"Transgender" sayfasının sürümleri arasındaki fark

== ''Transgender'' teriminin evrimi ==
{{LGBT kenar}}
1965'te referans çalışması ''Cinsel Hijyen ve Patoloji''{{'}}nin ikinci baskısında sağlık uzmanları için yazan, [[Columbia University College of Physicians and Surgeons|Kolombiya Üniversitesi]]'nden psikiyatr John F. Oliven, "Birincil Transvestizm"in ''Transseksüelizm'' kısmında trans+cinsiyet anlamına gelen "trans+gender" bileşik sözcüğünü kullandı ve "kastedilen şeyin ''{{'}}transgender{{'}}'' kavramı olduğunu, çünkü ''cinselliğin'' birincil transvestizmde önemli bir etmen olmadığını" belirtti.<ref>{{Dergi kaynağı |son=A. |ilk=R. |başlık=Book Reviews and Notices: Sexual Hygiene and Pathology |journal=American Journal of the Medical Sciences |tarih=Ağustos 1965 |cilt=250 |sayı=2 |sayfa=235 |url=http://journals.lww.com/amjmedsci/Citation/1965/08000/Sexual_Hygiene_and_Pathology.54.aspx |erişimtarihi=4 Haziran 2012 |doi=10.1097/00000441-196508000-00054}}</ref><ref>{{Kitap kaynağı |başlık=Sexual Hygiene and Pathology |ilk=John F. |son=Oliven |sayfa=514 |yıl=1965 |quote=Where the compulsive urge reaches beyond female vestments, and becomes an urge for gender ("sex") change, transvestism becomes "transsexualism." The term is misleading; actually, "transgenderism" is what is meant, because sexuality is not a major factor in primary transvestism. Psychologically, the transsexual often differs from the simple cross-dresser; he is conscious at all times of a strong desire to be a woman, and the urge can be truly consuming.}}</ref> [[Crossdressing]] öncüsü [[Virginia Prince|Virginia Charles Prince]], crossdresser'lar için kurduğu ulusal dergi ''Transvestia''{{'}}nın Aralık 1969 sayısında bu terimi kullandı.<ref name=TGP>{{Kitap kaynağı|last=Elkins|first=Richard|title=The Transgender Phenomenon |year=2006 |publisheryayıncı=Sage |isbn=9780761971634|pages=13–14|url=http://books.google.com/books?id=R8eHAAAAIAAJ|first2 = Dave | last2 = King}}</ref> 1970'lerin ortalarında, hem ''trans-gender'' hem de ''trans bireyler'' çatı terim olarak kullanımdaydı.<ref group=note>
*In April 1970, ''TV Guide'' published an article which referenced a post-operative transsexual movie character as being "transgendered."({{Dergi kaynağı|title=Sunday Highlights|workeser=[[TV Guide]]|date=26 Nisan 1970|accessdateerişimtarihi=28 Mayıs 2012|url= http://research.cristanwilliams.com/2012/03/25/1970-transgendered/|quote=[R]aquel Welch (left), moviedom’s sex queen soon to be seen as the heroine/hero of Gore Vidal's transgendered "Myra Breckinridge"…}})
*In the 1974 edition of ''Clinical Sexuality: A Manual for the Physician and the Professions'', ''transgender'' was used as an umbrella term and the Conference Report from the 1974 "National TV.TS Conference" held in Leeds, West Yorkshire, UK used "trans-gender" and "trans.people" as umbrella terms.({{Kitap kaynağı|last=Oliven|first=John F.|title=Clinical sexuality: A Manual for the Physician and the Professions|year=1974|publisheryayıncı=Lippincott|location=University of Michigan (digitized Aug 2008)|isbn=9780397503292|pages=110, 484–487|url=http://books.google.com/books?id=Z-lrAAAAMAAJ|edition=3rd|quote="Transgender deviance" p 110, "Transgender research" p 484, "transgender deviates" p 485, Transvestites not welcome at "Transgender Center" p 487}}), (2006). The Transgender Phenomenon ({{Kitap kaynağı|last=Elkins|first=Richard|title=The Transgender Phenomenon|year=2006|publisheryayıncı=Sage|isbn=9780761971634|page=13|url=http://books.google.com/books?id=R8eHAAAAIAAJ| first2 = Dave | last2 = King}})
*However ''A Practical Handbook of Psychiatry'' (1974) references "transgender surgery" noting, "The transvestite rarely seeks transgender surgery, since the core of his perversion is an attempt to realize the fantasy of a phallic woman."({{Kitap kaynağı|last=Novello|first=Joseph R.|title=A Practical Handbook of Psychiatry|year=1974|publisheryayıncı=C. C. Thomas|location=University of Michigan, digitized August 2008|isbn=9780398028688|page=176|url=http://books.google.com/books?id=xfFrAAAAMAAJ}})</ref> 'Transgenderist', [[yeniden cins atama ameliyatı]] olmadan 'cross-gender' olarak yaşamak isteyen bireyleri tanımlamak için kullanıldı.<ref name="sstrykerone">Stryker, S. (2004), "... lived full-time in a social role not typically associated with their natal sex, but who did not resort to genital surgery as a means of supporting their gender presentation ..." in [http://www.glbtq.com/social-sciences/transgender.html Transgender] from the GLBTQ: an encyclopedia of gay, lesbian, bisexual, transgender and queer culture. Retrieved on 2007-04-10.</ref> 1976 yılında, ''transgenderist'' terimi eğitsel malzemelerde ''TG'' olarak kısaltıldı.<ref>''The Radio Times'' (1979: 2 June)</ref>
 
