"Abdülbâkî Baykara" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Bot: Otomatik metin değiştirme (-vefatı +ölümü)
(→‎Kaynakça: düzeltme AWB ile)
k (Bot: Otomatik metin değiştirme (-vefatı +ölümü))
4 yaşında dedesinden besmele çekerek tahsile başlayan Abdülbâkî Efendi, evvelâ Muallim Musa Dede'den [[Kur'ân]] ve [[tecvid]] dersi almış, ardından '''Dârü't-Tahsîl''' adlı özel bir okula gitmiş, daha sonra da 1900'de [[Davutpaşa Lisesi|Davudpaşa Rüşdiyesi]]'ni bitirmiştir. Abdülbâkî Efendi bundan sonra devrin tanınmış âlimlerinden dersler alarak kendini yetiştirir. Bu bağlamda babası [[Mehmed Celâleddin Dede]]'den [[Mesnevî]]; Demircili Ahmed Fuad Efendi'den sarf, nahiv, mantık; [[Bayezid Devlet Kütüphanesi]] hâfız-ı kütübü [[İsmail Saip Sencer|İsmâil Sâip (Sencer) Efendi]]'den maânî, [[kelam]], [[akâid]], [[Sahih-i Buhari|Sahîh-i Buhârî]] ve Şifâ-i Şerîf; Mesnevîhan Es'ad Dede'den [[Farsça]], Sütlüce Sa'dî Dergâhı şeyhi ve Meclis-i Meşâyıh Reisi Elif Efendi'den [[tasavvuf]] ve [[Mesnevî]] dersleri alarak sonunda Mesnevî(1906) ve İlmiyye(1908) icâzetnâmeleri almıştır.
 
Babasının son yıllarında (1903'ten itibaren) ona vekâlet eden Abdülbâkî Efendi, onun 1908'deki vefatındanölümündan sonra da yerine geçmiştir. 1909'de Meclis-i Meşâyıh azâlığına seçilmiş, dokuz yıl bu görevi sürdürmüştür. Abdülbâkî Dede, bu görevdeyken çıkan [[I. Dünya Savaşı]]'nda [[Süveyş Kanalı]]'nı İngilizler'den geri almak için yapılan [[Kanal Harekâtı]]'na katılmak üzere kurulan Mücâhidîn-i Mevleviyye adlı gönüllü alayına binbaşı rütbesiyle ve kumandan vekili olarak katılmış, fakat bir süre sonra hastalığı sebebiyle geri dönmek zorunda kalmıştır. 1925 yılında [[Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması|tekkelerin kapatılmasıyla]] şeyhlik görevi resmen sona eren ve kanunu gereği '''Baykara''' soyadını alan Abdülbâkî Efendi, bundan sonra [[Türk Ocakları|İstanbul Türk Ocağı]] müdürlüğü, Kütüphaneler Tasnif Komisyonu üyeliği yapmış, [[İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi|Darülfünun Edebiyat ve İlahiyat fakültelerinde]] [[Farsça]] dersleri vermiştir. 1933'teki [[Üniversite Reformu|üniversite reformu]] ve Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesinden sonra vazîfesinden alınan Bâkî Efendi'nin son görevi Bakırköy Ermeni Lisesi'nde (Bezezyan) edebiyat öğretmenliğidir. Burada iki ay kadar çalışabilen Abdülbâkî Baykara, 28 Şubat 1935 tarihinde vefat etmiş ve vasiyeti gereği Hâmûşân Mezarlığı'na, [[Yenikapı Mevlevîhânesi]]'nin ilk şeyhi Kemal Ahmed Dede'nin yanına defnedilmiştir<ref>Mehmed Ziya, s. 264-267; Hüseyin Vassaf, C. 5, s. 213-216; Nuri Özcan, “Baykara, Abdülbâkî”, ''TDVİA'', İst., 1992, C. 5, s. 246-247; Sadettin Nüzhet[Ergun], ''Türk Şâirleri'', C. 2, s. 728; Öztuna, ''Büyük Türk Musikisi Ansiklopedisi'', C. I, s. 150; İnal, ''Son Asır Türk Şâirleri'', İst., 1969, Cüz I, s. 152; Resuhi Baykara, “Birinci Harb-i Umûmîde Mücâhidîn-i Mevleviyye”, ''Yeni Tarih Mecmuası'', S. 3(1953), s. 106-108; Kadir Mısıroğlu, ''Kurtuluş Savaşında Sarıklı Mücahitler'', İst., 1972, s. 29-33; Işın, “İstanbul"un Mistik Tarihinde Mevlevîhâneler”, s. 131.</ref>. Vefat ettiği gün Kütüphaneler Tasnif Komisyonu üyeliğine seçilmiş, ondan bir gün sonra da [[Maltepe Askerî Lisesi]] edebiyat öğretmenliğine tayin edilmiştir.
 
== Şahsi ve edebi hayatı ==
626.567

değişiklik