"Fâtımîler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Ekonomik alanda da Cevher önemli reformlar yaptı. Mısır'da köprülerin onarılıp ve yeni köprüler yapılması için büyük devlet harcamaları yaptı. Cevher devlet gelirlerini artırmak için toprak kullanımı vergisini "bir fidan alan arazi için" 3.5 dinardan 7 dinara yükseltti ve toprak sahiplerinden alınan sahiplilik ücretlerini (kabaletu'l-arazf) de artırdı. Mısır'da para reformu uygulamaya başladı. Mısır'da kullanılan "ed-dinaru'r-radi" ve "eddinaru'i- ebyaz" olarak anılan altın dinar sikkesi yerine İfrikiyye'de geçerli daha yüksek ayarlı altın ihtiva eden "ed-dinaru'l-Muizzi" adıyla anılan yeni altın dinar sikkeleri bastırdı.
 
Fatimiler egemenlik alanlarını Abbasilerin bulunduğu tüm arazilere genişletmek; bu alanlarda egemen olan [[Buveyhîler]] idaresine ve Abbasiler hilafetine son vermek ve Şii mezhebini yüceltmek amaçlı idiler. Bu amacı geliştirmek için Cevher Suriye'ye Mısır'dan büyukbüyük bir Fatimiler ordusu ile istila için sefer açtı ve Suriye'yi istila etti. Fakat 31 Ağustos 971'e Fatimilerin Suriye bölgesi emiri olan olan Cafer bin Fellah Şam yakınlarında o bölgede egemenlik iddiasında olan [[Karamatiler]] ile yaptığı bir muharebede yenik düşüp öldürüldü. Böylece Fatimiler'in Suriye'de egemenliği son buldu ve Karmatiler tüm Suriye ve Filistin'i ellerine geçirip Mısır'a doğru ilerlediler. Hatta Fatimiler onların Kahire'ye ilerlemelerinden korkmaya başladılar.
 
Cevher 973'de şartlar daha iyiye gittiğinde İfrikiyye'de bulunan Fatimiler Halifesi Muizz Ladinallah'ı Mısır'a gelmeye çeğirdiçağırdı. Halife Muizz tüm mal varliği ile Mısır'a göç etti. İfrikiyye'nin Fatimilere bağımlı olarak yönetimi Berber asıllı Beni Ziri sülalasıne verildi. Bu sülalenden ilk İfrikiyye valisi olan Yusuf Bulukkin bin Zırı'nın kurduğu bağımlı devlet [[ZırilerZîrîler]] olarak anılmaya başlandı. Sicilya'ya Beni Kelb kabilesinden bir Arap aile; Trablus'a da Abdullah bin Yahlif ei-Kutamı vali ve bağımlı devlet hükümdarı olarak tayin edildi. Bulukkin, Zendler ile mücadele etti. Sebte'ye kadar bütün Mağrib'i zaptetti.
 
973'de Misir'a gelip yeni Kahire sehrinde bve yeni sarayina yerlesen
Muizz Li Dinilah ilk iş olarak Cevher'e buyuk iltifatlar ve ovgiler vererek onu naiplip görevinden uzaklastirdi. Yerine yahudilikteYahudilikten donmedönme Ya'kub bin Killis'i getirdi. Bin Killis'in mali islerde yardimciligi Uslüc bin Hasan'a verildi. Bu iki devlet yoneticisi Mısır'daki Fatımi idaresinin düzenlenmesi ile uğraşmaya basladı. Halife Muizz 973-975 döneminde bundan sonra Fatimiler Devletinin baskent olarak kabul edilen Kahire'den hüküm sürmeye başladı. Bu tarihten sonra 1169'a kadar Fatımiler devletinin gerçek idari ve ekonomik merkezi 1169'a kadar [[Fustat]] ve diğer şehirlerde idi.
Ya'kub bin Killis'i getirdi. Bin Killis'in mali islerde yardimciligi Uslüc bin Hasan'a verildi. Bu iki devlet yoneticisi Mısır'daki Fatımi idaresinin düzenlenmesi ile ugrasmaya basladi. Halife Muizz 973-975 doneminde bundan sonra Fatimiler Devletinin baskent olarak kabul edilen Kahire'den hüküm sürmeye başladi. Bu tarihten sonra 1169'a kadar Fatımiler devletinin gerçek idari ve ekonomik merkezi 1169'a kadar [[Fustat]] ve diğer şehirlerde idi.
 
975'te Halife Muizz öldüktenn sonra yerine geçen oğlu [[Aziz (Fatimi)|El-Aziz Billah]] babasının doğuya önem veren stratejisini devam ettirdi. Onun halifelik döneminde bu strateji Fatımiler'in Orta ve Güney Suriye, daha sonra da Halep emirlikleri üzerindeki nüfuzunu güçlendirme amaçlı idi. Suriye'yi ele geçirilmesini diğer müslüman arazileri, özellikle Sünni müslümanlığın merkezi olarak görülen Bağdat'ın, ele geçirilip kontrolünün ön şartı olarak görmekteydiler. Halife Aziz Billah, imtiyazlı durumlarını kaybetmekten korkan Beberilerin buna karşı çıkacağını bilmesine rağmen, bu amaçla doğu müslüman bölgelerinden, özellikle Türk'lerden ve Deylamiler'den, asker toplayıp yeni bir ordu kurmaya başladı.
Mısır'ı ellerine geçirdikten sonra Fatımiler Akdeniz etrafında ve [[Kızıl Deniz]] etrafında fetihlerine devam ettiler. En geniş sınırları içinde doğuda [[Suriye]]'den batıda [[Tunus]]'a kadar Akdeniz kıyılarını, yani Kuzey Afrika, [[Sicilya]], [[Filistin]], [[Ürdün]], [[Lübnan]], Suriye'yi ihtiva etmekte idi. Ayrıca Afrika'da Kızıl Deniz kıyıları; Arabistan yarımadasının batısida Kızıl Deniz kıyıları olan [[Timaha]] ; [[Hicaz]] ve [[Yemen]]'i de içine almaktaydı. Mısır, Fatımiler devleti arazilerinin iktisadi merkezi de olmuştu.
 
Fatimiler, Mısır'dan tüm sahillerine ve [[HindHint OkyanusOkyanusu]]'u kıyılarına yayılan gayet geniş ve büyük bir dış ticaret ağı kurmuşlardı. Fatımilerin ticaret ve diplomasi ilişkileri [[Song Hanedanı]] yönetimde bulunan [[Çin]]'e de yetişmekteydi. Bu ticari ve ekonomik yayılıp genişleme, sonunda yaklaşık 1001–1300 dönemini kapsayan "Yüksek OrtaçağlarOrtaçağ" dadöneminde, Mısır'ın gelecekteki ekonomik yörüngesini de tespit etti. Fatımilerin uzun mesafeli dış ticarete verdikleri önem (özellikle Mısır'da) Nil Nehri sulama sisteminin geliştirilmesini ihmal ederek tarım üretimini umursamayıp tarımın gerilemesine yol açmıştır.
 
=== Fatımiler Devleti'nin kültürü ve yönetilmesi ===
75.829

değişiklik