Ana menüyü aç

Değişiklikler

k
Kaynaklar ve referanslarda düzenleme
== ''Transgender'' teriminin evrimi ==
{{LGBT kenar}}
1965'te referans çalışması ''Cinsel Hijyen ve Patoloji''{{'}}nin ikinci baskısında sağlık uzmanları için yazan, [[Columbia University College of Physicians and Surgeons|Kolombiya Üniversitesi]]'nden psikiyatr John F. Oliven, "Birincil Transvestizm"in ''Transseksüelizm'' kısmında trans+cinsiyet anlamına gelen "trans+gender" bileşik sözcüğünü kullandı ve "kastedilen şeyin ''{{'}}transgender{{'}}'' kavramı olduğunu, çünkü ''cinselliğin'' birincil transvestizmde önemli bir etmen olmadığını" belirtti.<ref>{{Dergi kaynağı |son=A. |ilk=R. |başlık=Book Reviews and Notices: Sexual Hygiene and Pathology |journal=American Journal of the Medical Sciences |tarih=Ağustos 1965 |cilt=250 |sayı=2 |sayfa=235 |url=http://journals.lww.com/amjmedsci/Citation/1965/08000/Sexual_Hygiene_and_Pathology.54.aspx |erişimtarihi=4 Haziran 2012 |doi=10.1097/00000441-196508000-00054}}</ref><ref>{{Kitap kaynağı |başlık=Sexual Hygiene and Pathology |ilk=John F. |son=Oliven |sayfa=514 |yıl=1965 |quotealıntı=Where the compulsive urge reaches beyond female vestments, and becomes an urge for gender ("sex") change, transvestism becomes "transsexualism." The term is misleading; actually, "transgenderism" is what is meant, because sexuality is not a major factor in primary transvestism. Psychologically, the transsexual often differs from the simple cross-dresser; he is conscious at all times of a strong desire to be a woman, and the urge can be truly consuming.}}</ref> [[Crossdressing]] öncüsü [[Virginia Prince|Virginia Charles Prince]], crossdresser'lar için kurduğu ulusal dergi ''Transvestia''{{'}}nın Aralık 1969 sayısında bu terimi kullandı.<ref name=TGP>{{Kitap kaynağı|lastsoyadı=Elkins|firstad=Richard|titlebaşlık=The Transgender Phenomenon |yearyıl=2006 |yayıncı=Sage |isbn=9780761971634|pagessayfalar=13–14|url=http://books.google.com/books?id=R8eHAAAAIAAJ|first2ad2 = Dave | last2soyadı2 = King}}</ref> 1970'lerin ortalarında, hem ''trans-gender'' hem de ''trans bireyler'' çatı terim olarak kullanımdaydı.<ref group=note>
*In April 1970, ''TV Guide'' published an article which referenced a post-operative transsexual movie character as being "transgendered."({{Dergi kaynağı|titlebaşlık=Sunday Highlights|eser=[[TV Guide]]|datetarih=26 Nisan 1970|erişimtarihi=28 Mayıs 2012|url= http://research.cristanwilliams.com/2012/03/25/1970-transgendered/|quotealıntı=[R]aquel Welch (left), moviedom’s sex queen soon to be seen as the heroine/hero of Gore Vidal's transgendered "Myra Breckinridge"…}})
*In the 1974 edition of ''Clinical Sexuality: A Manual for the Physician and the Professions'', ''transgender'' was used as an umbrella term and the Conference Report from the 1974 "National TV.TS Conference" held in Leeds, West Yorkshire, UK used "trans-gender" and "trans.people" as umbrella terms.({{Kitap kaynağı|lastsoyadı=Oliven|firstad=John F.|titlebaşlık=Clinical sexuality: A Manual for the Physician and the Professions|yearyıl=1974|yayıncı=Lippincott|location=University of Michigan (digitized Aug 2008)|isbn=9780397503292|pagessayfalar=110, 484–487|url=http://books.google.com/books?id=Z-lrAAAAMAAJ|editionbaskı=3rd|quotealıntı="Transgender deviance" p 110, "Transgender research" p 484, "transgender deviates" p 485, Transvestites not welcome at "Transgender Center" p 487}}), (2006). The Transgender Phenomenon ({{Kitap kaynağı|lastsoyadı=Elkins|firstad=Richard|titlebaşlık=The Transgender Phenomenon|yearyıl=2006|yayıncı=Sage|isbn=9780761971634|pagesayfa=13|url=http://books.google.com/books?id=R8eHAAAAIAAJ| first2ad2 = Dave | last2soyadı2 = King}})
*However ''A Practical Handbook of Psychiatry'' (1974) references "transgender surgery" noting, "The transvestite rarely seeks transgender surgery, since the core of his perversion is an attempt to realize the fantasy of a phallic woman."({{Kitap kaynağı|lastsoyadı=Novello|firstad=Joseph R.|titlebaşlık=A Practical Handbook of Psychiatry|yearyıl=1974|yayıncı=C. C. Thomas|location=University of Michigan, digitized August 2008|isbn=9780398028688|pagesayfa=176|url=http://books.google.com/books?id=xfFrAAAAMAAJ}})</ref> 'Transgenderist', [[yeniden cins atama ameliyatı]] olmadan 'cross-gender' olarak yaşamak isteyen bireyleri tanımlamak için kullanıldı.<ref name="sstrykerone">Stryker, S. (2004), "... lived full-time in a social role not typically associated with their natal sex, but who did not resort to genital surgery as a means of supporting their gender presentation ..." in [http://www.glbtq.com/social-sciences/transgender.html Transgender] from the GLBTQ: an encyclopedia of gay, lesbian, bisexual, transgender and queer culture. Retrieved on 2007-04-10.</ref> 1976 yılında, ''transgenderist'' terimi eğitsel malzemelerde ''TG'' olarak kısaltıldı.<ref>''The Radio Times'' (1979: 2 June)</ref>
 
