"Cezzâr Ahmed Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

İmla düzeltmeleri
(→‎top: düzeltme AWB ile)
(İmla düzeltmeleri)
Aslen Boşnak'tır.<ref>Ahmet Cevdet Paşa, Tezakir 3. Cilt, s. 69</ref> Gençliğinde [[İstanbul]]'a giderek [[Hekimoğlu Ali Paşa]]'nın hizmetinde bulundu. [[1756]]'da onunla birlikte [[Mısır]]'a gitti. Hekimoğlu Ali Paşa Mısır'dan ayrıldıktan sonra Mısır'da kaldı ve 1758'de [[Kahire]] seyhulbeledi Bulutkapan Ali Bey'in adamlarından Buhayre kaşifi Abdullah Bey'in hizmetine girdi.<ref name="sicilliosmani">Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.I s.277 [http://archive.org/details/sicilliosmani01sruoft]</ref>
[[Cidde]] yöresinde isyan eden [[Bedevi]]lere karşı savaşlara katıldı. Abdullah Bey'in isyancı [[Bedeviler]] tarafından katlinde, onun yerine Buheyere kaşifliğine getirildi. Abdullah Efendi'yi öldüren isyancı [[Bedeviler'i]] aldığı sert tedbirlerle bastırmaktayken, misilleme olarak 70 kadar [[Bedevi'yi]]Bedeviyi öldürdü. Bu nedenle kendisine [[Arapça]]'da]] "deve kasabı" anlamına gelen ''Cezzar'' lakabı takıldı.<ref name="sicilliosmani"/> Fakat diğer bir açıklamaya göre bu adı otoritesini güçlendirmek için kendi kendine koyup, bunu benimsediği bildirilmiştir.<ref name="yasamyapit">Yayın Kurulu ''Ahmet Paşa (Cezzar)'', (1999) ''Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi'', İstanbul:Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık A.Ş. C.1 s.142-143 ISBN 975-08-0072-9</ref>
 
[[Bulutkapan Ali Bey]] bu isyanı bastırmadaki cesaretini beğenip beyler arasına dahil eyledi. 1768'de Cezzar Ahmet, kölemen Memlükler arasındaki entrikalara karıştı. Bu sırada hizmetinde bulunduğu Salih Bey'i öldürmekle görevlendirildi. Bulutkapan Ali Bey'den korkarak Kahire'de barınamayacağını anladı ve [[Cezayirli]] kıyafetiyle Anadolu'ya kaçtı. Bir ara gizlice Mısır'dan Buheyre'ye döndü ve Hunadî aşiretinden kız alıp kendini Bulutkapan Ali Bey'in gazabından korumaya çalıştı. Fakat Bulutkapan Ali Bey baskısı karşısında [[Suriye]]'ye kaçtı. Orada yerel aşiretlerden Sibaboğullarına sığındı. Daha sonra [[Beyrut]] ve [[Sayda]] hâkimi [[Emir Mansur]]'un ve ardından da [[Şam]] muhafızı [[Osman Paşa]]'nın hizmetinde bulundu. [[Akka]]'ya yerleşti ve o yörede, Zahir Ömer tarafından başlatılan büyük ayaklanmanın bastırılmasında büyük başarı gösterdi.
 
1772'de mîrMîr-i mîranMîran olup sahil muhafızı oldu. [[Rus Donanması]]'na karşı ve Zahir Ömer'e karşı [[Beyrut]]'u savunmakla görevlendirildi. Bu görevi yapmaktayken Beyrut'ta egemen bir ayan olma çabaları yaptı. Fakat bu çalışmaları başarısız kaldı. Bu başarısızlık nedeni ile 1773'te Beyrut'u terk etmek zorunda kaldı. Akka civarında bulunan [[Zahir Ömer]]'e sığındı. Fakat bulduğu ilk fırsatta [[Şam]]'a kaçtı.
 
<!--
Gösterdiği cesaret ve hizmet, devlete olan bağlılığı dolayısıyla Babiali'nin dikkatini çekti. Önce [[Rumeli Beylerbeyi]] payesi verildi; sonra da [[Karahisar]] [[Mutasarrifi]] payesi verildi.
-->
[[1775]]'te [[Akka]] muhafızlığınaMuhafızlığı'na, kısa bir süre sonra da vezirlik verilerek [[Sayda]] beylerbeyliğineBeylerbeyliği'ne getirildi. [[Lübnan]], [[Ürdün]] ve [[Filistin]]'deki karışıklıkları yatıştırdı. Bu başarıları nedeniyle [[Şam]] Beylerbeyliği'ne atandı. [[Napoléon Bonaparte]] komutasındaki Fransız ordusuOrdusu [[1798]]'de [[Mısır]]'ı [[Fransa'nın Mısır Seferi|işgale]] başlayınca, [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı Devleti]] Cezzar Ahmed Paşa'dan bölgede yığınak yapmasını istedi. Bu arada Bonaparte, [[El-Ariş]], [[Gazze]] ve [[Yafa]]'yı işgal etmiş, Mart [[1799]]'da [[Akkâ]] önüne gelmişti. Ancak, iki aydan fazla süren kuşatma, [[Osmanlı donanmasıDonanması]] ve [[Nizam-ı Cedid]] ordusundan destek gören Cezzar Ahmet Paşa'nın güçlü savunması karşısında başarısızlıkla sonuçlandı. Napoléon, 21 Mayıs [[1799]]'da [[Akka]]'dan çekilmek zorunda kaldı.
 
Cezzar Ahmed Paşa’nın karşısında ilk yenilgisini yaşayan Napolyon: "Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!" sözünü söylemiştir. Cezzar Ahmed Paşa ise [[1804]]'te ölümüne kadar [[Akka]] Beylerbeyliği görevini yürütmüştür.<!--
15.336

değişiklik