"II. Gıyâseddin Keyhüsrev" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(ek: <ref name="Harimî">Balcıoğlu, Tahir Harimi, ''Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları – Anadolu Şiîliğinin çok mühim iki cephesi: Hurûfîliğin esâs âkaidi'', Sayfa 198-199, Kanaat Kitabevi, 1940.</ref>)
Etiketler: Mobil değişiklik Mobil web değişikliği
 
=== Melikliğinin ilk yılları ve tahta çıkması===
1128’de1228’de Mengüçoğlu Beyliği’ni ortadan kaldırıp topraklarını ülkesine katan Alaaeddin Keykubat, onu Erzincan iline melik atayarak atabeyi Mübarizeddin Ertokuş'la birlikte [[Erzincan]]'a gönderdi. Melikliğinin ilk yıllarında Trabzon’u kuşattı.
 
Babası, kendisinden küçük olan kardeşi İzzeddin Kılıç Arslan'ı veliahtlığa atamıştı ancak babasının ölümü (1237) üzerine [[Sadeddin Köpek]] önderliğindeki bazı emirlerin desteğiyle Türkiye Selçuklu tahtına Gıyaseddin Keyhüsvrev çıktı. Kardeşinin tarafını tutan [[Harezm]] emirlerine karşı mücadeleye girişti; onları kendisine biat etmek zorunda bıraktı. Dımaşk (Şam) ve Halep Eyyubi hükümdarları ile babasının zamanında yapılan tabiiyet anlaşmalarını yeniledi. Halep Eyyubi hükümdarının kızı ile evlenmek, kendi kız kardeşini ise onunla evlendirmek yoluyla akrabalık kurdu. Çok geçmeden diğer [[Eyyûbî]] [[Eyyûbî Hükümdarları listesi|Hükümdar]]ları ve [[Artuklular]] da kendisine bağımlı oldu.<ref name=tdvia/> Moğolistan’a babasının hazırladığı elçilik heyetini gönderdi.
Anonim kullanıcı