"Kullanıcı:Pinar/deneme" sayfasının sürümleri arasındaki fark

taslak
k (→‎top: iç bağlantı AWB ile)
(taslak)
Etiket: İçerik değiştirildi
 
== Tarihçe ==
{| class="wikitable" border="1" style="font-size:90%; text-align:left;"
*[http://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/2643/CUMHURİYETİN%20İLK%20DÖNEMİNDE%20TÜRK%20EĞİTİM%20SİSTEMİ%20VE%20KÖY%20ENSTİTÜLERİ.pdf?sequence=2&isAllowed=y Cumhuriyetin İlk Döneminde Türk Eğitim Sistemi ve Köy Enstitüleri]
|+ style="padding-top:1em;" |
*[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/46537 Türk Eğitim Sisteminde Yeni Kanun (4+4+4) Değişikliği Üzerine Düşünceler]
! Türkçe !! Kısaltılma (tr) !! İngilizce !! Kısaltma (en)
*[http://www.ajesi.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/5-published.pdf Türk Eğitim Sistemi’nde Okulların Örgüt ve Yönetim Yapısı ile Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı Arasındaki İlişkinin Çözümlenmesi]
|-
 
| [[Afrika Birliği]] || AfB || [[African Union]] || AU
== Eğitim sistemi ==
|-
=== Erken çocukluk eğitimi ve bakımı ===
| [[Afrika Kalkınma Bankası]] || AFKB || [[African Development Bank]] || AFDB
*[http://www.izu.edu.tr/Assets/Content/file/20130613-14.pdf Türkiye'de Erken Çocukluk Eğitimine Genel Bir Bakış]
|-
*[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/50423 Meşrutiyet'ten Günümüze Okul Öncesi Eğitim]
| [[Afrika, Karayip ve Pasifik Ülkeler Grubu]] || ACP || [[African, Caribbean and Pacific Group of States]] || ACP
*[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/482139 Ülkemizdeki Okul Öncesi Eğitimin Bazı Veriler Açısından OECD ve AB Üyesi Ülkeleri İle Karşılaştırılması]
|-
*[http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi11pdf/taner_meral_handanbasal.pdf Cumhuriyetin İlanından Günümüze Türkiye’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelişmeler]
| [[AGİT-Çatışmaları Önleme Merkezi]] || ÇÖM || [[OSCE-Conflict Prevention Centre]] || CPC
*[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/226542 Türkiye'de Okul Öncesi Eğitime İlişkin Politika ve Finansman Uygulamaları]
|-
 
| [[AGİT-Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu]] || ODIHR || [[OSCE-Office for Democratic Institutions and Human Rights]] || ODIHR
=== İlkokul eğitimi ===
|-
=== Ortaokul ve lise eğitimi ===
| [[AGİT Ekonomi ve Çevre Komitesi]] || AGİT EÇK || [[OSCE Economic and Environmental Committee]] || OSCE EEC
=== Üniversiteler ===
|-
=== Din eğitimi ===
| [[AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi]] || MÖT || [[OSCE Representative on Freedom of the Media]] || RFOM
*[http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1936/2602.pdf Türk Din Eğitimi Deneyiminin Oluşum Süreci ve Günümüz Türkiye'sinde Din Eğitimine Bir Bakış]
|-
*[http://yusbed.yalova.edu.tr/article/viewFile/5000001705/5000002393 Türkiye'de Din Eğitimi ve Toplumsal Beklentiler]
| [[AIDS, Tüberküloz ve Sıtma ile Mücadele Küresel Fonu]] || Küresel Fon || [[The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria]] || Global Fund
*[http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/68910/32335/cumhuriyet_döneminde_türkiye’de_din_eğitimi_ve_öğretimi.pdf Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Din Eğitimi ve Öğretimi]
|-
*[http://openaccess.inonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11616/5676/Tez%20Dosyası.pdf?sequence=1&isAllowed=y Türkiye'de Laiklik Anlayışı ve Din Eğitimi Uygulamarına Yansımaları (1982-2013)]
| [[AKB- Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Programı]] || CAREC || [[ADB- Central Asia Regional Economic Cooperation Program]] || CAREC
*[http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/4357?locale-attribute=en Türkiye'de din eğitimi bağlamında İmam Hatip okulları (1924-1980)]
|-
*[http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1581/17142.pdf Cumhuriyet Döneminde Din Derslerinin Statüsü ile İlgili Tartışma ve Öneriler]
| [[Akdeniz Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi]] || REMPEC || [[Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea]] || REMPEC
 
|-
=== Cinsel eğitim ===
| [[Akdeniz Forumu]] || FOROMED || [[Mediterranean Forum]] || FOROMED
*[http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1780.pdf Öğrencilerin Cinsel Eğitimine İlişkin Öğretmen Algısı]
|-
 
| [[Akdeniz için Birlik]] || AiB || [[Union for the Mediterranean]] || UfM
=== Yabancı dil öğretimi ===
|-
*[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/43744 Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi: İlköğretim Yabancı Dil Programı]
| [[Akdeniz ve Avrupa Bitki Koruma Örgütü]] || EPPO || [[European and Mediterranean Plant Protection Organization]] || EPPO
*[http://sbedergi.erciyes.edu.tr/sayi_21/17-%20(285-307.%20syf.).pdf Türkiye'de Anadili Eğitimi ve Yabancı Dil Öğretimi]
|-
 
| [[Akdeniz Parlamenter Asamblesi]] || Akdeniz PA || [[Parliamentary Assembly of the Mediterranean]] || PAM
=== Özel okullar ===
|-
*[http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/141/999.pdf Türkiye'de Dünden Bugüne Özel Okullara Bir Bakış]
| [[Amerikalar İçin Bolivarcı İttifak]] || ALBA || [[Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America]] || ALBA
*[http://sbedergi.erciyes.edu.tr/sayi_10/sayi_10_02_E_Tasdemirci(13-28).pdf Türk Eğitim Tarihinde Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar]
|-
 
| [[Amerikan Devletleri Örgütü]] || ADÖ || [[Organization of American States]] || OAS
=== Dershaneler ===
|-
*[http://www.erc.metu.edu.tr/menu/series13/1310_tr.pdf Türkiye’de Özel Dershaneler: Yeni Gelişmeler ve Dershanelerin Geleceği]
| [[And Milletler Topluluğu]] || CAN || [[Andean Community of Nations]] || CAN
*[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/108528 Eğitim Sisteminde Özel Dershaneler]
|-
*[http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/download/1838/2796 Özel Dershanelerden Özel Okullara Dönüşüm Projesi]
| [[Arap Birliği]] || AL || [[The League of Arab States]] || LAS
 
|-
=== Öğretmenlik ===
| [[Arktik Konseyi]] || || [[Arctic Council]] ||
*[http://abs.mehmetakif.edu.tr/upload/0175_635_yayinDosya.pdf Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi]
|-
 
| [[ASEAN Artı Üç (Çin, Japonya, Güney Kore)]] || APT || [[ASEAN Plus Three]] || APT
== Sorunlar ==
|-
*[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/17505 Temel Eğitimin Temel Sorunları]
| [[Asya İnsan Hakları Merkezi]] || ACHR || [[Asian Centre for Human Rights]] || ACHR
*[http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/3249/929-1804-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y Avrupa Birliği Ülkeleri Eğitim Sistemi ile Türk Eğitim Sisteminde Eğitim Finansmanı]
|-
*[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/161025 Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri]
| [[Asya İşbirliği Diyaloğu (Asya Birliği)]] || AİD || [[Asia Cooperation Dialogue (Asian Union)]] || ACD
*[http://dergipark.gov.tr/download/article-file/211021 Türkiye’nin Eğitim Sorunları, AKP’nin Eğitime Bakışı ve Çözüm Önerileri]
|-
 
| [[Asya Kalkınma Bankası]] || AKB || [[Asian Development Bank]] || ADB
== İstatistikler ==
|-
*https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2018/turkey_eag-2018-69-en
| [[Asya’da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı]] || AİGK || [[Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia]] || CICA
