"Osmanlı İmparatorluğu kronolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k
* [[1480]] - Başarısız Rodos Kuşatması
* [[1480]] - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
* [[1481]] - Mısır seferine çıkan II. Mehmed'in ölümü ve [[II. Bayezid]]'in tahta çıkışı
 
[[Dosya:Beyazid II.jpg|sağ|100x150px|thumb|II. Beyazid]]
* 1553 - [[1554]] - [[Turgut Reis]]'in Akdeniz seferi, Korsika'yı fethi
* 1553 - 1554 - [[Nahcıvan Seferi]]
* [[1555]] - İlk Osmanlı-İran antlaşması : [[Amasya Antlaşması]]
* 1555 - Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması
* [[1557]] - Dokuzuncu Akdeniz seferi, [[Fas'ın fethi]]
* [[1806]] - [[Nizam-ı Cedid]]'in başarısızlığı ve gerilemesi. [[İkinci Edirne Vak'ası]]
* 1806 - [[1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı|Osmanlı-Rus Savaşı]]
[[Dosya:Mustafa IV.jpg|thumb|100x150px|IV. Mustafa]]
* 1806 - [[III. Selim]]'in [[Mühendishan-i Berri-i Hümayun]] kanunnamesi
* 1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)
* 1808 - [[Alemdar Mustafa Paşa]]'nın müdahalesi, [[IV. Mustafa]]'nın tahttan indirilmesi, [[III. Selim]]'in katli, [[II. Mahmud]]'un tahta çıkması ([[28 Temmuz]])
[[Dosya:Mustafa bairakdar.jpg|thumb|100x150px|Alemdar Mustafa Paşa]]
* 1808 - [[Sened-i İttifak]] : Devletin ayanlarla uzlaşması ([[29 Eylül]])
* 1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-[[16 Kasım]])
* [[1809]] - İngiltere ile süren savaşın sonu : [[Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması]] ([[5 Ocak]])
* [[1810]] - [[II. Mahmud]] devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
* 1810 - [[İzmir Jimnasium]]'unun kurulması; [[Yesarizade Mustafa İzzet]]'in ta'lik'e son şeklini verişi
* 1827 - [[İngiltere]] ile [[Rusya]] arasında [[Yunanistan'ın bağımsızlığı]]na dair [[Petersburg Protokolü]] ([[4 Nisan]])
* 1827 - Mısır kuvvetlerinin ([[Kavalalı Mehmet Ali Paşa]]) [[Yunan İsyanı]]nı bastırmaları, [[Atina]]'nın teslimi (Temmuz)
* 1827 - [[Navarin Deniz Savaşı]] : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması ([[20 Kasım]])
* [[1828]] - [[Rusya]]'nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) ([[1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı]])
* [[1829]] - [[Ziya Paşa]]'nın doğumu; [[Mahmud Celaleddin]]'in İstanbul'da vefatı; [[Şevki Efendi]]'nin İstanbul'da doğuşu
* 1829 - [[Deli Teşkilatı]]nın kaldırılması
* 1829 - [[Edirne Antlaşması (1829)|Edirne Antlaşması]] : [[Yunanistan'ın bağımsızlığı]] (14 Eylül)
* [[1830]] - [[Mühendishane-i Bahr-i Hümayun|Mühendishane-i Bahri]]'nin [[Heybeliada]]'daki kışlaya taşınması; [[İshak Efendi]]'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
[[Dosya:Territorial changes of the Ottoman Empire 1830.jpg|thumb|200px|1830'da Osmanlı Devleti]]
* 1833 - Mısır kuvvetlerinin [[Kütahya]]'ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)
* 1833 - Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile [[Beykoz]]'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun [[İstanbul]]'a gelmesi (5 Nisan)
* 1833 - Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : [[Kütahya Antlaşması]] (Mayıs)
* 1833 - Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : [[Hünkar İskelesi Antlaşması]], Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
