"Türk Kurtuluş Savaşı'nda Sovyetler Birliği-Türkiye ilişkileri" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
→‎Hazırlık dönemi: Ufak düzenleme yapıldı
k (→‎Doğu Cephesi: Ufak düzenlemeler yapıldı)
k (→‎Hazırlık dönemi: Ufak düzenleme yapıldı)
{{quote | Evvela millî topraklarımızı taht-ı işgâlde bulunduran emperyalist kuvvetleri tard ve atiyen emperyalizm aleyhine vuku bulacak mücadelatı müşterekemiz için kuvayı dâhiliyemizi taazuv ettirmek üzere şimdilik ilk taksit olarak beş milyon altının ve takarrür ettirilecek miktarda cephane vesair vesaiti fenniye-i harbiye ve malzeme-i sıhhıyenin ve yalnız şarkta icrayı harekât edecek kuvvetler için erzakın Rus Sovyet Cumhuriyeti’nce temini rica olunur. Ihtıramatı faike ve hissiyatı samimanemizin kabulünü rica eyleriz. | [[Mustafa Kemal Atatürk|Mustafa Kemal]] }}
 
26 Nisan tarihli olduğu söylenen bu mektubun varlığı tartışmalıdır. Tarihçi [[Akdes Nimet Kurat]]'a göre içindeki geçtiği maddeler itibarıyla mantığa aykırıdır ve Sovyet tarihçilerinin propaganda amaçlı olarak bu mektubu uydurduğunu iddia eder.<ref>{{Dergi kaynağı | başlık = Kurtuluş Savaşı'nın Başlarında Mustafa Kemal tarafından Lenin'e Yazıldığı İddia Edilen Bir Mektubun Mevcut Olmadığı Anlaşıldı | url = https://books.google.com/books?id=6_pOAQAAIAAJ | dergi = Türk Kültürü | soyadı = Kurat | ad = Akdes Nimet | sayfa = 26 | yayıncı= Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü | yer = İstanbul | tarih = Kasım 1970 }}</ref><ref name="Aydoğan"/> Fakat Türkiye belgelerinde de aynı mektuba rastlanmaktadır.<ref>{{Kitap kaynağı | başlık = Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri | sayfalar = 304,305 }}</ref>
 
Mayıs 1920'de Sovyetler Birliği ve İngiltere arasındaki görüşmeler Londra'da sürerken Başbakan [[David Lloyd George|Lloyd George]] antlaşmaya Sovyetlerin Ankara'ya yardım etmemesi şartını koydurmak istemiş ama başarılı olamamıştır.<ref name="Aydoğan"/><ref name="Armaoğlu2"/>