|-
| [[Asya Parlamenter Asamblesi]] || APA || [[Asian Parliamentary Assembly]] || APA
|-
| [[Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu]] || APEC || [[Asia-Pacific Economic Cooperation Forum]] || APEC
|-
| [[Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü]] || APSCO || [[Asia-Pacific Space Cooperation Organization]] || APSCO
|-
| [[Avrasya Ekonomi Birliği]] || EEU || [[Eurasian Economic Union]] || EEU
|-
| [[Avrasya Ekonomik Topluluğu]] || EAEC || [[Eurasian Economic Community]] || EAEC/EurAsEC
|-
| [[Avrasya Patent Teşkilatı]] || EAPO || [[Eurasian Patent Organization]] || EAPO
|-
| [[Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi]] || AAOK || [[Euro-Atlantic Partnership Council]] || EAPC
|-
| [[Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu]] || AAET || [[European Atomic Energy Community]] || EURATOM
|-
| [[Avrupa Birliği]] || AB || [[European Union]] || EU
|-
| [[Avrupa Birliği Adalet Divanı]] || ABAD || [[Court of Justice of the European Union]] || CJEU
|-
| [[Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi]] || BK || [[Committee of the Regions of the European Union]] || CoR
|-
| [[Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi]] || EESC || [[European Economic and Social Committee]] || EESC
|-
| [[Avrupa Birliği Göç, Dış Sınırlar ve İltica Stratejik Komitesi]] || SCIFA || [[European Union Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum]] || SCIFA
|-
| [[Avrupa Birliği Konseyi]] || AB Konseyi || [[Council of European Union]] || EU Council
|-
| [[Avrupa Birliği Konseyi - Çevre Konseyi]] || || [[Council of the European Union - Environment Council]] ||
|-
| [[Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı]] || FRA || [[European Union Agency for Fundamental Rights]] || FRA
|-
| [[Avrupa Çevre Ajansı]] || AÇA || [[European Environment Agency]] || EEA
|-
| [[Avrupa Demiryolları Birliği]] || CER || [[Community of European Railway]] || CER
|-
| [[Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı]] || EMSA || [[European Maritime Safety Agency]] || EMSA
|-
| [[Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Forumu]] || AGİF || [[OSCE-The Forum for Security Co-operation]] || FSC
|-
| [[Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı]] || AGİT || [[Organization for Security and Co-operation in Europe]] || OSCE
|-
| [[Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi]] || AGİT-PA || [[Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Co-operation in Europe]] || OSCEPA
|-
| [[Avrupa Haberleşme Ofisi]] || ECO || [[European Communications Office]] || ECO
|-
| [[Avrupa Hava Emniyeti Ajansı]] || EASA || [[European Aviation Safety Agency]] || EASA
|-
| [[Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı]] || Eurocontrol || [[European Organisation for the Safety of Air Navigation]] || Eurocontrol
|-
| [[Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası]] || AİKB || [[European Bank of Reconstruction and Development]] || EBRD
|-
| [[Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi]] || AİHM || [[European Court of Human Rights]] || ECHR
|-
| [[Avrupa İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi]] || CPT || [[European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment]] || CPT
|-
| [[Avrupa Jandarma Kuvveti]] || AJK || [[European Gendarmerie Force]] || EUROGENDFOR
|-
| [[Avrupa-Kafkasya-Asya Taşımacılık Koridoru]] || TRACECA || [[Transport Corridor Europe Caucasus Asia]] || TRACECA
|-
| [[Avrupa Komisyonu]] || AK || [[European Commission]] || EC
|-
| [[Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi]] || KGM || [[North-South Centre of the Council of Europe]] || NSC
|-
| [[Avrupa Konseyi]] || CoE || [[Council of Europe]] || COE
|-
| [[Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi]] || CDED || [[Council of Europe-Steering Committee for Education]] || CDED
|-
| [[Avrupa Konseyi Kültür Komitesi]] || CDCULT || [[Council of Europe-Steering Committee for Culture]] || CDCULT
|-
| [[Avrupa Konseyi Kültürel Miras ve Peyzaj Komitesi]] || CDPATEP || [[Council of Europe-Steering Committee for Cultural Heritage and Landscape]] || CDPATEP
|-
| [[Avrupa Konseyi Yükseköğretim ve Araştırma Komitesi]] || CDESR || [[Council of Europe-Steering Committee for Higher Education and Research]] || CDESR
|-
| [[Avrupa Modern Diller Merkezi]] || GRAZ || [[European Centre for Modern Languages]] || Graz
|-
| [[Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi]] || BK || [[Committee of Ministers of the Council of Europe]] || CM
|-
| [[Avrupa Birliği - Ekonomik Politika Komitesi]] || EPC || [[European Union - Economic Policy Committee]] || EPC
|-
| [[Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği]] || AK İHK || [[Commissioner for Human Rights of the Council of Europe]] || CHR
|-
| [[Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi]] || YBYK || [[Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe]] || CLRAE
|-
| [[Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi]] || CC.ED. || [[Education Committee of the Council of Europe]] || CC.ED
|-
| [[Avrupa Konseyi Görsel-İşitsel İcra Komitesi]] || EUREKA || [[The European Audiovisual Observatory]] || EUREKA
|-
| [[Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası]] || AKKB || [[Council of Europe Development Bank]] || CEB
|-
| [[Avrupa Konseyi Kuzey-Güney Merkezi]] || KGM || [[North-South Centre of the Council of Europe]] || NSC
|-
| [[Avrupa Konseyi Kültür Komitesi]] || CC-CULT || [[Culture Committee of the Council of Europe]] || CC-CULT
|-
| [[Avrupa Konseyi Kültürel Miras Komitesi]] || CC PAT || [[Cultural Heritage Committee of the Council of Europe]] || CC PAT
|-
| [[Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi]] || AKPM || [[Parliamentary Assembly of the Council of Europe]] || PACE
|-
| [[Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu]] || VK || [[Venice Commission of the Council of Europe]] || VC
|-
| [[Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Konferansı]] || INGOs || [[Conference of International Non-Governmental Organizations]] || INGOs
|-
| [[Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi]] || YBYK || [[Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe]] || CLRAE
|-
| [[Avrupa Konseyi Yüksek Öğrenim ve Araştırma Komitesi]] || CC-HER || [[Higher Education and Research Committee of the Council of Europe]] || CC-HER
|-
| [[Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadele Devletler Grubu]] || GRECO || [[Council of Europe Group of States against Corruption]] || GRECO
|-
| [[Avrupa Merkez Bankası]] || ECB || [[European Central Bank]] || ECB
|-
| [[Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi]] || CERN || [[European Organization for Nuclear Research]] || CERN
|-
| [[Avrupa Parlamentosu]] || AP || [[European Parliament]] || EP
|-
| [[Avrupa Parlamentosu - Çevre Komitesi]] || || [[European Parliament - Committee on Environment]] ||
|-
| [[Avrupa Patent Ofisi]] || EPO || [[European Patent Office]] || EPO
|-
| [[Avrupa Birliği Polis Teşkilatı]] || EUROPOL || [[European Police Office]] || EUROPOL
|-
| [[Avrupa Sayıştayı]] || ECA || [[European Court of Auditors]] || ECA
|-
| [[Avrupa Serbest Ticaret Birliği]] || EFTA || [[European Free Trade Association]] || EFTA
|-
| [[Avrupa Uzay Ajansı]] || ESA || [[European Space Agency]] || ESA
