Fahreddin-i Acemi: Revizyonlar arasındaki fark

k
düzenleme özeti yok
kDeğişiklik özeti yok
==Hayatı==
 
[[İran]]'da doğmuştur. Orada Seyyid Şerif Curcani'ye talebe olmuştur. Sonra Osmanlı devleti başkenti İstanbul'a gelmiştir. Bu nedenle "Acemi" lakabı ile anılmıştır. İstnabulİstanbul'da da eğitimine devam etmiş ve [[Molla Şemsüddin-i Fenari]]'nin oğlu olan Şah Efendi'den icazet alıp molla olmuştur.<ref name="uzuncarsili">Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, ''Osmanlı Tarihi III. Cilt 2. Kısım: XVI. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Sonuna Kadar '', Ankara:Türk Tarih Kurumu 1995 (6. Baskı) ISBN 975-16-0014-6 s.450-451</ref>
 
Sonra müderrisliğe başlamıştır. Şemseddin Molla Fenari'nınnin [[II. Murat]] döneminde 1430'da ölümü ile onun yerine "müftü" olarak atanmış ve günlük yevmiyesi 30 akçe tespit edilmiştir. II. Murat ve [[II. Mehmet]] dönemlerinde yaklaşık 30 yıl boyu bu görevde kaldmiştirkalmıştır. Sünni inanışa çok bağlı bir din adamı olduğundan, IiII. Mehmet'in özellikle birinci padişahlık döneminde babası II. Murat [[Manisa]]'ya çekilmiş iken, saraya girmeyi başaran [[hurufi]] tarikatından kişilerle çatışmıştır. Onların yakılmaları caiz bulan fetva vermiştir.<ref name=uzuncarsili/>
1460'ta Edirne'de ölmŭştūrölmüştūr. Edirne'de kendi adına yaptırdığı Dar-ül-Hadis Medresesi, yani Fahrettin Acemi Medresesi, mihrabı önüne gömülmüştür.<ref name=uzuncarsili/>
 
== Hurufilerin yakılması ==
Fahreddin-i Acemi tarafından "kâfir oldukları" gerekçesi gösterilerek Hurufiler'in canlarının alınması yolunda bir fetva çıkarılması üzerine Fatih Sultan MehmedMehmet'in de fetvaya karşı gelmemesiyle Hurufiler Edirne'de yakılan büyük ateşe atılarak diri diri yakılmıştı. İlk tekbiri Fahreddin-i Acemi'nin getirdiğine inanılır. Fahreddin-i Acemi Hurufilerin yakılması olayında, hem Hurufilerin yakılmaları için fetvayı vermiş, hem de kendisi bizzat diri diri ateşte yakılmalarına yardımcı olmuştu.<ref>Tâcü't-Tevârih, Cilt 5, Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 55.</ref><ref>Abdülbaki Gölpınarlı, 100 Soruda Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatlar, Gerçek yayınları, s. 157.</ref><ref>[http://arsiv.sabah.com.tr/2007/01/14/gnd101.html Fatih'in yaktığı Matrix Tarikatı]</ref><ref>Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, s.59.</ref>
 
==Kaynakça==
2.906

düzenleme