"Carl Linnaeus" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Çalışmaları: bunları ayırmak lazım. muhtemelen bu 3 kaynak sadece bu cümle için eklenmemiş. eklenen tüm içerik için genel kaynak olarak verilmiş. kaynaklara ulaşıp kontrol etmek gerek. ayrıca telif ihlali kontrolü de yapılmalı.
(→‎Kaynakça: düzeltme AWB ile)
(→‎Çalışmaları: bunları ayırmak lazım. muhtemelen bu 3 kaynak sadece bu cümle için eklenmemiş. eklenen tüm içerik için genel kaynak olarak verilmiş. kaynaklara ulaşıp kontrol etmek gerek. ayrıca telif ihlali kontrolü de yapılmalı.)
‘''Philosophia Botanica''’ (1751) adlı eserinde birçok grup belirlemiş ve bu grupları isimlendirmiştir. Aynı zamanda melez türlerini bizzat kendi bahçesinde görmüştür ve kendisi de başarılı melezler yapmıştır. Orijinal yaratma doktrininden kaçınamamıştır, fakat genusların yaratılmış olabileceğini düşünmeye başlamıştır. ‘''Systema Naturae''’ nın bu edisyonunda, hiçbir yeni türün kesinlikle ortaya çıkmayacağı görüşünü terk etmiştir. ‘''Philosophia Botanica''’ da Linnee, bitki alemine uygun bir organik teori geliştirmiştir. Burada bitkilerin çeşitli kısımlarının karakterleri formüle edilmiştir. Linnee'ye göre, bütün yapraklar gerek bitki yaprağı gerekse çiçek petali olsun genel bir gelişim süreci gösterir. Bu keşifi Goethe'ye atfetmiştir.
 
Linnee, karşılaştırmalı anatomide özellikle bitki ve hayvanlar arasında yaptığı karşılaştırmalarda başarısız olmuştur. Linnee'nin bitki ve hayvanların hangi şartlar altında doğada yaşadıkları konusunda yaptığı katkı, olağanüstü çok yönlüdür. Linnee'ye göre bütün bitkiler eğer başlangıçtan beri mevcut olmasalardı, Adem bunlardan İncil'de bahsetmezdi.<ref>Kahya, E. ve Öner, M. (2007), Biyoloji Tarihi, İstanbul: İmge.</ref>
 
<ref>Theodorides, J. (1993) Biyoloji Tarihi, (T. Tunçdoğan, Çev.) İstanbul: Cep Üniversitesi.</ref>
 
<ref>Mason, S. F. (2001), Bilimler Tarihi (U. Daybelge, Çev.) Ankara: Kültür Bakanlığı.
</ref> Linnee dünyanın dört bir yanından topladığı örnekler üzerine temellendirdiği bir bitki dağılım teorisi geliştirmiştir. Bugün bizim fenomenolojik, ekolojik ve coğrafik zooloiji ve botanik dediğimiz disiplinler ondan kökenini alır.