|-
| [[Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü]] || EPPO || [[European and Mediterranean Plant Protection Organization]] || EPPO
|-
| [[Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması]] || AKKA || [[Treaty on Conventional Armed Forces in Europe]] || CFE
|-
| [[Avrupa'ya Devletlerarası Petrol ve Gaz Taşımacılığı Programı]] || INOGATE || [[Interstate Oil and Gas Transport to Europe Program]] || INOGATE
|-
| [[Avrupa Yatırım Bankası]] || EIB || [[European Investment Bank]] || EIB
|-
| [[Bağımsız Devletler Topluluğu]] || CIS || [[Commonwealth of Independent States]] || CIS
|-
| [[Balistik Füze Yayılmasına Karşı Lahey Davranış İlkeleri Rehberi]] || HCOC || [[The Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation]] || HCOC
|-
| [[Baltık Asamblesi]] || BA || [[Baltic Assembly]] || BA
|-
| [[Baltık Bakanlar Konseyi]] || || [[Baltic Council of Ministers]] ||
|-
| [[Baltık Denizi Çevre Koruma Komisyonu]] (Helsinki Komisyonu) || HELCOM || [[Baltic Marine Environment Protection Commission]] || HELCOM
|-
| [[Baltık Denizi Parlamento Konferansı]] || BSPC || [[Baltic Sea Parliamentary Conference]] || BSPC
|-
| [[Barents Avrupa-Arktik Konseyi]] || BEAC || [[Barents Euro-Arctic Council]] || BEAC
|-
| [[Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu]] || ECOWAS || [[Economic Community of West African States]] || ECOWAS
|-
| [[Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Birliği]] || UEMOA || [[West African Economic and Monetary Union]] || UEMOA
|-
| [[Batı Afrika Yatırım Bankası]] || BOAD || [[West African Development Bank]] || BOAD
|-
| [[Birleşmiş Milletler]] || BM || [[United Nations]] || UN
|-
| [[Afet Yönetimi ve Olağanüstü Hallerde Müdahale Amaçlı Uzay Kaynaklı Bilgi için BM Platformu]] || UN-SPIDER || [[United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency Response]] || UN-SPIDER
|-
| [[Birleşmiş Milletler Afet Riskinin Azaltılması Uluslararası Stratejisi]] || UNISDR || [[United Nations Office for Disaster Risk Reduction]] || UNISDR
|-
| [[Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik Komisyonu]] || UNESCAP || [[United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific]] || UNESCAP
|-
| [[Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu]] || AEK || [[United Nations Economic Commission for Europe]] || UNECE
|-
| [[Birleşmiş Milletler Barışı İnşa Komisyonu]] || PBC || [[United Nations Peace Building Comission]] || PBC
|-
| [[Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi]] || UN CBD || [[United Nations Convention on Biological Diversity]] || UN CBD
|-
| [[Birleşmiş Milletler Bütçe ve İdare Konuları Danışma Komitesi]] || ACABQ || [[The Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions]] || ACABQ
|-
| [[BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi]] || UN Women || [[UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women]] || UN Women
|-
| [[Birleşmiş Milletler Çevre Programı]] || UNEP || [[United Nations Environment Programme]] || UNEP
|-
| [[BM Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlendirilmesi Birimi]] || UN Women || [[UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women]] || UN Women
|-
| [[Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu]] || UNICEF || [[United Nations Children's Fund]] || UNICEF
|-
| [[Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi]] || CRC || [[UN Committee on the Rights of the Child]] || CRC
|-
| [[Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi]] || UNCCD || [[United Nations Convention to Combat Desertification]] || UNCCD
|-
| [[Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı]] || WFP || [[United Nations World Food Programme]] || WFP
|-
| [[Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü]] || UNWTO || [[United Nations World Tourism Organization]] || UNWTO
|-
| [[UNESCO|Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü]] || UNESCO || [[United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization]] || UNESCO
|-
| [[UNESCO Dünya Miras Komitesi]] || DMK || [[UNESCO World Heritage Committee]] || WHC
|-
| [[UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komitesi]] || || [[UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage]] ||
|-
| [[Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi]] || UNIC || [[United Nations Information Centre]] || UNIC
|-
| [[Birleşmiş Milletler Engellilerin Hakları Komitesi]] || CRPD || [[UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities]] || CRPD
|-
| [[BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi]] || CESCR || [[UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights]] || CESCR
|-
| [[Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey]] || ECOSOC || [[United Nations Economic and Social Council]] || ECOSOC
|-
| [[Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü]] || FAO || [[United Nations Food and Agriculture Organization]] || FAO
|-
| [[Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi]] || BMGK || [[United Nations Security Council]] || UNSC
|-
| [[Birleşmiş Milletler Irak Özel Komisyonu]] || UNSCOM || [[U.N. Special Commission on Iraq]] || UNSCOM
|-
| [[Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Önlenmesi Komitesi]] || CERD || [[UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination]] || CERD
|-
| [[Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi]] || BMİDÇS || [[United Nations Framework Convention on Climate Change]] || UNFCCC
|-
| [[Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği]] || İHYK || [[Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights]] || OHCHR
|-
| [[Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu]] || CSW || [[UN Commission on the Status of Women]] || CSW
|-
| [[Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite]] || CAT || [[UN Committee against Torture]] || CAT
|-
| [[Birleşmiş Milletler İşkencenin Önlenmesi Alt-Komitesi]] || SPT || [[UN Subcommittee on Prevention of Torture]] || SPT
|-
| [[Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı]] || UN-HABITAT || [[United Nations Human Settlements Programme]] || UN-HABITAT
|-
| [[Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi]] || CEDAW || [[Committee on the Elimination of Discrimination against Women]] || CEDAW
|-
| [[Birleşmiş Milletler Kalkınma İçin Bilim ve Teknoloji Komisyonu]] || CSTD || [[United Nations Commission on Science and Technology for Development]] || CSTD
|-
| [[Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı]] || UNDP || [[The United Nations Development Programme]] || UNDP
|-
| [[Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği]] || UNHCR || [[United Nations High Commissioner for Refugees]] || UNHCR
|-
| [[Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi]] || HRC || [[UN Human Rights Committee]] || HRC
|-
| [[Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği]] || İHYK || [[Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights]] || OHCHR
|-
| [[Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı]] || Mİ || [[United Nations Alliance of Civilizations]] || UNAOC
|-
| [[Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu]] || UNFPA || [[United Nations Population Fund]] || UNFPA
|-
| [[Birleşmiş Milletler Orman Forumu]] || UNFF || [[United Nations Forum on Forests]] || UNFF
|-
