Sadullah Sadi Efendi: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
(Gerekçe: + nedensiz içerik silinmesi)
Değişiklik özeti yok
 
== Hayatı ==
[[Daday]], [[Kastamonu]]'da doğmuştur. Babası İsa Çelebi'dir. Babası İstanbul'a gelip Aksaray'da bulunan Murad Paşa Camii'ne hoca olmuş ve oğlunu da İstnabul'a birlikte getirmiştir. Sadullah Sadi Efendi İstanbükl'da medrese tahsili alıp önce "Başçı İbrahim Efendi Medresesi", sonra Edirne "Taşlık Medresesi", daha sonra sdasonrasında İstnabul'da "Mahmut Paşa Mederesesi" ve "Sultanı Medresesi"'nde müderrislik yapıp sonra Sahn medrese müderrisi olmuştur. 1522'de İstanbul Kadısı görevine getirilmiştir.<ref name="siciliosmani">Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.III say.25 [http://archive.org/details/sicilliosmani01sruoft]</ref>
 
1527'de "Molla Kabız Meselesi"'ne karışmıştır. [[Molla Kabız]] İran'dan gelmiş ve İsa'nın bütün peyhamberlerdenpeygamberlerden üstün olduğu iddiasını yapıp bunu Kuran ayetleri ile kanıtmaya kalkışmıştı. Bu Suni ulemanın ilgisini çekip Molla Kabız tutuklanıp iki kazasker önünde yargılanmaya getirllmiştirgetirilmiştir. Molla Kabız bu yargılamada kendi teorisini uzun üzun anlatmış ise de yargıç olan iki kazasker bunlara hiç aldırış etmeden ve hiç karşılık veya yanıt vermeden onu idama mahkûm etmişlerdir. Bu yargılamaıyyargılamayı Padişah [[I. Süleyman]] şahsen izlemişti ve bu kısa yargılamadan hoşlamamıştıhoşlanmamıştı. Onun verdiği emirle ertesi gün Şeyhülislam Kemalpașazade [[İbn-i Kemal]] Efendi ve istanbulİstanbul Kadısı olan Sadullah Sadi Efendi yargıç olarak Molla Kabiz'i yeniden yargılamaya koyuldular ve gayet detaylı ve rasyonel bir şekilde Molla Kabız'ın savlarını birer birer çürüttüler. Molla Kabız batıl inançdaninançtan dönmesi için uyarıldıysa da o inancından dönmeyeceğini bildirince idama mahkûm edilip boynu vuruldu.<ref>Sakaoğlu, Necdet (1999) ''Bu Mülkün Sultanları'', İstanbul:Oğlak Yayınları ISBN 973-329-2996 say.132-13S</ref>
 
İstanbul Kadıliğı görevinden sonra Sadullah Sadi Efendi "Sahn-i Seman" müderrislik görevine dönmüştür.
4.562

düzenleme