"2. Yaş-Kişinev Taarruzu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
|notlar =
}}{{Doğu Cephesi (II. Dünya Savaşı)}}
'''2. Yaş-Kişinev Taarruzu''' ya da '''Yaş-Kişinev Stratejik Taarruz Harekâtı''' <ref name="AFHO" /><ref>[[John Erickson]], [http://books.google.com/books?id=dLsnAAAAMAAJ&q=%22Jassy-Kishinev+Operation%22&pgis=1 ''The Road to Berlin: Continuing the History of Stalin's War with Germany''], pp. 345, 350, 374</ref><ref>Major R. McMichael, ''The Battle of Jassy-Kishinev, (1944),'' Military Review, July 1985, pp. 52-65</ref><ref>Çeşitli kaynaklarda Harekât adlandırması konusunda farklı yaklaşımlara rastlanır. Bunlar arasında ''Yassy-Kishinev Operation'' (Chris Bellamy, 1986), ''Iassi-Kishinev Operation'' (David Glantz, 1997), ''Second Iasi-Kishinev Operation'' (David Glantz, 2007) gibi örnekler de bulunmaktadır.</ref>, Doğu [[Romanya]]'daki [[Yaş]] ve [[Moldovya]]'daki [[Kişinev]] gibi iki önemli kente yönelen Sovyet genel taarruzudur. Harekât, 20 - 29 Ağustos 1944 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Sovyet [[2. Ukrayna Cephesi]] ve [[3. Ukrayna Cephesi]] kuvvetleri, Alman ve RomenRumen kuvvetlerce gücü biçimde tutulan [[Kuzey Ukrayna Ordular Grubu]] mevzilerine taarruz ettiler. Kızıl Ordu'nun operatif hedefleri, bölgedeki Alman ve RomenRumen kuvvetlerini imha etmek, Moldavya'yı geri almak ve Romanya ile [[Balkanlar]]'a taarruz için uygun dayanaklar oluşturmaktı.
 
Taarruz, savunmadaki Alman birliklerinin kuşatılması ve büyük kısmının imha edilmesiyle sonuçlandı ve Kızıl Ordu'ya [[Doğu Avrupa]] içlerinde ilerlemek yönünden stratejik bir elverişlilik sağladı. Ayrıca Romanya'yı, [[Mihver Devletleri|Mihver]] safından [[Müttefik Devletler]] safına geçmeye zorladı.
== Harekât öncesi ==
 
Aynı bölgede, 8 Nisan - 6 Haziran 1944 tarihleri arasında Kızıl Ordu'nun giriştiği [[1. Yaş-Kişinev Taarruzu]], Sovyet birlikleri açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bununla birlikte, 1944 yılı boyunca Wehrmacht Doğu Cephesi kuvvetleri, tüm cephe hattında geri atılmışlardı. Güney Ukrayna Ordular Grubu, 1944 Mayıs ayında savaş öncesi Romanya sınırına kadar gerilemişti ve yine de Romanya ile Sovyetler Birliği arasındaki sınırın büyük bölümünü oluşturan [[Dinyester Nehri|Dinyester]] hattında bir savunma tesis etmeyi başarmıştı. Ancak Kızıl Ordu, iki yerde köprübaşı olarak iki derinlik sağlamış bulunuyordu. Haziran ayı sonlarında bölgede muharebeler kesildi. Bu sayede Alman birlikleri yeniden düzenlenmek için olanak buldular.
 
Bu tarihlerde Güney Ukrayna Ordular Grubu, zırhlı birlikler açısından oldukça güçlü durumdaydı. Ancak Temmuz ve Ağustos ayı başlarında zırhlı birliklerin çoğu, Kızıl Ordu'nun [[Baltık devletleri]], [[Beyaz Rusya]], [[Kuzey Ukrayna]] ve [[Polonya]] içlerine ilerleyişine karşı koymak üzere Doğu Cephesi'nin kuzey ve merkez kesimlerine kaydırılmıştı. Sovyet genel taarruzunun başlamasından hemen önce bölgede sadece 1. RomenRumen Zırhlı Tümeni, [[13. Panzer Tümeni]] ve [[10. Motorize Piyade Tümeni]] kalmıştı.
 
