"Hilâfet" sayfasının sürümleri arasındaki fark

→‎Kaynakça: kaynak eklendi, footnote added.
(→‎Kaynakça: kaynak eklendi, footnote added.)
==== Hilafetin kaldırılması ====
{{ana madde|Hilafetin kaldırılması}}
3 Mart 1924 tarihli, "Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmaniye'nin Türkiye Cumhuriyeti Memalik-i Hariciyesine Çıkarılmasına Dair Kanun"la hilafet kaldırılmıştır. Böylece, yeni Türkiye önemli bir adım daha atmıştır. Hilafetin kaldırılmasının Türkiye'de ve dünyada geniş yankıları olmuştur. Hilafetin kaldırıldığı 3 Mart 1924 günü, bir diğer kanunla da Şer'iye ve Evkaf Vekaleti (Bakanlığı) kaldırılmıştır. Şer'iye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması sonucu, bu vekalet tarafından yönetilen okullar ve medreseler de kaldırılmıştır. Ayrıca aynı gün, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye vekaleti de kaldırıldı. Böylece ordu-siyaset çatışmasının da önüne geçilmiş oldu. Tevhid-i Tedrisat Kanunu da o gün kabul edilmişti.<ref>İdris Yücel, "[https://www.academia.edu/38112051/FRANSIZ_BELGELER%C4%B0NDE_SON_HAL%C4%B0FE_ABD%C3%9CLMEC%C4%B0D_VE_T%C3%9CRK%C4%B0YE_DE_H%C4%B0LAFET%C4%B0N_KALDIRILMASI Fransız Belgelerinde Son Halife Abdülmecid ve Türkiye'de Hilafetin Kaldırılması"], Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 61, Güz 2017.</ref>
 
=== Türkiye'nin halifelik makamını kaldırmasından sonra ilan edilen halifelikler ===
* Hasan Gümüşoğlu, ''İslam'da İmamet ve Hilafet'' (Doktora Tezi), Kayıhan Yayınları, İstanbul 1999 I. Baskı, 2011 II. Baskı
* Hasan Gümüşoğlu, ''İntikalinden İlgasına Osmanlı'da Hilafet'', Kayıhan Yayınları, İstanbul 2011, I. Baskı
*İdris Yücel, "[https://www.academia.edu/38112051/FRANSIZ_BELGELER%C4%B0NDE_SON_HAL%C4%B0FE_ABD%C3%9CLMEC%C4%B0D_VE_T%C3%9CRK%C4%B0YE_DE_H%C4%B0LAFET%C4%B0N_KALDIRILMASI Fransız Belgelerinde Son Halife Abdülmecid ve Türkiye'de Hilafetin Kaldırılması"], Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 61, Güz 2017.
 
[[Kategori:Halifelik| ]]
Anonim kullanıcı