"Türk Kurtuluş Savaşı'nda Sovyetler Birliği-Türkiye ilişkileri" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
düzeltme
(düzeltme AWB ile)
k (düzeltme)
=== Hazırlık dönemi ===
[[Dosya:Mehmed Arif Bey.jpg|küçükresim|140px|sağ|Albay [[Mehmet Arif Bey (milletvekili)|Mehmet Arif]].]]
[[Amasya Genelgesi]]'nin yayımlanmasının hemen öncesinde 18-22 Haziran 1919 tarihleri arasında [[Amasya]]'da yapılan toplantıda ilk kez Sovyetlerden yardım alma konusu görüşüldü. Toplantıya Mustafa Kemal (Atatürk), [[20. Kolordu (Osmanlı)|20. Kolordu]] komutanı Ali Fuat (Cebesoy), [[Rauf Orbay|Rauf (Orbay)]] Bey, [[3. Kolordu (Osmanlı)|3. Kolordu]] komutanı Albay [[Refet Bele|Refet (Bele)]], (Ayıcı lakaplı) Albay [[Mehmet Arif Bey (milletvekili)|Mehmet Arif]], Selahaddin Bey, Samsun eski valisi Hamit Bey ve Mustafa Kemal'in yaveri Albay Kâzım (Dirik) katıldı.<ref name="Çalışkan">{{Dergi kaynağı | başlık = Türk Kurtuluş Savaşında Sovyet Rusya'nın Malî ve Askerî Yardımları | dergi = Karadeniz Araştırmaları | url = http://dergipark.ulakbim.gov.tr/karadearas/article/view/5000052720/5000050039 | soyadı = Çalışkan | ad = Ülkü | sayı = 9 | yıl = 2006 | sayfalar = 36-42 }}</ref>
 
[[AmasyaToplantıda Genelgesi]]'ninulusal yayınlanmasınındireniş hemengösterme öncesindekonusunda 18-22fikir Haziranbirliği 1919vardı, tarihleriancak arasındakonu [[Amasya]]'daBolşeviklerden yapılanaskerî, toplantıdaekonomik ilkve kez Sovyetlerdensiyasî yardım almaalmaya konusugeldiğinde görüşüldü. Toplantıya Mustafa Kemal (Atatürk),anlaşmazlıkllar [[20yaşandı. KolorduGenel (Osmanlı)|20. Kolordu]] komutanı Ali Fuat (Cebesoy)kanaat, [[RaufBolşevik Orbay|Raufyardımının (Orbay)]]onların Bey,sistemini [[3.kabul Kolorduettirmeyi (Osmanlı)|3.gerektireceği Kolordu]] komutanı Albay [[Refet Bele|Refet (Bele)]], (Ayıcı lakaplı) Albay [[Mehmet Arif Bey (milletvekili)|Mehmet Arif]], Selahaddin Bey, Samsun eski valisi Hamit Bey ve Mustafa Kemal'in yaveri Albay Kâzım (Dirik) katıldıyönündeydi.<ref name="ÇalışkanSonyel">{{DergiKitap kaynağı | başlık = Türk Kurtuluş Savaşında Sovyet RusyaSavaşı'nın Malî ve Askerî Yardımları | dergi =nda KaradenizDış AraştırmalarıPolitika | url = http://dergipark.ulakbim.gov.tr/karadearas/article/view/5000052720/5000050039 | soyadı = ÇalışkanSonyel | ad = ÜlküSalâhi |yazarlink=Salâhi sayıR. Sonyel | cilt = 91 | yer = Ankara | yıl = 20061987 | sayfalar = 3679-4281, 84 }}</ref>
Toplantıda ulusal direniş gösterme konusunda fikir birliği vardı, ancak konu Bolşeviklerden askerî, ekonomik ve siyasî yardım almaya geldiğinde anlaşmazlıkllar yaşandı. Genel kanaat, Bolşevik yardımının onların sistemini kabul ettirmeyi gerektireceği yönündeydi.<ref name="Sonyel">{{Kitap kaynağı | başlık = Kurtuluş Savaşı'nda Dış Politika | url = http://dergipark.ulakbim.gov.tr/karadearas/article/view/5000052720/5000050039 | soyadı = Sonyel | ad = Salahi | cilt = 1 | yer = Ankara | yıl = 1987 | sayfalar = 79-81, 84 }}</ref>
 
[[Dosya:Vasif Karakol.jpg|küçükresim|140px|sağ|[[Karakol Cemiyeti]] başkanı [[Mustafa Vasıf Karakol|Kara Vasıf]].]]