Sovyet ''Cephe'' komutanlıklarının taarruz öncesinde geliştirdikleri yanıltma hareketleri oldukça başarılıydı. Alman komuta kadrosu, Sovyet birliklerinin hareketlerine bakarak, Kızıl Ordu birliklerinin cephe hattı boyunca kuzeye kaydırılmakta olduğuna inanıyordu. Sovyet birliklerinin kesin yerleşimleri ve taarruz cepheleri, harekâttan önceki son saatlere kadar bile bilinmiyordu.<ref>Friessner H. "Verratene schlachten." — Hamburg: Holsten Verlag, 1956.</ref>.
=== Strateji ===
 
STAVKA'nın planı, Alman ve RomenRumen ordularının, 2.ve 3. Ukrayna Cephelerinin gerçekleştireceği çift kıskaç hareketiyle çevrilmesi esasına dayanıyordu.<ref name="AFHO"/><ref name="Beginin">{{Ru icon}}[http://www.weltkrieg.ru/battles/Jassco/ "The Jassy-Kishinev offensive operation, 1944"]</ref> Bu plana göre, 2. Ukrayna Cephesi kuvvetleri, Yaş'ın kuzeyinde Alman savunmasını yaracak ve ''Cephe''nin motorize ve mekanize unsurları, Alman [[6. Ordu (Almanya)|6. Ordu]]'su geri çekilmeden [[Prut Nehri]] üzerinde köprübaşları elde edecekti. Hemen sonra harekete geçen Sovyet [[6. Tank Ordusu]], [[Siret Nehri]] geçişlerini ele geçirecekti. Siret'in bir kolu üzerindeki [[Focşani]] kesiminde, güçlü savunma mevzilerinin ele geçirilmesi de öngörülmüştü.
 
Diğer yandan 3. Ukrayna Cephesi kuvvetleri [[Tiraspol]] üzerinden taarruz ederek Dinyester Nehri üzerindeki köprübaşlarını ele geçirecek, ardından mekanize ve motorize unsurları kuzeye çark ederek 2. Ukrayna Cephesi'nin ileri unsurlarıyla birleşecektir. İki ''Cephe'' kuvvetlerinin bu şekilde hareketi, Alman kuvvetlerinin Kişinev civarında kuşatılmasını sağlayacaktır.
 
* General [[Fyodor Tolbuhin]] komutasındaki 3. Ukrayna Cephesi'nin harekâtı;
Bu bölgedeki esas kuvvet, General [[Şarohin]]'in [[37. Ordu]]'sunun [[66. Piyade Kolordusu]] ile [[6. Muhafız Piyade Kolordusu]]'dur. Bu birlikler, 4&nbsp;km. genişlikteki bir cephe hattından taarruz edecektir. Taarruzu yapacak olan bu kuvvetler (birinci kademe kuvveti), 37. Ordu'nun iki kolordusudur. Diğer kolordu, ihtiyat olarak tutulmaktadır. Plana göre Alman - RomenRumen savunması, ilk dört günde, ortalama 15&nbsp;km. ilerleme sağlanarak derinliğine yarılacaktır. Taarruzun, bir haftanın sonunda 110 – 120&nbsp;km.'lik derinliğe (operatif derinlik) ulaşması öngörülmüştür.
 
General [[Kupriyanov]] komutasındaki 66. Piyade Kolordusu'nun iki tümeni, 61. Muhafız Piyade Tümeni ile 333. Piyade Tümeni, birinci kademede taarruza kalkacak, üçüncü tümen olan 244. Piyade Tümeni ise ihtiyatta tutulacaktır. 61. Muhafız Piyade Tümeni'nin cephe hattı 1,5&nbsp;km. ve 333. Piyade Kolordusunun cephe hattı ise 2&nbsp;km.'dir. Sonuç olarak Kolordu'nun 4&nbsp;km.'lik cephe hattının 3,5&nbsp;km. kesiminde taarruz edilecektir. İki tümenin taarruz cephesinde, kilometre başına topçu ve havan yoğunluğu 231 - 234, tank ve taarruz topu yoğunluğu 18'dir.
 
