"Kriminoloji" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: Vandalizm
Etiketler: Görsel Düzenleyici değişikliği Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
(Gerekçe: Vandalizm)
 
Augusto Comte'nin etkisinden kalan ''Les Horizons Du Droit Penal'' (Ceza Yasasının Yeni Ufukları) adlı eserini yayınlayan Dr. [[Cesare Lombroso]]'nun, 1876 yılında iki cilt halinde yayınlanan ''Homo Criminalis'' (Suçlu İnsan'ıyla) belli yakınlıkları olmakta ve kendisini suç karşısında savunmanın toplumun ödevi olduğu yönünde fikirlerini beyan etti. Öylece öncülüğü toplumun korunmasına veren ama artık bunun gerçekleştirmek için yollar öngörene toplumsal savunma kavramının ortaya çıkmasına neden oldu.
 
Kriminoloji çoğunlukla bir gözlem bilimi olarak kabul edilmesine rağmen uyumlu bir strateji belirlenmesi ile toplumun suç karşısındaki tepkisinin derinlemesine değişmesine öncelik ederek toplumu daha huzurlu bir zemine oturtmasında ana damar olma vasfını gösterebilir. Kriminoloji yalnızca ceza hukukunun yetersizliklerinden doğmakla Kibris tutk devletikalmamış, onun yenilenmesinin koşullarını da belirlemede aktif rol almıştır.
 
[[Suç]] nedenleri bilimi olarak da tanımlanan Kriminoloji, o kadar geniş bir bilim alanıdır ki, [[sosyoloji]], [[psikoloji]], [[tıp]], [[psikiyatri]] gibi daha birçok [[sosyal bilim]] dalları ile insan üzerinde etkili olan fen bilimlerinden de faydalanmaktadır. Bu bilimlerdeki gelişmelere paralel olarak kriminoloji kendisini geliştirecek ve toplumun sağlığa kavuşmasında bir toplum doktorluğu görevini üstlenecektir.