* 1833 - [[Münchengraetz Antlaşması]] (18 Eylül)
* [[1834]] - [[Maçka Kışlası]]'nda, [[Mekteb-i Harbiye]]'nin kurulması
* 1847 - [[Recaizade Ekrem]]'in doğumu ([[1 Mart]])
[[Dosya:Malakhov1.jpg|thumb|200px|Kırım Savaşı]]
* [[1848]] - Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
* 1848 - Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
* 1848 - İstanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
* [[1853]] - "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve [[Kırım Savaşı]]'nın patlaması
* 1853 - İstanbul'da [[I. Abdülmecid]] tarafından [[Dolmabahçe Sarayı]]'nın inşa ettirilmesi
* [[1854]] - İlk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
* 1854 - Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
* 1854 - İhtisab teşkilatının lağvı
* 1866 - [[Simkeşler Şirketi]]'nin kuruluşu
* 1866 - Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tespit edilmesi kararı
* 1866-1867 - [[Avusturya]]'nın [[Prusya]] karşısında mağlup olması ve [[Macaristan]] ile eşit bir birlik kurması : [[Avusturya-Macaristan İmparatorluğu]]
* 1867 - Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
* 1867 - Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
* 1876 - [[Abdülaziz]]'in tahttan indirilmesi, [[V. Murad]]'ın tahta çıkması, hal'i ve [[II. Abdülhamid]]'in cülusu
* 1876 - [[Meşrutiyet]]'in ilanı
* 1876 - İstanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : [[Tersane Konferansı]]
* 1876 - İstikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
* 1876 - [[Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye]]'nin son kitabının kabulü
* 1902 - [[Hüseyin Hilmi Paşa]]'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini ([[8 Aralık]])
* [[1903]] - [[Şam Mekteb-i Tıbbiyesi]]'nin kurulması ([[31 Ağustos]])
* 1903 - [[Mürzsteg Programı]] : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
 
[[Dosya:Ahamid.jpg|sağ|100x150px|thumb|II. Abdülhamit]]
* 1911 -[[1912]] - [[Trablusgarp Savaşı|Osmanlı İtalyan Savaşı]]
* 1912 - [[Yeşilköy Hava Uçuş Okulu]]'nun açılışı
* 1912 -[[1913]] - [[Balkan]] devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : [[Balkan Savaşları|Balkan Savaşı]]
* 1912 - [[Meclis-i Mebusan]]'ın feshi ([[1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı]]) ([[18 Ocak]])
* 1912 - [[Nisan-Ağustos 1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı|II. Dönem Meclis-i Mebusan]]'ın toplanması ([[18 Nisan]])
* 1912 - İtalyanlar'ın [[Rodos]], [[Oniki Ada]] ve [[Çanakkale Boğazı]]'na tecavüzleri ([[18 Nisan]])
* 1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi ([[5 Ağustos]])
* 1912 - [[Gazi Ahmed Muhtar Paşa]] hükümeti hükûmeti: Büyük Kabine ([[22 Temmuz]])
* 1912 - [[Trablus]] ve [[Bingazi]]'nin [[İtalya]]'ya terki : [[Uşi Antlaşması]], [[Rodos]] ve [[Oniki Ada]]'nın İtalya elinde kalması ([[15 Ekim]])
* 1912 - [[Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa]]'nın sadareti ([[29 Ekim]])
* 1912 - [[Arnavutluk]]'un istiklalini ilan etmesi ([[29 Kasım]])
* [[1913]] - [[Bâb-ı Âli]] Baskını : [[Mahmud Şevket Paşa]]'nın sadareti ([[23 Ocak]])
* 1913 - [[I. Balkan Savaşı]]'nın sona ermesi ([[30 Mayıs]])
* 1913 - Sadrazam [[Mahmud Şevket Paşa]]'nın öldürülmesi, [[Said Halim Paşa]]'nın sadareti ([[11 Haziran]])