1979'da, [[Christine Jorgensen]] alenen ''transseksüel'' terimini reddetmiş, onun yerine gazetede kendisi için "trans-cinsiyet" terimini kullanmış ve "cinsiyet tanımı yatak partneri ile yapılmak zorunda değildir, kimlikle yapılmak zorundadır" demiştir.<ref>{{Haber kaynağı |son=Parker |ilk=Jerry |başlık=Christine Recalls Life as Boy from the Bronx |url=http://research.cristanwilliams.com/2011/08/21/christine-jorgensen-transgender-woman/ |erişimtarihi=28 Mayıs 2012 |newspapergazete=Newsday''/''Winnipeg Free Press |tarih=18 Ekim 1979 |quotealıntı=“Trans-cinsiyeti anladığınızı söylüyorsanız,” diyen trans bireyler, “öyleyse cinsiyetin yatak partnerleriyle olmak zorunda olmadığı, kimlikle olmak zorunda olduğunu anlarsınız.”}}</ref><ref>{{Haber kaynağı |başlık=News From California: 'Transgender' |url=http://research.cristanwilliams.com/2012/02/06/1982-transgenders-transsexuals-christine-jorgensen/ |erişimtarihi=28 Mayıs 2012 |newspapergazete=Appeal-Democrat/Associate Press |tarih=11 Mayıs 1982 |sayfa=A-10 |quotealıntı=bu tür operasyonlar geçiren kimseleri tanımlarken transseksüel yerine “transcinsiyet“ kullandı ve bunu “Cinsellik kiminle uyuduğundur, fakat cinsiyet ise kim olduğundur," olarak açıkladı}}</ref> 1984 yılında, ''transcinsiyet''in şemsiye terim olarak kullanıldığı bir "transcinsiyet topluluğu" konsepti gelişti.<ref>{{Haber kaynağı |son=Peo, TV-TS Tapestry Board of Advisors |ilk=Roger E. |başlık=Transcinsiyet Davranışının ‘Kökenleri’ ve ‘Tedavileri’ |url=http://research.cristanwilliams.com/2012/03/08/1984-transgender-community-modern-transgender-community/ |erişimtarihi=28 Mayıs 2012 |newspapergazete=The TV-TS Tapestry |tarih=1984, Sayı 2}}</ref> 1985 yılında, Richard Elkins Ulster Üniversitesi'nde "Trans-Cinsiyet Arşivi" kurdu.<ref name=TGP/> 1992 yılında, Transcinsiyet Yasası ve İstihdam Politikası üzerine Uluslararası Konferans transgender'ı "transseksüel, transgenderist, crossdresser" ve diğer [[Geçiş süreci (transgender)|geçiş sürecindeki]] kimseleri kapsayan bir şemsiye terim olarak tanımladı.<ref>{{Web kaynağı | başlık = First International Conference on Transgender Law and Employment Policy (1992) | url = http://research.cristanwilliams.com/2012/03/19/1992-international-conference-on-transgender-law-and-employment-policy/ | eser = organizational pamphlet | yayımcı = ICTLEP/ | erişimtarihi = 28 Mayıs 2012 | yıl = 1992 | quotealıntı = Transcinsiyetli bireyler; hangi cinsel yönelimden, ırktan, mezhepten, dinden, yaştan veya fiziksel engel derecesinden olursa olsun tüm transseksüelleri, transcinsiyetçileri ve her iki cinsten diğer crossdresser'ları, her iki yönde (erkekten kadına veya kadından erkeğe) geçiş sürecinde olanları kapsar. | arşivurl = http://web.archive.org/web/20160304023545/http://research.cristanwilliams.com/2012/03/19/1992-international-conference-on-transgender-law-and-employment-policy/ | arşivtarihi = 4 Mart 2016}}</ref>
 