| [[Birleşmiş Milletler Ortak Denetim Birimi]] || JIU || [[Joint Inspection Unit of the United Nations]] || JIU
|-
| [[Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Komisyonu]] || UNDC || [[United Nations Disarmament Commission]] || UNDC
|-
| [[Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı]] || UNCTAD || [[United Nations Conference on Trade and Development]] || UNCTAD
|-
| [[BM Çocuk Hakları Komitesi]] || CRC || [[UN Committee on the Rights of the Child]] || CRC
|-
| [[BM- FAO Balıkçılık Komitesi]] || COFI || [[UN- FAO Committee on Fisheries]] || COFI
|-
| [[BM- FAO Çöl Çekirgesi Kontrol Komitesi]] || DLCC || [[UN- FAO Desert Locust Control Committee]] || DLCC
|-
| [[BM- FAO Gıda Güvenliği Komitesi]] || CFS || [[UN- FAO Committee for Food Safety]] || CFS
|-
| [[BM- FAO Ormancılık Komitesi]] || COFO || [[UN- FAO Committee on Forestry]] || COFO
|-
| [[Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli]] || IPCC || [[United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change]] || IPCC
|-
| [[Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu]] || UNCITRAL || [[UN Commission on International Trade Law]] || UNCITRAL
|-
| [[Birleşmiş Milletler - Su]] || || [[UN - Water]] ||
|-
| [[Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi]] || UNODC || [[United Nations Office on Drugs and Crime]] || UNODC
|-
| [[Birleşmiş Milletler Uzayın Barışçı Amaçlarla Kullanılması Komitesi]] || UBAKK || [[UN Committee on the Peaceful Uses of Outer Space]] || UNOOSA
|-
| [[Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı]] || UNRWA || [[United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East]] || UNRWA
|-
| [[Birleşmiş Milletler Zorla Kaybedilmeler Komitesi]] || CED || [[UN Committee on Enforced Disappearances]] || CED
|-
| [[Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Hükümetlerarası Platformu]] || IPBES || [[Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services]] || IPBES
|-
| [[Bölgesel Çevre Merkezi]] || REC || [[Regional Environmental Center]] || REC
|-
| [[Bölgesel İşbirliği Konseyi]] || BİC-RCC || [[Regional Cooperation Council]] || RCC
|-
| [[Crans-Montana Forumu]] || || [[Crans-Montana Forum]] ||
|-
| [[Daimi Hakemlik Mahkemesi]] || DHM || [[Permanent Court of Arbitration]] || PCA
|-
| [[DB- Uluslararası Yeniden İmar ve Kalkınma Bankası]] || IBRD || [[WB- International Bank for Reconstruction and Development]] || IBRD
|-
| [[Deauville Ortaklığı]] || DO || [[Deauville Partnership]] || DP
|-
| [[Doğu Afrika Topluluğu]] || EAC || [[East African Community]] || EAC
|-
| [[Doğu Karayipler Devletleri Örgütü]] || OECS || [[Organization of East Carribean]] || OECS
|-
| [[Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı]] || COMESA || [[Common Market for Eastern and Southern Africa]] || COMESA
|-
| [[Dünya Bankası]] || DB || [[World Bank]] || WB
|-
| [[Dünya Doğa Koruma Birliği]] || IUCN || [[International Union for Conservation of Nature]] || IUCN
|-
| [[Dünya Doğayı Koruma Vakfı]] || WWF || [[World Wildlife Fund]] || WWF
|-
| [[Dünya Ekonomik Forumu]] || WEF || [[World Economic Forum]] || WEF
|-
| [[Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü]] || WIPO || [[World Intellectual Property Organization]] || WIPO
|-
| [[Dünya Gümrük Örgütü]] ([[Gümrük İşbirliği Konseyi]]) || WCO || [[World Customs Organization]] || WCO
|-
| [[Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü]] || OIE || [[World Organisation for Animal Health]] || OIE
|-
| [[Dünya Meteoroloji Örgütü]] || DMÖ || [[World Meteorological Organization]] || WMO
|-
| [[Dünya Sağlık Örgütü]] || DSÖ || [[World Health Organization]] || WHO
|-
| [[DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi]] || TKÇS || [[WHO Framework Convention on Tobacco Control]] || FCTC
|-
| [[Dünya Su Konseyi]] || WWC || [[World Water Council]] || WWC
|-
| [[Dünya Ticaret Örgütü]] || DTÖ || [[World Trade Organization]] || WTO
|-
| [[DTÖ Anlaşmazlıkların Çözümü Organı]] || DSB || [[WTO Dispute Settlement Body]] || DSB
|-
| [[DTÖ Antidamping Uygulamaları Komitesi]] || || [[WTO Committee on Anti-Dumping Practices]] ||
|-
| [[DTÖ Bölgesel Ticaret Anlaşmaları Komitesi]] || CRTA || [[WTO Committee on Regional Trade Agreements]] || CRTA
|-
| [[DTÖ Bütçe, Maliye ve İdare Komitesi]] || || [[WTO Budget, Finance and Administration Committee]] ||
|-
| [[DTÖ Fikri Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Konseyi]] || TRIPS || [[Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights]] || TRIPS
|-
| [[DTÖ Gümrük Değerleme Komitesi]] || || [[WTO Committee on Customs Valuation]] ||
|-
| [[DTÖ Hizmet Ticareti Konseyi (Özel Taahhütler Komitesi)]] || || [[WTO Council for Trade in Services (Committee on Specific Commitments)]] ||
|-
| [[DTÖ İthalat Lisansları Komitesi]] || || [[WTO Committee on Import Licensing]] ||
|-
| [[DTÖ Kişilerin Serbest Dolaşımı Müzakere Grubu]] || || [[WTO Negotiating Group on Movement of Natural Persons]] ||
|-
| [[DTÖ Korunma Önlemleri Komitesi]] || || [[WTO Committee on Safeguards]] ||
|-
| [[DTÖ Köken (Menşe) Kuralları Komitesi]] || || [[WTO Committee on Rules of Origin]] ||
|-
| [[DTÖ Mal Ticareti Konseyi]] || || [[WTO Council for Trade in Goods]] ||
|-
| [[DTÖ Mali Hizmetler Ticareti Komitesi]] || || [[WTO Committee on Trade in Financial Services]] ||
|-
| [[DTÖ Ödemeler Dengesi Komitesi]] || BOP || [[WTO Committee on Balance of Payments]] || BOP
|-
| [[DTÖ Pazara Giriş Komitesi]] || || [[WTO Market Access Committee]] ||
|-
| [[DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri Komitesi]] || || [[WTO Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures]] ||
|-
| [[DTÖ Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Komitesi]] || || [[WTO Committee on Subsidies and Countervailing Measures]] ||
|-
| [[DTÖ Tarım Komitesi]] || || [[WTO Agriculture Committee]] ||
|-
| [[DTÖ Tarife Tavizleri Komitesi]] || || [[WTO Committee on Tariff Concessions]] ||
|-
| [[DTÖ Tekstil İzleme Organı]] || TMB || [[WTO Textiles Monitoring Body]] || TMB
|-
| [[DTÖ Temsilciler Konseyi]] || || [[WTO Council of Representatives]] ||
|-
| [[DTÖ Ticaret Müzakereleri Komitesi]] || TMK || [[WTO Trade Negotiations Committee]] || TNC
|-
| [[DTÖ Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme Organı]] || TPRM || [[WTO Trade Policy Review Body]] || TPRM
|-
| [[DTÖ Ticaret ve Çevre Komitesi]] || || [[WTO Trade and Environment Committee]] ||
|-
| [[DTÖ Ticaret ve Kalkınma Komitesi]] || CTD || [[WTO Committee on Trade and Development]] || CTD
|-
| [[DTÖ Ticaret ve Rekabet Çalışma Grubu]] || || [[WTO Trade and Competition Working Group]] ||
|-
| [[DTÖ Ticaret ve Yatırım Çalışma Grubu]] || || [[WTO Trade and Investment Working Group]] ||
|-
| [[DTÖ Ticarette Teknik Engeller Komitesi]] || TBT || [[WTO Committee on Technical Barriers to Trade]] || TBT
|-
| [[Dünya Turizm Örgütü]] || UNWTO || [[World Tourism Organization]] || UNWTO
|-
| [[Egmont Grubu]] (Mali İstihbarat Birimleri Egmont Grubu) || || [[Egmont Group]] ||
|-
| [[Ekonomik İşbirliği Teşkilatı]] || EİT || [[Economic Cooperation Organization]] || ECO
|-
| [[Enerji Şartı]] || EŞ || [[Energy Charter]] || EC
|-
| [[EİT- Bakanlar Konseyi]] || COM || [[ECO- Council of Ministers]] || COM
|-
| [[EİT- Bölgesel Planlama Konseyi]] || RPC || [[ECO-Regional Planning Council]] || RPC
|-
