"Şeriat" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k
Şeriat sözcüğü ''şerea' ''(الشر ع) kökünden gelmektedir. Bu sözcük şeriat hükmü koymak manasında kullanılır. Şeriat koyana ''"şâri"'' denir. Bu sebeple İslami literatürde şâri olarak [[Allah]]’a''"Şâri-i Hâkim"'' veya ''"Şâri-i Mübîn"'' denildiği de olur.
 
Terim olarak; "[[Kur'an]] [[âyet]]leri, [[Muhammed bin Abdullah|Muhammed]]'in söz ve fiilleri olarak anlaşılan ([[sünnet (din)|sünnet]]/[[hadis]]) ve İslâm bilginlerinin görüş ve yorumlarıyla oluşturulan dini kanunlar toplamıdır. Bazen din anlamında da kullanılan şeriat, "dinin insan eylemlerine ilişkin hükümlerinin bütünü", "dünya ile ilgili hükümlerinin tamamı" ve "İslam hukuku" gibi anlamlara gelmektedir.
 
Şeriat kelimesi diğer [[kanun]]lar için de kullanılmıştır. ("Musa'nın şeriatı", "Zerdüşt şeriatı" vb.) Şeriat sözcüğünün çoğulu "şerâyi"dir. Şeriatı günlük kullanımda din anlamında ve ona eşdeğer kullananlar olduğu gibi, inanç, ibadet, ahlak eksenli bir yapı olarak kabul ettikleri dinden farklı olarak sadece muamelat ve ukubat ve feraiz gibi değişken ve dönemsel hükümler olarak ele alan ilahiyatçılar da bulunmaktadır.
 
===Yasal sorunlar / Legalite===
[[Dosya:Melaka State Syariah Court.jpg|thumb|[[Malezya]]'nın [[Malakka]] [[eyalet]]inde bir Şeriatşeriat Mahkemesimahkemesi]]
'''Cezalarda kanunilik, mezhepsel farklılıklar:''' Şekli ve miktarı konusunda görüş birliği bulunmayan ibadetlerin terk edilmesinin <ref>http://kizilbas.biz/belgeler/101-seyhuelislam-ebussuud-efendi-fetvalari.html</ref> şeriat yönetiminde ceza veya hak mahrumiyeti davalarına konu olması, insan hakları ihlali gibi sakıncalar yanında cezaların kanuniliği ilkesine de aykırıdır. Şeriat hukukunda [[tazir]] cezaları için kanunilik ilkesi bulunmamakta, tamamen hakim veya siyasi otoritenin takdiri geçerli olmaktadır. Şia mezhebinde meşru kabul edilen [[mut'a]] bir Ehl-i Sünnet mezhebi tarafından had cezası uygulanması gereken bir [[haram]]dır. Tazir cezalarına konu olabilen İslam'da [[büyük günah]], [[farz]], [[vacip]], [[zekat]], [[namaz]], [[tesettür]], [[sünnet]], [[hadis]] gibi kavramlar her mezhep ve bölgede farklı anlayış, yorum ve uygulama şekilleri bulunan dini kavramlardır.
 
38.115

değişiklik