1979'da, [[Christine Jorgensen]] alenen ''transseksüel'' terimini reddetmiş, onun yerine gazetede kendisi için "trans-cinsiyet" terimini kullanmış ve "cinsiyet tanımı yatak partneri ile yapılmak zorunda değildir, kimlikle yapılmak zorundadır" demiştir.<ref>{{Haber kaynağı |son=Parker |ilk=Jerry |başlık=Christine Recalls Life as Boy from the Bronx |url=http://research.cristanwilliams.com/2011/08/21/christine-jorgensen-transgender-woman/ |erişimtarihi=28 Mayıs 2012 |newspaper=Newsday''/''Winnipeg Free Press |tarih=18 Ekim 1979 |quote=“Trans-cinsiyeti anladığınızı söylüyorsanız,” diyen trans bireyler, “öyleyse cinsiyetin yatak partnerleriyle olmak zorunda olmadığı, kimlikle olmak zorunda olduğunu anlarsınız.”}}</ref><ref>{{Haber kaynağı |başlık=News From California: 'Transgender' |url=http://research.cristanwilliams.com/2012/02/06/1982-transgenders-transsexuals-christine-jorgensen/ |erişimtarihi=28 Mayıs 2012 |newspaper=Appeal-Democrat/Associate Press |tarih=11 Mayıs 1982 |sayfa=A-10 |quote=bu tür operasyonlar geçiren kimseleri tanımlarken transseksüel yerine “transcinsiyet“ kullandı ve bunu “Cinsellik kiminle uyuduğundur, fakat cinsiyet ise kim olduğundur," olarak açıkladı}}</ref> 1984 yılında, ''transcinsiyet''in şemsiye terim olarak kullanıldığı bir "transcinsiyet topluluğu" konsepti gelişti.<ref>{{Haber kaynağı |son=Peo, TV-TS Tapestry Board of Advisors |ilk=Roger E. |başlık=Transcinsiyet Davranışının ‘Kökenleri’ ve ‘Tedavileri’ |url=http://research.cristanwilliams.com/2012/03/08/1984-transgender-community-modern-transgender-community/ |erişimtarihi=28 Mayıs 2012 |newspaper=The TV-TS Tapestry |tarih=1984, Sayı 2}}</ref> 1985 yılında, Richard Elkins Ulster Üniversitesi'nde "Trans-Cinsiyet Arşivi" kurdu.<ref name=TGP/> 1992 yılında, Transcinsiyet Yasası ve İstihdam Politikası üzerine Uluslararası Konferans transgender'ı "transseksüel, transgenderist, crossdresser" ve diğer [[Geçiş süreci (transgender)|geçiş sürecindeki]] kimseleri kapsayan bir şemsiye terim olarak tanımladı.<ref>{{Web kaynağı | başlık = First International Conference on Transgender Law and Employment Policy (1992) | url = http://research.cristanwilliams.com/2012/03/19/1992-international-conference-on-transgender-law-and-employment-policy/ | eser = organizational pamphlet | yayımcı = ICTLEP/ | erişimtarihi = 28 Mayıs 2012 | yıl = 1992 | quote = Transcinsiyetli bireyler; hangi cinsel yönelimden, ırktan, mezhepten, dinden, yaştan veya fiziksel engel derecesinden olursa olsun tüm transseksüelleri, transcinsiyetçileri ve her iki cinsten diğer crossdresser'ları, her iki yönde (erkekten kadına veya kadından erkeğe) geçiş sürecinde olanları kapsar. | arşivurl = http://web.archive.org/web/20160304023545/http://research.cristanwilliams.com/2012/03/19/1992-international-conference-on-transgender-law-and-employment-policy/ | arşivtarihi = 4 Mart 2016}}</ref>
1.175.204

değişiklik