"Humbaba" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Humbaba
k (robot Adding: ja:フンババ)
(Humbaba)
{{mezopotamya mit (canavar)}}
 
{{düzenle|Aralık 2006}}
'''Humbaba''' (Asurda yazılışı) veya '''Huwawa''' (Babil), [[Akad mitolojisi]]ndeki canavarımsı bir devdir. Tanrıların yaşadığı [[sedir]] ormanının bekçisi, koruyucusudur. Yüzü aslan yüzüdür.
 
Huwawa veya Humbaba Hititler ve Hurriler'de Kupapa'dır, ki Kibele olarak Yunan ve Arap dillerine evrilmiştir. Öz olarak mitolojinin belirttiği gibi bir dev değil, bir Tanrıçayı, onun da ötesinde atatanrıçayı temsil eder. Gılgamış destanında geçtiği gibi anatanrıçadan kopup gelen ve "uygarlaşmanın akabinde ona ihanet eden kişi Endiku'dur. Gılgamış destanı Huwawa'yı öldürmekten korkar, zira ona yabancıdır. Fakat Endiku, onu bilmekte, tanımaktadır. İhanetin mantığı içinde düşünülürse Endiku'nun yaşaması için Huwawa'nın ölmesi zorunludur.
HUWAWA VEYA HUMBABA HİTİTLER VE HURRİLER'DE KUPAPA'DIR,Kİ KYBELE(VE HATTA KIBLE) OLARAK GREK VE ARAP DİLLERİNE EVRİLMİŞTİR.ÖZ OLARAK MİTOLOJİNİN BELİRTTİĞİ GİBİ BİR DEV DEĞİL,BİR TANRIÇAYI,ONUN DA ÖTESİNDE ANATANRIÇA'YI TEMSİL EDER.GILGAMIŞ DESTANINDA DİKKAT EDİLİRSE ANATANRIÇA'DAN KOPUP GELEN VE "UYGARLAŞMA"NIN AKABİNDE ONA İHANET OLAN KİŞİ ENKİDU'DUR.GILGAMIŞ HUWAWA'YI ÖLDÜRMEKTEN KORKAR,ZİRA ONA YABANCIDIR.VE FAKAT ENKİDU,ONU BİLMEKTE-TANIMAKTADIR.İHANETİN MANTIĞI İÇİNDE DÜNÜLÜRSE ENKİDU'NUN 'YAŞAMASI' İÇİN HUWAWA'NIN 'ÖLMESİ'ZORUNLUDUR...
 
 
388

değişiklik