| [[EİT- Ticaret ve Kalkınma Bankası]] || ETDB || [[ECO- Trade and Development Bank]] || ETDB
|-
| [[EİT- Ticareti Geliştirme Örgütü]] || TPO || [[ECO- Trade Promotion Organization]] || TPO
|-
| [[Evrensel Posta Birliği]] || UPU || [[Universal Postal Union]] || UPU
|-
| [[Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü]] || FKÜÖ || [[International Organization of Francophonie]] || IOF
|-
| [[G-20]] || G-20 || [[Group of Twenty]] || G-20
|-
| [[Gazetecileri Koruma Komitesi]] || CPJ || [[Committee to Protect Journalists]] || CPJ
|-
| [[Gelişen Sekiz Ülke]] || D-8 || [[Developing Eight]] || D-8
|-
| [[Göçmen İşçilerin ve Aile Üyelerinin Haklarının Korunması Komitesi]] || CMW || [[Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families]] || CMW
|-
| [[GUAM-DEKÖ (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova-Demokrasi ve Ekonomik Kalkinma Örgütü)]] || GUAM || [[Organization for Democracy and Economic Development]] || GUAM
|-
| [[Güney Afrika Kalkınma Topluluğu]] || SADC || [[Southern African Development Community]] || SADC
|-
| [[Güney Amerika Ulusları Birliği]] || UNASUR || [[Union of South American Nations]] || UNASUR
|-
| [[Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü]] || SAARC || [[South Asian Association for Regional Cooperation]] || SAARC
|-
| [[Güneyde Sürdürülebilir Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu]] || COMSATS || [[Commission on Science and Technology for Sustainable Development in the South]] || COMSATS
|-
| [[Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi]] || SELEC || [[Southeast European Law Enforcement Center]] || SELEC
|-
| [[Güney Ortak Pazarı]] || MERCOSUR || [[Southern Common Market]] || MERCOSUR
|-
| [[Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği]] || ASEAN || [[Association of Southeast Asian Nations]] || ASEAN
|-
| [[Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci]] || GDAÜ || [[South-East European Cooperation Process]] || GDAÜ
|-
| [[Güvenlik İşbirliği Merkezi]] || RACVIAC || [[Centre for Security Cooperation]] || RACVIAC
|-
| [[Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi]] || IGAD || [[Intergovernmental Development Authority]] || IGAD
|-
| [[Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu]] || ECRI || [[European Commission against Racism and Intolerance]] || ECRI
|-
| [[İngiliz Uluslar Topluluğu]] || İUT || [[Commonwealth of Nations]] || Commonwealth
|-
| [[İslam Devletleri Eğitimi, Bilim ve Kültür Örgütü]] || ISESCO || [[Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization]] || ISESCO
|-
| [[İslam İşbirliği Teşkilatı]] || İİT || [[Organization of Islamic Cooperation]] || OIC
|-
| [[İİT Bilim, Teknoloji ve Yenilik Örgütü]] || STIO || [[OIC The Science, Technology and Innovation Organization]] || STIO
|-
| [[İİT Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi]] || BİLTEDAK || [[OIC Standing Committee for Scientific and Technological Cooperation]] || COMSTECH
|-
| [[İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi]] || İSEDAK || [[OIC Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation]] || COMCEC
|-
| [[İİT Enformasyon ve Kültürel İşler Daimi Komitesi]] || ENKİDAK || [[OIC Standing Committee for Information and Cultural Affairs]] || COMIAC
|-
| [[İİT Bilgisayar Acil Müdahale Ekibi]] || OIC-CERT || [[OIC Computer Emergency Response Team]] || OIC-CERT
|-
| [[İİT İslam Ülkeleri Gemi Sahipleri Teşkilatı]] || OISA || [[OIC Organization of the Islamic Shipowners Association]] || OISA
|-
| [[İİT İslam Dayanışma Fonu ve Vakfı]] || İDF || [[OIC Islamic Solidarity Fund and its Waqf]] || ISF
|-
| [[İİT İslam Dünyası Bilim Akademisi]] || IAS || [[OIC Islamic World Academy of Sciences]] || IAS
|-
| [[İİT İslam İşbirliği Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu]] || ICYF-DC || [[OIC Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation]] || ICYF-DC
|-
| [[İİT İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi]] || IRCICA || [[OIC Research Center for Islamic History, Art and Culture]] || IRCICA
|-
| [[İİT İslam Kalkınma Bankası]] || İKB || [[OIC Islamic Development Bank]] || IDB
|-
| [[İİT İslam Teknoloji Üniversitesi]] || İTÜ || [[OIC Islamic University of Technology]] || IUT
|-
| [[İİT İslam Ticaret,Sanayi ve Tarım Odası]] || ICCIA || [[OIC Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture]] || ICCIA
|-
| [[İİT İslam Ticareti Geliştirme Merkezi]] || İTGM || [[OIC Islamic Center for the Development of Trade]] || ICDT
|-
| [[İİT İslam Ülkeleri Çimento Birliği]] || ICA || [[OIC Islamic Cement Association]] || ICA
|-
| [[İİT İslam Ülkeleri İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi]] || SESRIC || [[OIC Statistical, Economic, Social Research and Training Center for Islamic Countries]] || SESRIC
|-
| [[İİT İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu]] || FCIC || [[OIC Federation of Consultants from Islamic Countries]] || FCIC
|-
| [[İİT İslam Ülkeleri Müteahhitler Federasyonu]] || FOCIC || [[OIC Federation of Contractors from Islamic Countries]] || FOCIC
|-
| [[İİT İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü]] || SMIIC || [[OIC Standards and Metrology Institute for Islamic Countries]] || SMIIC
|-
| [[İİT İslam Ülkeleri Vergi İdareleri Birliği]] || ATAIC || [[OIC Association of Tax Authorities of Islamic Countries]] || ATAIC
|-
| [[İİT İslam Ülkeleri Yayın Düzenleyici Kuruluşlar Forumu]] || IBRAF || [[OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum]] || IBRAF
|-
| [[İİT İslam Yayıncılar Birliği]] || IBU || [[OIC Islamic Broadcasting Union]] || IBU
|-
| [[İİT İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi]] || CIBAFI || [[OIC General Council for Islamic Banks and Financial Institutions]] || CIBAFI
|-
| [[İİT İslami Başkentler ve Şehirler Teşkilatı]] || OICC || [[OIC Organization of Islamic Capitals and Cities]] || OICC
|-
| [[İİT İslami Dayanışma Spor Federasyonu]] || ISS || [[OIC Islamic Solidarity Sports Federation]] || ISS
|-
| [[İİT İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı]] || ISESCO || [[OIC Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization]] || ISESCO
|-
| [[İİT Kudüs Komitesi]] || || [[OIC Al Quds Committee]] ||
|-
| [[İİT Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi]] || IIUM || [[OIC International Islamic University Malaysia]] || IIUM
|-
| [[İİT Uluslararası Arap-İslam Okulları Federasyonu]] || WFAIIS || [[OIC World Federation of Arabo-Islamic International Schools]] || WFAIIS
|-
| [[İİT Uluslararası İslam Fıkıh Akademisi]] || İFA || [[OIC International Islamic Fiqh Academy]] || IIFA
|-
| [[İİT Uluslararası İslam Haber Ajansı]] || IINA || [[OIC International Islamic News Agency]] || IINA
|-
| [[İİT Uluslararası Kızılay İslam Komitesi]] || ICIC || [[OIC Islamic Committee of the International Crescent]] || ICIC
|-
| [[İİT Uluslararası Müslüman Alimler Birliği]] || IUMS || [[OIC International Union of Muslim Scouts]] || IUMS
|-
| [[İslam Özel Sektörü Geliştirme Kurumu]] || ICD || [[Islamic Corporation for the Development of the Private Sector]] || ICD
|-
| [[Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Paktı]] || KİİP || [[Caucasus Stability and Cooperation Pact]] || CSCP
|-
| [[Kamu Alımları Konseyi]] || || [[Public Procurement Council]] ||
|-
| [[Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü]] || KEİ || [[Black Sea Economic Cooperation Organization]] || BSEC
