"Tahrif" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
'''Tahrif''' ([[Arapça]]: تحريف "değiştirme, bozma"), [[Müslüman]]lar tarafından kullanılan Arapça bir sözcüktür ve [[İslam]] inancına göre [[Yahudiler]] ile [[Hıristiyanlar]]ın, kendi kutsal yazılarınayazılarını yaptıklarınadeğişiklikleri inandıklarıiddiasına değişiklikleratıfta anlamına gelirbulunur. [[Kur'an]]’ı ve diğer [[hadis]]leri<ref>Örnek olarak bkz., Ibnİbn HajarHacer'nınin, BukhariBuhari'nin açıklaması</ref> temel alan Gelenekçi Müslüman âlimler<ref>^ Ibn Hazm, al-Qurtubi, al-Maqrizi, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim ve son dönemde, pek çoğunun yanı sıra Rahmatullah Kairanawi. Bkz. Izhar ul-Haqq, 1. Bölüm 4. Kısım. başlık (القول في التوراة والإنجيل).</ref>, Yahudilerin ve Hıristiyanların, Tanrı Kelamını değiştirdiklerini iddia ederler.
 
== Kuran ve tahrif öğretisi ==
* “Bazıları, gerçekte insanlar tarafından yazılanları Tanrı ile bağdaştırma hatasına düşüyorlar.”
 
=== İlk Tekziplertekzipler ===
İslamiyet ile ilgili olarak yazılmış, Hıristiyanlığa ait en eski belgeler arasında, 634 ile 640 yılları arasında Günah Çıkaran Maksimus’un Şöhretli Peter’a yazmış olduğu mektup ile 634 ile 637 yılları arasında Kudüs Patriği Sophronius’un (ölümü: 639) üç yazısı bulunmaktadır. Bu yazıların kesinlikle içermediği bir bilgi, Arapların yeni bir dini reddettikleridir. İmparatorluklarını kaybetmiş olan [[Melkit]]ler, Müslümanların zaferinin Hıristiyanların günahlarından kaynaklandığına yordular. 685 ile 692 yılları arasında yazılan Sözde-Methodius Kıyameti ([[Süryanice]]si) diğer pek çok şeyin yanında, Hıristiyanların cezalandırılmak ve günahlarından arınmak için Müslümanlar tarafından yönetildiklerini yazar.
Melkitler’in ilk kuramsal tekzip örneği Sinaylı Anastasius’tur. (d.c. 700).<ref>Ayrıca bkz: John C. Lamoreaux, Early Eastern Christian Responses to Islam (1. bölüm) in Medieval Christian Perceptions of Islam: A Book of Essays</ref>
Tahrif tartışması ayrıca [[Bizans İmparatorluğu|Bizans]] İmparatoru III. Leo’ya<ref>A. Jeffery, Ghevond's text of the correspondence between Umar II and Leo III, in Harvard Theol. Review, xxxvii [1944], 269–321</ref> atfedilmiş ilk tartışmalı metinlerde yer almaktadır ve burada, Yahudilerle Hıristiyanların herkesçe bilinen aynı kutsal metni paylaştıkları ve İkinci Kutsal Tapınak’ın mimarı Üzeyir'in dindar ve güvenilir bir kişi olduğu söylenmektedir. Aynı görüşlere daha sonraki Yahudi yazılarında da rastlanır.
 
=== Yahudi Tekzipleritekzipleri ===
İslam ayet ve metinlerinde “Hak Kitap” olarak nitelendirilen Tevrat’ın “Muharref” olduğuna dair bir ibare yoktur. Ancak, ayetlerde Yahudiler için “onlardan öyleleri” ve “Yahudilerden küfürde yarışanlar”ın kelimeleri yerlerinden kaydırdıklarından ve dillerini eğip büktüklerinden bahsedilmektedir.
 
== Ayrıca bakınız ==
* [[İncilKitâb-ı Mukaddes]]
* [[TevratTanah]]
* [[Şeytan Ayetleri]]
 
34.756

değişiklik