"Tehcir Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + varolan içerik (Önemli not: Kullanıcı bilgilendirilmiş olup konunun tartışma sayfasında tartışılarak karara bağlanması amacıyla bu değişiklik yapılmıştır.)
(Büyük bir yanılgı olan Tehcir sözcüğü ile Sevk ve İskan kavramının aynı anlamlara gelmemesi üzerine sayfada mevcut olan yanlış tanım techir yerine hukuk metninin kendisinde geçen sevk ve iskan kavramını yazdım. Dünya üzerinde hiçbir hukuki karar bulunmamasına rağmen kanunun adını genel kullanım ile değiştirmek suretiyle yanlış algı olmasını önlemek bu noktada esas amacımdır.)
Etiketler: Görsel Düzenleyici değişikliği Süzgeç 57
(Gerekçe: + varolan içerik (Önemli not: Kullanıcı bilgilendirilmiş olup konunun tartışma sayfasında tartışılarak karara bağlanması amacıyla bu değişiklik yapılmıştır.))
[[Dosya:Ottoman-Tehcir Law.jpg|250px|thumb|Sevk ve İskanTehcir Kanunu]]
'''Tehcir Kanunu''' veya resmî adıyla '''Sevk ve İskân Kanunu''',<ref>http://fakulteler.atauni.edu.tr/ermenia/mndty.php?al=3</ref><ref>http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/2133.pdf</ref> 27 Mayıs 1915'te [[Osmanlı hükûmeti]] tarafından [[I. Dünya Savaşı]]'nda Osmanlı ordusu ile karşı karşıya gelebilecek iç unsurların savaş bölgelerinden uzak yerlere devlet eliyle gönderilmesi için çıkarılan göç kanunu. 1 Haziran 1915 tarihinde ''[[Takvim-i Vekâyi]]''{{'}}de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçeriğinde Osmanlı Ermenilerinden bahsetmemesine rağmen doğrudan İmparatorlukta yaşayan Ermeni halkı hedef alarak Ermenilerin yaşadığı şehirlerden başka yerlere sürülmesine yol açtı ve böylece [[Ermeni Kırımı]]'nın bir parçasını oluşturdu.<ref>Paul Demont - François Georgeon, Bir İmparatorluğun Ölümü, Cumhuriyet, s. 96.</ref><ref>Ferudan Ata, İşgal İstanbul'unda Tehcir Yargılamaları, TTK, s. 11.</ref><ref>Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi I, Cumhuriyet, s. 125.</ref>
 
== İçerik==
Sevk ve İskanTehcir Kanunu olarak bilinen; fakat geçici kanun mahiyetinde olan ve asıl adı "Savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenler için asker tarafından uygulanacak önlemler hakkında geçici kanun" Rumî takvime göre 14 Mayıs Miladi takvime göre 27 Mayıs 1915 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun, 1 Haziran 1915 günü dönemin resmî gazetesi ''[[Takvim-i Vekayi]]'''de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlk 2 Madde kanunun amaçlarını ve anahatlarını belirtmektedir.<ref>[https://tr.wikisource.org/wiki/Tehcir_Kanunu Tehcir Kanunu],Tehcir Kanunu.</ref>
 
{{Quote|''Vakt-i seferde ordu ve kolordu ve fırka (tümen) kumandanları ve bunlarin vekilleri ve müstakil mevki kumandanlari ahâli tarafından herhangi bir suretle evamir-i hükûmete (hükûmetin emirlerine) ve müdafaa-i memlekete (ülkenin savunmasına) ve muhafaza-i asayişe müteallik (ilişkin) icraat ve tertibata karşı muhalefet ve silâhla tecavüz mukavemet görürlerse, derakap (hemen) kuvve-i askeriye (askerî güçler) ile en şiddetli surette te'dibat yapmağa (akıllarını başlarına getirmeye) ve tecavüz ve mukavemeti (direnmeyi) esasından imha etmeye (yok etmeye) mezun (görevli) ve mecburdurlar.''}}
== Uygulanması ==
[[Dosya:Armenian population map 1896.jpg|thumb|250px|[[Ermeniler|Ermeni]] nüfusunu (1896) gösteren harita]]
ListedeListe sevk ve iskantehcir edilen Ermeni vatandaşların sayılarını göstermektedir.
 
{|class="wikitable"
|-
|colspan=3 align="center"| SevkTehcirden ve İskan'dan Etkilenenetkilenen Ermeniler<ref>Halacoglu, Prof. Dr. Yusuf, Facts Relating to the Armenian Relocation (1915), TTK Publication, Ankara, 2001.</ref><ref>DH, EUM. 2nd Branch, File 1, document 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 55, 64, 152, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 194, 200, 206</ref>
|-
|Şehir
|}
 
== Sevk ve İskanTehcir edilenler ==
[[Türk Silahlı Kuvvetleri|TSK]] Genel Kurmay Başkanlığı arşivinde bulunan belgeye göre<ref>[http://www.tsk.mil.tr/8_TARIHTEN_KESITLER/8_1_Ermeni_Sorunu/konular/ermeni_sorunu_salonu_doc/techire_tabii_tutulan.doc TSK Genel Kurmay Başkanlığı Sitesi (Word dosyası)]</ref> Sevk ve İskan Kanunu'naTehcire tabi tutulanların sayısı aşağıdaki tablodadır. VilayetlerdekiTehcire tabi tutulanların vilayetlerdeki kazâ kazâ sayılarını kaynaktan detaylı olarak görebilirsiniz.
[[Dosya:Application of the Tehcir law Armenians affected by the law page summary.png|thumb|center|Belgenin Orijinali]]
</gallery>
 
ABD resmi devlet kayıtlarına göre sevk ve iskanatehcire tabi tutulan Ermeni Tebaalarının Sayısı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 486.000 dir.(3 Şubat 1916)
 
[[Dosya:US State Department document on Armenian Deporties in 1916.jpg|thumb|center|Belgenin Orijinali]]
 
== Galeri ==
<gallery caption="Tehcir ilgili dokumanlar" perrow="5" align="center" caption="Sevk ve İskan ile ilgili dokümanlar">
Dosya:Ottoman-Tehcir Law.jpg|[[s:Tehcir Kanunu|Sevk ve İskanTehcir Kanunu]]
Dosya:Regulation of the Tehcir law council of ministers to governors cover letter June 10 1915.png|[[s:Ermenilerin Nakil ve Sevklerini Gerektiren Siyasî Sebepler|Ermenilerin Nakil ve Sevklerini Gerektiren Siyasî Sebepler]]
Dosya:Regulation of the Tehcir law regarding goods.png|[[s:Ermenilere Ait Mal, Mülk ve Arazilere Uygulanacak İdare Hakkında Yönetmelik|Ermenilere Ait Mal, Mülk ve Arazilere Uygulanacak İdare Hakkında Yönetmelik]]
Dosya:Regulation of the Tehcir law regarding the goods June 10 1915.png|[[s:Ermenilerin İskân ve İaşeleri ile Diğer Konular Hakkında Yönetmelik|Ermenilerin İskân ve İaşeleri ile Diğer Konular Hakkında Yönetmelik]]
Dosya:Order to relocate Armenians.jpg|Sevk ve İskanTehcir Emri [[Osmanlı Arşivi]]'nden
</gallery>
 
12.302

değişiklik