|-
| [[Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu]] || || [[The Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution]] || BSC
|-
| [[Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası]] || KTKB || [[Black Sea Trade and Development Bank]] || BSTDB
|-
| [[Karayip Devletleri Birliği]] || KDB || [[Association of Caribbean States]] || ACS
|-
| [[Karayipler Topluluğu]] || CARICOM || [[Caribbean Community]] || CARICOM
|-
| [[Katılımcı Sulama Yönetimi Uluslararası Ağı]] || INPIM || [[International Network on Participatory Irrigation Management]] || INPIM
|-
| [[Kıbrıs Kayıplar Komitesi]] || || [[Committee on Missing Persons in Cyprus]] ||
|-
| [[Kızılay]] || || [[Red Crescent]] ||
|-
| [[Kızılhaç]] || || [[Red Cross]] ||
|-
| [[Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü]] || CSTO || [[Collective Security Treaty Organization]] || CSTO
|-
| [[Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi]] || KİK || [[Cooperation Council for the Arab States of the Gulf]] || CCASG
|-
| [[Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi]] || KAİK || [[North Atlantic Cooperation Council]] || NACC
|-
| [[Kuzey Denizi Komisyonu]] || || [[North Sea Commission]] ||
|-
| [[Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlı Denizlerde Tsunami Erken Uyarı Sistemi Hükümetlerarası Eşgüdüm Komitesi]] || ICG/NEAMTWS || [[Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-Eastern Atlantic, the Mediterranean and Connected Seas]] || ICG/NEAMTWS
|-
| [[Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Dünya Asamblesi]] || WASME || [[World Assembly for Small and Medium-Sized Enterprises]] || WASME
|-
| [[Küresel Çevre Fonu]] || GEF || [[Global Environment Facility]] || GEF
|-
| [[Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı]] || HCOPIL || [[Hague Conference on Private International Law]] || HCOPIL
|-
| [[Latin Amerika Entegrasyon Birliği]] || LAIA || [[Latin American Integration Association]] || LAIA
|-
| [[Latin Amerika Parlamentosu]] || LAP || [[Latin American Parliament]] || LAP
|-
| [[Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu]] || CELAC || [[Community of Latin American and Caribbean States]] || CELAC
|-
| [[Mağrip Arap Birliği]] || MAB || [[Arab Maghreb Union]] || AMU
|-
| [[Merkezi Avrupa Girişimi]] || MAG || [[Central European Initiative]] || CEI
|-
| [[Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu]] / [[Uluslararası Kişi Halleri Komisyonu]] || CIEC || [[International Commission on Civil Status]] || CIEC
|-
| [[MİKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya)]] || MİKTA || [[MIKTA (Mexico, Indonesia, Korea, Turkey Australia)]] || MIKTA
|-
| [[Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü]] || NATO || [[North Atlantic Treaty Organization]] || NATO
|-
| [[NATO Güvenlik Komitesi]] || SC || [[NATO-Security Committee]] || SC
|-
| [[NATO Konvansiyonel Silah Kontrolü Üst Düzey Görev Gücü]] || HLTF || [[NATO High-Level Task Force on Conventional Arms Control]] || HLTF
|-
| [[NATO Nükleer Planlama Grubu]] || NPG || [[NATO Nuclear Planning Group]] || NPG
|-
| [[NATO Parlamenterler Asamblesi]] || NATO PA || [[NATO Parliamentary Assembly]] || NATO PA
|-
| [[NATO Yüksek Düzeyli Grup]] || HLG || [[NATO High Level Group]] || HLG
|-
| [[NATO-Rusya Federasyonu Konseyi]] || NRC || [[NATO-Russia Council]] || NRC
|-
| [[NATO-Ukrayna Komisyonu]] || NUK || [[NATO-Ukraine Commission]] || NUC
|-
| [[Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme]] || CITES || [[Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora]] || CITES
|-
| [[Nordik Bakanlar Konseyi]] || || [[Nordic Council of Ministers]] ||
|-
| [[Nordik-Baltık Sekizlisi]] || NB8 || [[Nordic-Baltic Eight]] || NB8
|-
| [[Nordik Konseyi]] || || [[Nordic Council]] ||
|-
| [[Nordik Savunma İşbirliği]] || NORDEFCO || [[Nordic Defence Cooperation]] || NORDEFCO
|-
| [[Nordik Yatırım Bankası]] || NIB || [[Nordic Investment Bank]] || NIB
|-
| [[Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Andlaşması Örgütü]] || NDYAÖ || [[Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization]] || CTBTO
|-
| [[Nükleer Enerji Ajansı]] || NEA || [[Nuclear Energy Agency]] || NEA
|-
| [[Nükleer Tedarikçiler Grubu]] || NSG || [[Nuclear Suppliers Group]] || NSG
|-
| [[İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı]] || OECD || [[Organisation for Economic Co-operation and Development]] || OECD
|-
| [[OECD - Bilim ve Teknoloji Politikaları Komitesi]] || CSTP || [[OECD Committee for Scientific and Technological Policy]] || CSTP
|-
| [[OECD - Bütçe Komitesi]] || || [[OECD - Budget Committee]] ||
|-
| [[OECD - Çelik Komitesi]] || || [[OECD - Steel Committee]] ||
|-
| [[OECD - Deniz Taşımacılığı Komitesi]] || MTC || [[OECD - Maritime Transport Committee]] || MTC
|-
| [[OECD - Eğitim Komitesi]] || || [[OECD - Education Committee]] ||
|-
| [[OECD - Ekonomi ve Gelişme İncelemeleri Komitesi]] || EDRC || [[OECD - Economic and Development Review Committee]] || EDRC
|-
| [[OECD - Enerji Komitesi]] || || [[OECD - Energy Committee]] ||
|-
| [[OECD - Enformasyon, Bilgisayar ve İletişim Politikaları Komitesi]] || ICCP || [[OECD - Committee for Information, Computer and Communications Policy]] || ICCP
|-
| [[OECD - Gıda, Tarım ve Balıkçılık Direktörlüğü]] || || [[OECD - Directorate for Food, Agriculture and Fisheries]] ||
|-
| [[OECD - İhracat Kredi Grubu]] || ECG || [[OECD - Export Credit Group]] || ECG
|-
| [[OECD - İstihdam, Çalışma ve Sosyal İşler Komitesi]] || ELSA || [[OECD - Employment, Labour and Social Affairs Committee]] || ELSA
|-
| [[OECD - İşçi Sendikaları Danışma Komitesi]] || TUAC || [[OECD - Trade Union Advisory Committee]] || TUAC
|-
| [[OECD - İşveren ve Sanayi Danışma Komitesi]] || BIAC || [[OECD - Business and Industry Advisory Committee]] || BIAC
|-
| [[OECD - Kalkınmaya Yardım Komitesi]] || DAC || [[OECD - Development Aid Committee]] || DAC
|-
| [[OECD - Kamu Yönetimi Komitesi]] || PUMA || [[OECD - Public Management Committee]] || PUMA
|-
| [[OECD - Mali Eylem Görev Gücü]] || OECD/FATF || [[OECD - Financial Action Task Force]] || OECD/FATF
|-
| [[OECD - Mali İşler Komitesi]] || CFA || [[OECD - Committee on Fiscal Affairs]] || CFA
|-
| [[OECD - Mali Piyasalar Komitesi]] || CMF || [[OECD - Committee on Financial Markets]] || CMF
|-
| [[OECD - Rekabet Hukuku ve Politikaları Komitesi]] || CLP || [[OECD - Competition Law and Policy Committee]] || CLP
|-
| [[OECD - Sermaya Hareketleri ve Görünmeyen İşlemler Komitesi]] || CMIT || [[OECD - Committee on Capital Movements and Invisible Transactions]] || CMIT
|-
| [[OECD - Sigorta ve Özel Emeklilik Komitesi]] || || [[OECD - Insurance and Private Pensions Committee]] ||
|-
| [[OECD - Su Yönetişim Programı]] || || [[OECD - Programme on Water Governance]] ||
|-
| [[OECD - Ticaret-Rekabet Ortak Komitesi]] || || [[OECD - Joint Group on Trade and Competition]] ||
|-
| [[OECD - Turizm Komitesi]] || || [[OECD - Tourism Committee]] ||
|-
| [[OECD - Tüketici Politikaları Komitesi]] || CCP || [[OECD - Committee on Consumer Policy]] || CCP
|-
| [[OECD - Uluslararası Hükümet Dışı Kuruluşlar İle İrtibat Komitesi]] || || [[OECD - Liaison Committee with International Non-Governmental Organisations]] ||
|-
| [[OECD - Uluslararası Yatırım ve Çok Uluslu Girişimler Komitesi]] || CIME || [[OECD - Committee on International Investment and Multinational Enterprises]] || CIME