Askerler Ağustos ayı başından itibaren, savunmadaki kuvvetlerin üstesinden gelebilmek için benzer bir arazi üzerinde taktik taarruz ağırlıklı özel bir eğitimden geçtiler.
Taarruza katkılan 333. Piyade Tümeni, üç alayını da birinci kademede taarruza katmıştı. 61. Muhafız Piyade Tümeni ise standart taarruz tarzında, alaylardan birini ihtiyata ayırmış, iki alayı ile taarruz etmiştir. Bu düzenleme yerinde olmuştu çünkü, alaylardan birinin sağ kanadı, savunmayı aşamadı. Tümen'in diğer alayının taarruzu her ne kadar başarılı geliştiyse de, Tümen, 333. Piyade Tümeni kadar başarılı değildi. Bu durumda Tümen Komutanı, ihtiyattaki alayı da muharebeye sürdü. Karanlık çöktüğünde 66. Piyade Kolordusu'nun ihtiyat tümeni, savunmanın ikinci kademesine taarruz için muharebeye sokuldu. Karanlıkta birliklerin ileri hareketi sekteye uğradı. Üstelik 13. Panzer Tümeni, saat 23:00 dolaylarında karşı taarruz başlatmıştı.
 
Gün sonunda iki RomenRumen tümeni tümüyle muharebe dışı kalmıştır. Öte yandan iki Alman tümeni de ağır kayıplara uğradı. Tümenlerden biri yarı mevcudunu yitirdi. Sovyet hazırlık ateşi sırasında bu birliklerin tüm topçu unsurları imha olmuştur. 13. Panzer Tümeni, Sovyet 66. Piyade Kolordusu'na ilk gün bir karşı taarruz düzenleyerek ertesi günkü ilerlemesini durdurmaya çalıştı, fakat olumlu bir sonuç alamadı. 13. Panzer Tümeni, silah yönünden zayıf olmakla birlikte, son takviyelerle insan gücü olarak güçlü sayılırdı. Zırhlı olarak [[Panzer IV]], [[Sturmgeschütz III]] ve kundağı motorlu tanksavar topları vardı. İkinci günün sonunda tümenin taarruz edecek ya da etkili bir şekilde direnecek gücü kalmamıştır.
 
İkinci günün sonunda, 3. Ukrayna Cephesi kuvvetleri Alman 6. Ordu'sunun geri hatlarına ulaştılar. Savaştan sonra önemli bir Alman politikacı olan [[Franz-Josef Strauss]], bağlı olduğu tümenin, Sovyet taarruzunun üçüncü gününde taktik bir birim olmaktan çıktığı görüşündeydi ve "Düşman her yerde" diye yazdı. Bir tabur komutanı olan Hans Diebisch, açıklamaları; "Alman savunmasının ateş gücü, esas savunma hatlarını ve geri hatları vuran Sovyet hava taarruzlarıyla tümüyle imha oldu. Sovyet piyadesi, taburun mevzileri içinde aniden göründüğünde ve askerler ricata kalkıştıklarında, Sovyet hava kuvvetleri bunu olanaksız kıldı. Tabur, hava akınları, havan ve makineli tüfek ateşi altında dağıldı ve kısmen imha oldu." Bir başka Alman subayının açıklaması; Hazırlık ateşi ardından Sovyet tankları mevzilerimize daldılar" şeklindedir.
=== Taarruzun gelişmesi ===
 
