"Gayri safi yurt içi hasıla" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + nedensiz içerik silinmesi
(Gerekçe: + nedensiz içerik silinmesi)
Bu tanımda belli bir zaman; bir ay, üç ay ya da bir yıl olabilir. GSYİH genellikle bir yıl için ele alınır. Nihai mal ve hizmetler ise, üretilen toplam mal ve hizmetlerden üretim için kullanılan ara mallar düşüldükten sonra geriye kalan değerdir. GSYİH verilerini bulmak için şu formül uygulanır:
 
GSYİH = [[tüketim]] + [[yatırım]] + [[devlet harcamaları]] + ([[ihracat]] - [[ithalat]])
 
GSYİH’den [[amortisman]]lar ([[sermaye]]nin aşınma ve eskime payı) çıkarıldığı zaman [[safi yurt içi hasıla]] elde edilir. “Gayrsafi”“Gayrisafi”, sermaye stoğuna amortismanın eklenmiş olduğunu ifade eder.
 
Safi yurt içi hasıladan [[dolaylı vergi]]ler çıkıp [[sübvansiyon]]lar eklendiği zaman [[yurt içi gelir]] elde edilir.