|-
| [[OECD Uluslararası İş İşlemlerinde Rüşvetle Mücadele Grubu]] || || [[OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions]] ||
|-
| [[Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu]] || ECCAS || [[Economic Community of Central African States]] || ECCAS
|-
| [[Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Parasal Topluluğu]] || CEMAC || [[Central African Economic and Monetary Community]] || CEMAC
|-
| [[Orta Amerika Entegrasyon Sistemi]] || SICA || [[Central American Integration System]] || SICA
|-
| [[Orta Amerika Ülkeleri Ekonomik Entegrasyon Bankası]] || CABEI || [[Central American Bank for Economic Integration]] || CABEI
|-
| [[Orta Amerika Ülkeleri Ortak Pazarı]] || CACM || [[Central American Common Market]] || CACM
|-
| [[Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme]] || RAMSAR || [[Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat]] || RAMSAR
|-
| [[Parlamentolararası Birlik]] || PAB || [[Inter-Parliamentary Union]] || IPU
|-
| [[Pasifik Adaları Forumu]] || PAF || [[Pacific Islands Forum]] || PAF
|-
| [[Pasifik İttifakı]] || || [[Pacific Alliance]] ||
|-
| [[Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü]] || OPEC || [[Organization of the Petroleum Exporting Countries]] || OPEC
|-
| [[Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu]] || CPLP || [[Community of Portuguese Language Countries]] || CPLP
|-
| [[Rio Grubu]] || || [[Rio Group]] ||
|-
| [[Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü Merkezi]] || DCAF || [[Centre for the Democratic Control of Armed Forces]] || DCAF
|-
| [[Şanhay İşbirliği Örgütü]] || ŞİÖ || [[Shanghai Cooperation Organization]] || SCO
|-
| [[Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi]] || || [[Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal]] ||
|-
| [[Tuna Nehrinin Korunması Uluslararası Komisyonu]] || ICPDR || [[International Commission for the Protection of the Danube River]] || ICPDR
|-
| [[Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi]] || Türk Konseyi || [[The Cooperation Council of Turkish Speaking States]] || Turkish Council
|-
| [[DTÖ Sütçülük Konseyi]] || || [[WTO Dairy Council]] ||
|-
| [[Uluslararası Adalet Divanı]] || UAD || [[International Court of Justice]] || ICJ
|-
| [[Uluslararası Af Örgütü]] || UAÖ || [[Amnesty International]] || AI
|-
| [[Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu]] || BIPM || [[International Bureau of Weights and Measures]] || BIPM
|-
| [[Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu]] || CIESM || [[International Commission for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea]] || CIESM
|-
| [[Uluslararası Akdeniz Yüksek Tarımsal Araştırmalar Merkezi]] || CIHEAM || [[International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies]] || CIHEAM
|-
| [[Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi]] || ICOMOS || [[International Council on Monuments and Sites]] || ICOMOS
|-
| [[Uluslararası Arşiv Konseyi]] || ICA || [[International Council on Archives]] || ICA
|-
| [[Uluslararası Aşı Enstitüsü]] || IVI || [[International Vaccine Institute]] || IVI
|-
| [[Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu]] || ICCAT || [[International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas]] || ICCAT
|-
| [[Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı]] || IAEA || [[International Atomic Energy Agency]] || IAEA
|-
| [[Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütü]] || OIV || [[International Organisation of Vine and Wine]] || OIV
|-
| [[Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu]] || ICOLD || [[International Commission on Large Dams]] || ICOLD
|-
| [[Uluslararası Ceza Divanı]] || UCD || [[International Criminal Court]] || ICC
|-
| [[Uluslararası Çalışma Örgütü]] || ILO || [[International Labour Organization]] || ILO
|-
| [[Uluslararası Çiçek Üreticileri Birliği]] || AIPH || [[International Association of Horticultural Producers]] || AIPH
|-
| [[Uluslararası Demiryolları Birliği]] || UIC || [[International Union of Railways]] || UIC
|-
| [[Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü]] || OTIF || [[Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail]] || OTIF
|-
| [[Uluslararası Denizcilik Örgütü]] || IMO || [[International Maritime Organization]] || IMO
|-
| [[Uluslararası Elektroteknik Komisyonu]] || IEC || [[International Electrotechnical Comission]] || IEC
|-
| [[Uluslararası Enerji Ajansı]] || UAE || [[The International Energy Agency]] || IEA
|-
| [[UEA Enerji Araştırma ve Teknoloji Komitesi]] || CERT || [[IEA Committee on Energy Research and Technology]] || CERT
|-
| [[Uluslararası Et Konseyi]] || IMC || [[International Meat Council]] || IMC
|-
| [[Uluslararası Finansman Kurumu]] || IFC || [[International Finance Corporation]] || IFC
|-
| [[Uluslararası Gaz Birliği]] || UGB || [[International Gas Union]] || IGU
|-
| [[Uluslararası Göç Örgütü]] || IOM || [[International Organization for Migration]] || IOM
|-
| [[Uluslararası Göç Politikaları Merkezi]] || ICMPD || [[International Centre for Migration Policy Development]] || ICMPD
|-
| [[Uluslararası Hidrografi Örgütü]] || IHO || [[International Hydrographic Organization]] || IHO
|-
| [[Uluslararası Holokost Anma İttifakı]] || IHRA || [[International Holocaust Remembrance Alliance]] || IHRA
|-
| [[Uluslararası Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü]] || UNIDROIT || [[International Institute for the Unification of Private Law]] || UNIDROIT
|-
| [[Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu]] || FIDH || [[International Federation for Human Rights]] || IFRH/FIDH
|-
| [[Uluslararası İstatistik Enstitüsü]] || ISI || [[International Statistical Institute]] || ISI
|-
| [[Uluslararası İslam Ticaret Finans Şirketi]] || ITFC || [[International Islamic Trade Finance Corporation]] || ITFC
|-
| [[Uluslararası İşbirliği Platformu]] || UİP || [[International Cooperation Platform]] || ICP
|-
| [[Uluslararası Kahve Örgütü]] || ICO || [[International Coffee Council]] || ICO
|-
| [[Uluslararası Kakao Örgütü]] || ICCO || [[International Cocoa Organization]] || ICCO
|-
| [[Uluslararası Kalkınma Birliği]] || IDA || [[International Development Association]] || IDA
|-
| [[Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütü]] || IDLO || [[International Development Law Organization]] || IDLO
|-
| [[Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu]] || IFRC || [[International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies]] || IFRC
|-
| [[Uluslararası Kızılay/Kızılhaç Hareketi]] || || [[International Red Crescent / Red Cross Movement]] ||
|-
| [[Uluslararası Kızılhaç Komitesi]] || ICRC || [[International Committee of the Red Cross]] || ICRC
|-
| [[Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi]] || ICARDA || [[International Center for Agricultural Research in the Dry Areas]] || ICARDA
|-
| [[Uluslararası Kurşun ve Çinko Çalışma Grubu]] || || [[International Lead and Zinc Study Group]] ||
|-
| [[Uluslararası Mısır ve Buğday Merkezi]] || CIMMYT || [[International Maize and Wheat Improvement Center]] || CIMMYT
|-
| [[Uluslararası Mobil Uydu Örgütü]] || IMSO || [[International Mobile Satellite Organization]] || IMSO
|-
