"Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
==Yaşamı==
Babası [[Halidilik|Halidi]] tarikatının büyüklerinden ve ulemadan İsmail Siracuddin'dir.<ref name="yaşamyapıt">Özcan, Tahsin "Mehmed Rüşdî Paşa (Şirvanîzade)" (1999) ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.2 s.179-180 ISBN 975-08-0072-9</ref> Babası [[Şirvan eyaleti|ŞirvanHanlığı]]nın asıllıdır[[Kürdemir]] köyünde dünyaya gelmiştir<ref>[https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/747310 İSMAİL SİRÂCEDDİN ŞİRVÂNÎ, RİSÂLELER MÜCEDDİDÎ-HÂLİDÎ NAKŞİLİĞİN ESASLARI // ''Akademik İslâm Araştırmaları Dergisi'']</ref> ve bu nedenle Şirvanizade lakabıyla anılır. Ailesi Rusların Şirvan'ı istila etmesi üzerine Anadolu'ya [[Amasya]]'ya göçmüştür. Eğitimine Amasya'da başlamıştır. 1850'de İstanbul'a geçerek bu şehirde Beyazıt Camii medresesinde eğitimine devam etmiş ve Vidinli Mustafa Efendi'nin derslerini takip ederek icazet almıştır.<ref name="yaşamyapıt"/>
 
1853'te Amasya Evkaf müdürü olarak tayin edildi; ama ertesi yıl bu görevden istafa ederek İstanbul' geri döndü. Şeyhülislam olan [[Ahmet Arif Hikmet Bey Efendi|Arif Efendi]]'nin oğluna ders vermekte iken, zeka ve yetenekleri ile bu kişinin dikkatini çekti ve ruus alıp müderrisliğe başladı. Ayrıca Evkaf Teftiş Mahkemesi kassamlığı görevine getirildi. Bir müddet [[Ahmet Cevdet Paşa]]'nın başkanlığı altında kurulan arazi komisyonuna üyelik yaptı. [[Meşrepzade Mehmet Arif Efendi]] dairesine intisabla devlet ilerigelenleri, özellikle [[Keçecizade Fuat Paşa]]'ya yakınlık peyda eyledi. Keçecizade Fuad Paşa Suriye'ye Şam valisi olarak görevle gittiğinde maiyetinde bir ilmiyye sınıfı görevliyi bulundurmak istemişti ve bu görevle Keçecizade Fuad Paşa yanında Suriye'ye gitti. Keçecizade Fuad Paşa onun gayretli ve yetenekli çalışmalarından çok memnun kaldığı için onu mahreç kadılıklarından birine tayin ettirmek için tavsiye etti. Fakat bu tavsiye yeni şeyhülislam olan [[Seyit Mehmet Sadettin Efendi|Sadettin Efendi]]'nin itirazı ile karşılaştı ve bu göreve getirilmedi. Bu sefer yine Keçecizade Fuad Paşa'nın tavsiyesi ile 1851'de "Meclis'i Vala" üyeliğine tayin edildi. 1863'te ise vezir rütbesi verilerek [[Şam]] vilayeti valiliğine getirildi. 1864'te Şam, ve [[Sayda]] vilayetleri ile [[Kudüs]] sancağı birleştirilerek yeni [[Suriye]] vilayeti kuruldu ve bu yeni vilayet valiliğine Şirvanlızade Mehmet Rüşdi Paşa getirildi.<ref name="sicılliosmani">Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.II s.385 [http://archive.org/details/sicılliosmani01sruoft]</ref>
81

değişiklik