"Sovyetler Birliği" sayfasının sürümleri arasındaki fark

14 Ekim 1964’te [[Sovyetler Birliği Komünist Partisi]] Genel Sekreterliğine [[Leonid Brejnev]], Hükümet Başkanlığına [[Aleksey Kosigin|Kosigin]], [[Yüksek Sovyet]] Prezidyumu Başkanlığına ise [[Mikoyan]] getirildi. Mikoyan Prezidyum Başkanlığı'nı daha sonra [[Nikolay Podgorni]]'ye, o da genel sekreterin siyasi etkisini arttırmasıyla ve anayasal değişikliğe gidilmesiyle 1977 yılında bu makamı [[Leonid Brejnev]]'e bıraktı.
 
[[Leonid Brejnev'in etkisi]] ile 1965-1970 yılları arasındaki yeni ekonomik planda kabul edilen reformlar olumlu sonuçlar alınmasını sağladı. Dünyadaki petrol fiyatlarının yükselmesinin de etkisiyle VIII. Beş Yıllık Plan'ın sonuçları yıkılışa kadarki ekonomik planlar içerisinde en verimlisi oldu.<ref>http://www.jstor.org/pss/2534530 NBER paper by W. Easterley and S. Fischer. The Soviet Economic Decline: Historical and Republican Data</ref> Bu dönemde Sovyetler Birliği ekonomik açıdan iki süper güçten biri haline geldi. 1966'da işletmecilerin yetkisini genişleten reform önerisi kabul edildi. Verimliliği arttırmak için işletmelerin karlılık esası üzerinden değerlendirilmesi kararlaştırıldı.
 
Sosyo-ekonomik alanda da önemli gelişmeler söz konusuydu. Kentsel nüfus artmış, kültür seviyesi yükselmiş ve okuma-yazma oranı %100'e ulaşmıştı. Dünya Bankası verilerine göre 1970 yılında SSCB'de finansman kaynakları itibarıyla eğitim harcamalarının GSYİH’ya oranı % 7'ydi.<ref>[http://www.alternativy.ru/old/magazine/htm/96_3/smolin.htm О РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ]</ref>. Halen G 7 ülkelerinden dahi bazılarında bu oran % 5-6 civarındadır.<ref>[https://www.researchgate.net/publication/272008045_Turkiye_ve_OECD_Ulkelerinde_Egitim_Harcamalarinin_Analizi]</ref>. Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeler Nobel ödüllerinin sıralanarak adeta övünç kaynağı olmasını sağladı.
Brejnev iktidarı genel olarak ülkede bir istikrar dönemi olarak sürdü. Ekonomik kalkınma, halkın refah seviyesinin yükselmesi toplumsal barış ortamının korunmasında belirleyici oldu. Ancak yaşlı lider [[Leonid Brejnev|Brejnev]]'in 10 kasım 1982'de ölmesi SSCB'de sık sık liderlerin değiştiği bir dönemin başlamasına sebep oldu. [[Brejnev]]'in yerine [[SBKP]] Genel Sekreterliğine [[KGB]] şefi [[Yuri Andropov]] getirildi. Andropov genel olarak Brejnev'in istikrar sürecini devam ettirmeye yönelik bir politika izledi. SSCB'de toplumsal refahın korunmasında etkili olan bu politika batılı kapitalistler tarafından muhafazakarlık olarak değerlendirildi. Andropov 1984 Şubat'ında ölünce yerine [[Konstantin Çernenko]] getirildi. Ancak Çernenko da 1985 Mart'ında ölünce [[SBKP]] Genel Sekreterliğine daha genç biri olarak [[Mihail Gorbaçov]] getirildi.
 
=== Sovyetler Birliği'nin dağılması ===
{{Ayrıca bakınız|Sovyetler Birliği Referandumu 1991}}