| [[Uluslararası Müzeler Konseyi]] || ICOM || [[International Council of Museums]] || ICOM
|-
| [[Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu]] || INCB || [[International Narcotics Control Board]] || INCB
|-
| [[Uluslararası Okuma Derneği]] || IRA || [[International Reading Association]] || IRA
|-
| [[Uluslararası Para Fonu]] || IMF || [[International Monetary Fund]] || IMF
|-
| [[Uluslararası PEN Kulüpleri Federasyonu]] || PEN || [[PEN International]] || PEN
|-
| [[Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı]] || INTERPOL || [[International Criminal Police Organization]] || INTERPOL
|-
| [[Uluslararası Sergiler Bürosu]] || BIE || [[Bureau of International Exhibitions]] || BIE
|-
| [[Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü]] || ICAO || [[International Civil Aviation Organization]] || ICAO
|-
| [[Uluslararası Soğutma Enstitüsü]] || IIR || [[International Institute of Refrigeration]] || IIR
|-
| [[Uluslararası Standartlar Örgütü]] || ISO || [[International Organization for Standardization]] || ISO
|-
| [[Uluslararası Şeker Örgütü]] || ISO || [[International Sugar Organization]] || ISO
|-
| [[Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu]] || ICID || [[International Commission on Irrigation and Drainage]] || ICID
|-
| [[Uluslararası Tarımsal Araştırma Danışma Grubu]] || CGIAR || [[Consultative Group on International Agricultural Research]] || CGIAR
|-
| [[Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu]] || IFAD || [[International Fund for Agricultural Development]] || IFAD
|-
| [[Uluslararası Telekomünikasyon Birliği]] || ITU || [[International Telecommunication Union]] || ITU
|-
| [[Uluslararası Telif Hakları Fonu Komitesi]] || COFIDA || [[Committee for International Copyright Funds]] || COFIDA
|-
| [[Uluslararası Ticaret Merkezi]] || ITC || [[International Trade Centre]] || ITC
|-
| [[Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı]] || TÜRKSOY || [[International Organization of Turkic Culture]] || TURKSOY
|-
| [[Uluslararası Ulaştırma Forumu]] || ITF || [[International Transport Forum]] || ITF
|-
| [[Uluslararası Yasal Ölçüler Örgütü]] || OIML || [[International Organization of Legal Metrology]] || OIML
|-
| [[Uluslararası Yatırım ve Girişimler Komisyonu]] || IIIC || [[International Investment and Initiatives Commission]] || IIIC
|-
| [[Uluslararası Yayıncılar Birliği]] || IPA || [[International Publishers Association]] || IPA
|-
| [[Uluslararası Yazar ve Besteci Dernekleri Konfederasyonu]] || CISAC || [[International Confederation of Societies of Authors and Composers]] || CISAC
|-
| [[Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı]] || IRENA || [[International Renewable Energy Agency]] || IRENA
|-
| [[Uluslararası Zeytin Konseyi]] || IOOC || [[International Olive Council]] || IOOC
|-
| [[UNCTAD Deniz Taşımacılığı Hizmetleri Daimi Komitesi]] || || [[UNCTAD Standing Committee on Maritime Transport Services]] ||
|-
| [[UNCTAD En az Gelişmiş Ülkeler Güven Fonu]] || LDCF || [[UNCTAD Trust Fund for Least Developed Countries]] || LDCF
|-
| [[UNCTAD Gelişmekte Olan Hizmet Sektörleri Daimi Komitesi]] || || [[UNCTAD Standing Committee on Developing Services Sectors]] ||
|-
| [[UNCTAD Gelişmekte olan Ülkeler Arası İşbirliği Daimi Komitesi]] || ECDC || [[UNCTAD Standing Committee on Economic Cooperation among Developing Countries]] || ECDC
|-
| [[UNCTAD İşletme, Ticari Faaliyetin Kolaylaştırılması ve Kalkınma Komitesi]] || || [[UNCTAD Commission on Enterprise, Business Facilitation and Development]] ||
|-
| [[UNCTAD Silahsızlanmaya Geçişte Yapısal Uyum AH Çalışma Grubu]] || || [[UNCTAD Ad Hoc Working Group to Explore the Issue of Structural]] ||
|-
| [[UNCTAD Tercihler Özel Komitesi]] || || [[UNCTAD Special Committee on Preferences]] ||
|-
| [[UNCTAD Ticaret Çevre Ve Kalkınma AH Çalışma Grubu]] || || [[UNCTAD Ad Hoc Working Group on Trade, Environment and Development]] ||
|-
| [[UNCTAD Ticaret ve Kalkınma Konseyi]] || TDB || [[UNCTAD Trade and Development Board]] || TDB
|-
| [[UNCTAD Uluslar arası Yatırımlar ve Girişimler Komisyonu]] || || [[UNCTAD Commission on International Investments and Initiatives]] ||
|-
| [[UNCTAD Yoksulluğun Azaltılması Daimi Komitesi]] || || [[UNCTAD Standing Committee on Poverty Alleviation]] ||
|-
| [[UNESCAP Çevre ve Doğal Kaynakların Geliştirilmesi Komitesi]] || || [[UNESCAP Committee on Environment and Natural Resources Development]] ||
|-
| [[UNESCO - IPDC Hükümetlerarası Konseyi]] || || [[UNESCO - Intergovernmental Council of IPDC]] ||
|-
| [[UNESCO Avrupa Bilim ve Teknoloji Bölge Ofisi]] || ROSTE || [[UNESCO Regional Office for Science and Technology in Europe]] || ROSTE
|-
| [[UNESCO Enformasyon Programı Hükümetlerarası Konseyi]] || PGI || [[UNESCO Intergovernmental Council for the General Information Programme]] || PGI
|-
| [[UNESCO Hükümetlerarası Enformatik Bürosu]] || IBI || [[UNESCO Intergovernmental Bureau for Informatics]] || IBI
|-
| [[UNESCO Hükümetlerarası Enformatik Programı Hükümetlerarası Komitesi]] || IIP || [[Intergovernmental Committee for the Intergovernmental Informatics Programme]] || IIP
|-
| [[UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu]] || IOC || [[UNESCO Intergovernmental Oceanographic Commission]] || IOC
|-
| [[UNESCO İletişimin Geliştirilmesine İlişkin Uluslararası Program]] || IPDC || [[UNESCO International Programme for the Development of Communication]] || IPDC
|-
| [[UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı]] || MAB || [[UNESCO Man and the Biosphere Programme]] || MAB
|-
| [[UNESCO İnsan ve Biyosfer Programı Uluslararası Koordinasyon Konseyi]] || MAB Konseyi || [[UNESCO International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme]] || MAB Council
|-
| [[UNESCO İstatistik Enstitüsü]] || UIS || [[UNESCO Institute for Statistics]] || UIS
|-
| [[UNESCO Kültür ve Kalkınma Dünya Komisyonu]] || || [[UNESCO World Commission on Culture and Development]] ||
|-
| [[UNESCO Kültürel Varlıkların Ait Oldukları Ülkelere İadesinin Teşviki Hükümetlerarası Komitesi]] || ICPRCP || [[UNESCO Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property]] || ICPRCP
|-
| [[UNESCO Uluslararası Güzel Sanatlar Derneği]] || IAA || [[UNESCO International Association of Art]] || IAA
|-
| [[UNESCO-Uluslararası Hidroloji Programı]] || IHP || [[UNESCO International Hydrological Programme]] || IHP
|-
| [[UNODC Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Komisyonu]] || CCPCJ || [[UNODC Commission on Crime Prevention and Criminal Justice]] || CCPCJ
|-
| [[UNODC Uyuşturucu Maddeler Komisyonu]] || CND || [[UNODC Commission on Narcotic Drugs]] || CND
|-
| [[Uyuşturucu Madde Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele İşbirliği Grubu]] || Pompidou || [[The Cooperation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs]] || Pompidou
|-
| [[Visegrád Grubu]] || V4 || [[Visegrád Group]] || V4
|-
| [[Wassenaar Düzenlemesi]] || WA || [[Wassenaar Arrangement]] || WA
|-
| [[Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Uluslararası Merkezi]] || ICSID || [[International Centre for Settlement of Investment Disputes]] || ICSID
|-
| [[Yeni Bitki Türlerini Koruma Uluslararası Birliği]] || UPOV || [[International Union for the Protection of New Varieties of Plants]] || UPOV
|-
| [[Zangger Komitesi]] || ZK || [[Zangger Committee]] || ZC
|}
55.424

değişiklik