=== Trans cinsiyetin transseksüellikten farkı ===
''Transcinsiyet'' ve ''transseksüel'' terimleri için çok sayıda belirsiz ve büyük ölçüde örtüşen tanımlar bulunabilir. [[Harry Benjamin]] transseksüeller ve transvestitler için bir sınıflandırma sistemi icat etti; bu sisteme [[Cins Yönelim Ölçeği|Sex Orientation Scale]] (''Cins Yönelim Ölçeği'') adını verdi. Bu ölçekte, Benjamin transseksüel ve transvestitleri altı kategoriden birine atadı; bu kategoriler bireylerin crossdressing nedenlerine ve (eğer gerekliyse) yeniden cins atama ameliyatı gereksinimlerinin bağıl aciliyetine dayanarak oluşturuldu.<ref name="benjaminscale">Benjamin, H. (1966). ''The transsexual phenomenon.'' New York: Julian Press, page 23.</ref> Çok sayıda transseksüel, gerçek bir transseksüel olmak için bir insanın ameliyat olmaya istekli olması gerektiğine inanıyor.<ref name="Ts-Si_Gaughan">{{Dergi kaynağı |son=Gaughan |ilk=Sharon |başlık=What About Non-op Transsexuals? A No-op Notion |yayımcı=TS-SI |tarih=19 Ağustos 2006 |url=http://ts-si.org/content/view/1409/995/ |erişimtarihi=30 Eylül 2008 }} {{inconsistent citations}}{{Ölü bağlantı|tarih=February 2014}}</ref> Ancak Benjamin'in ılımlı "gerçek transseksüel" tanımı, "diğerinin yerine geçmesi için veya operasyona hazırlık" olarak [[östrojen]] veya [[testosteron]]dan birini gerektirir.<ref name="benjaminscale"/> Ayrıca [[yeniden cins atama ameliyatı]]nı geçirmiş olan, fakat transseksüel tanımı ile tanışmayan insanlar da bulunmaktadır.<ref name="Hemingway1">{{Web kaynağı | son = Conway | ilk = Lynn | başlık = The Strange Saga of Gregory Hemingway | yıl = 2003 | url = http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/GregoryHemingway.html | arşivurl = http://web.archive.org/web/20151219225310/http://ai.eecs.umich.edu:80/people/conway/TS/GregoryHemingway.html | arşivtarihi = 19 Aralık 2015}} {{tutarsız kaynak}}</ref><ref name="Hemingway2">{{Haber kaynağı |son=Schoenberg |ilk=Nara |başlık=The Son Also Falls From elephant hunter to bejeweled exhibitionist, the tortured life of Gregory Hemingway |newspapergazete=CHICAGO TRIBUNE |tarih=19 Kasım 2001 |url=http://www.newsday.com/features/printedition/ny-p2cover2470306nov19.story?coll=ny-features-print |arşivurlsi=http://web.archive.org/web/20011120185300/http://www.newsday.com/features/printedition/ny-p2cover2470306nov19.story?coll=ny-features-print |arşivtarihi=20 Kasım 2001 }} {{tutarsız kaynak}}</ref> Bununla beraber [[Miriam Rivera]] gibi ameliyata isteksiz insanlar da Benjamin'in "gerçek transseksüel" tanımlama ölçeği ile tanışmıştır.
 
Daha geniş transcinsiyet ve transseksüel kategorilerine ek olarak, geniş bir cinsiyet ifadeleri ve kimlikleri aralığı vardır.
530.564

değişiklik