"Veli Mahmud Paşa" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
(düzeltme AWB ile)
Eflak Seferi'ni takiben o yıl 1462'de [[Midilli]] adasının fethi için 100 kadar gemiden oluşan Osmanlı filosu ile sefere gönderildi. Bu adanin ana şehri 27 gun suren bir kusatmadan ve donanmanin devamli bombardımanından sonra 19 Eylül 1462'da teslim oldu. Dük esir alındı ve adaya bir Osmanlı yöneticisi atandi.<ref name="TDV"/><ref name="yasamyapit"/>
 
1463'te Mahmud Paşa yine sultan [[II.Mehmed]] ile birlikte Bosna Seferi'ne geçti. Son Bosna Kralı olan Stjepan Tomašević başkenti Bobavec'den, Yayce'ye ve sonra da Kluj'a kaçtı ise de orada yakalanıp Mayıs sonunda idam edildi. Bosna krallık hanedanı ailesi dağıtılıp Bosna bir Osmanlı Beylerbeyliği olarak ilhak edildi. Hersek'dete de hükümdarlık iddia eden hanedan mensupları dağıtıldı.<ref name="dallog"/>
 
Bu seferden dönmekte iken Venediklilerin Mora ve havalisinde çıkardıkları sorunları etkisiz hale getirmekle de uğraşıp sahil dışındaki bölgelerden Venediklileri uzaklaştırdı.<ref name="yasamyapit"/>
 
Bosna ve Hersek'dete bu gelişmelere karşılık Macar Krallığı ile ciddi bir savaş durumu ortaya çıktı. Macaristan, Venedik ve Arnavutluk'ta bağımsız olan [[İskender Bey]] bir ittifaka girdiler. Bu ittifakı [[Papa II. Pius]] bir Haçlı Seferi haline getirmeye çalışmakta idi. Diğer taraftan bu Haçlı ittifakı Doğu Anadolu'da hakim olan [[Akkoyunlular]] hükümdarı [[Uzun Hasan]] ile elçiler göndererek anlaşmaya girişmeye çalıştı.
 
Macar Kralı [[Matthias Corvinus]] Aralık 1463'te Bosna’da yeni yapılmakta olan Yayçe kalesine hücumu üzerine, 1464'te Mahmud Paşa Bosna ve Macaristan üzerine sefere çıktı. Osmanlı ordusunun Bosna’ya gelmesiyle Macarlar kaçtı. Pek çok ganimet ve esirin ele geçmesini sağladı.