* 1913 - [[II. Balkan Savaşı]]'nın başlaması ([[29 Haziran]])
* 1913 - [[Edirne]]'nin geri alınması ([[21 Temmuz]])
* 1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : [[İstanbul Antlaşması (1913)|İstanbul Antlaşması]] ([[29 Eylül]])
* 1913 - Osmanlı-Yunan barışı : [[Atina Antlaşması (1913)|Atina Antlaşması]] ([[14 Kasım]])
* [[1914]] - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
* 1914 - [[Islah-ı Medaris Nizamnamesi]]
* 1914 - [[Almanya]]'nın [[Rusya]]'ya savaş ilanı ([[1 Ağustos]])
* 1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması ([[2 Ağustos]])
* 1914 - Almanya'nın [[Fransa]]'ya, [[İngiltere]]'nin Almanya'ya savaş ilanı : [[I. Dünya Savaşı]]'nın başlaması ([[4 Ağustos]])
* 1914 - Alman savaş gemilerinin ([[Yavuz ve Midilli]]) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi ([[10 Ağustos]])
* 1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması ([[9 Eylül]])
* 1915 - [[Mekteb-i Tıbbiye]]'nin [[Darü'l-Fünun]]'a bağlanarak bugünkü [[İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi]]'ne dönüşmesi
* 1915 - [[Cemal Paşa]] kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin [[Kanal Seferi]]
* 1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : [[Çanakkale Savaşları]] (Ocak - [[18 Mart]])
* 1915 - [[Doğu Anadolu Bölgesi]]'nde Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : [[Tehcir Kanunu]] ([[27 Mayıs]])
* [[1916]] - [[Hicaz]] ve [[Mekke]]'nin kaybı
* 1916 - [[Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri]] üstünde [[Medresetü'l-Mütehassısın]] adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; İlk Musiki cemiyeti ([[Darü't-Talim-i Musiki]])
* [[1919]] - [[Damat Ferid Paşa]]'nın sadareti: [[Hürriyet ve İtilaf Fırkası]]'nin iktidara geçmesi
* 1919 - Yunanların [[İzmir]]'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri ([[15 Mayıs]])
* 1919 - [[Mustafa Kemal Atatürk|Mustafa Kemal Paşa]]'nın İstanbul HükümetiHükûmeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi ([[19 Mayıs]])
* 1919 - [[Erzurum Kongresi]] ([[23 Temmuz]])
* 1919 - [[Sivas Kongresi]] ([[4 Eylül]])
* 1919 - [[Amasya Protokolü]] ([[22 Ekim]])
* [[1920]] - [[Mekteb-i Harbiye]]'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması
* 1920 - [[Misak-ı Milli]] : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı ([[28 Ocak]])
* 1920 - İtilaf işgal kuvvetlerinin İstanbul'daki resmi binalara girmeleri, [[Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)|Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı]]'nın dağıtılması ve kapanması
* 1920 - [[Damat Ferid Paşa]]'nın sadareti ([[5 Nisan]])
* 1920 - Ferid Paşa hükümetininhükûmetinin Mustafa Kemal'i idama mahkûm etmesi ve askerlikten tardı ([[11 Mayıs]])
* 1920 - İstanbul HükümetiHükûmeti'nin [[Sevr Antlaşması]]'nı imzalanması ([[10 Ağustos]])
* 1920 - [[Gümrü Antlaşması]]'nın imzalanması ([[3 Aralık]])
* 1921 - [[Birinci İnönü Muharebesi]] ([[6 Ocak]])
* [[1921]] - [[Londra Konferansı (1921)|Londra Konferansı]] : Anadolu için söz söyleme hakkının [[Ankara HükümetiHükûmeti]]'nde olduğunun tespiti ([[27 Ocak]] - [[12 Şubat]])
* 1921 - [[İkinci İnönü Muharebesi]] ([[31 Mart]])
* 1921 - [[Sakarya Meydan Muharebesi]] ([[3 Eylül]])
40.169

değişiklik