

değişiklik