Sovyet kuvvetleri çift kıskaç hareketiyle Alman 6. Ordusu'nu ve 8. Ordu'nun bazı unsurlarını kuşatmak için ileri harekete başladılar. Alman - RomenRumen savunması, taarruzun ikinci günü içinde çöktü ve 6. Muhafız Mekanize Kolordu, esas çevik kuvvet olarak oluşan gediklerden ileri harekete geçti. Bu ileri hareket Alman savunması içinde kısa sürede 40&nbsp;km.'lik bir derinliğe ulaştı ve geri hatlardaki ikmal tesislerini 21 Ağustos akşamında ele geçirdi. İki gün sonra, 23 Ağustos'ta 13. Panzer Tümeni bütünlüğü olan bir muharebe gücü olmaktan çıkmıştı ve Alman 6. Ordu'su, 100&nbsp;km. derinlikte kuşatılmıştı. Kızıl Ordu'nun mekanize / motorize unsurları, Macaristan'daki Alman birliklerinin geri bağlantılarını, en önemlisi Macaristan'daki birliklerle bağlantıyı kesmeyi başarmışlardı. Kuşatılmış Alman birlikleri, kuşatmadan çıkabilmek için mücadele ettilerse de ancak bir kısmı çıkabilmeyi başardı.
 
=== RomenRumen birliklerinin çöküşü ===
 
Sıklıkla, Sovyet ilerleme hızının ve Alman birliklerinin bir bütün olarak çökmesinin, Romanya'nın ihanetine yol açtığı ileri sürülmektedir. Mazulenko tarafından muharebelere ilişkin inceleme, muhtemelen bunun doğru olmadığını açığa çıkarmaktadır. RomenRumen birlikleri birçok durumda Sovyet taarruzlarına karşı direndiler, fakat ellerindeki savaş araçları, modern bir orduya karşı savunma yapmak için yetersizdi. Özellikle tanksavar, top ve uçaksavar silahları yönünden yetersizlik içindeydiler. David M. Glantz'ın yayımlanmış seminer metni ve Kissel'in yayımlanmış çalışmasında, Alman iddialarının aksine olarak RomenRumen 1. Zırhlı Tümeni'nin Sovyet yarma harekâtına karşı direndiği ama kısa sürede yenilgiye uğratıldığı görülmektedir.<ref>[http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=73749 "The Romanian 1st Armored Division in August 1944" on axishistory.com]</ref>
 
Romanya'nın teslim olması, zaten Sovyet birlikleri ülke topraklarında derinlemesine bir girme yapmalarından sonra oldu. Ve zaten, Alman 6. Ordu'su, Romanya'daki diğer Alman birliklerinden kesin olarak kopmuştu. Romanya'daki Alman büyükelçiliği tarafından girişilen başarısız bir [[askerî darbe]] ardından Sovyet birlikleri Alman ve RomenRumen birliklerin arasından ilerlediler.
 
== RomenRumen-Alman çatışmaları ==
 
O dönemdeki Romanya lideri [[Ion Antonesu]], 23 Ağustos'ta Romanya kralı Michael tarafından başlatılan bir darbeyle görevden alındı. Alman kuvvetleri hemen ertesi gün darbeyi bastırmak ve Bükreş'i işgal etmek için harekete geçti. Fakat, RomenRumen birlikleri, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne bağlı bazı unsurların da müdahalesiyle bu harekâtı püskürttü. Prut Nehri'nin batı kıyılarından Bükreş'e takviyeli olarak taarruz eden Alman kuvvetleri, bölgeye hızla ilerleyen Kızıl Ordu birlikleri tarafından geri atıldı. Aynı sıralarda RomenRumen birlikleri, [[Ploieşti]] petrol sahasını korumakla görevli Wehrmacht birliklerine saldırdılar ve Macaristan yönünde geri attılar. Bu çatışmaların sonunda RomenRumen Ordusu, daha sonra Sovyet kuvvetlerine teslim edilen 50 bin Alman tutsak aldı.<ref name="jn">{{Ro icon}} Florin Mihai, [http://www.jurnalul.ro/articole/106834/sarbatoarea-armatei-romane "Sărbătoarea Armatei Române"], ''[[Jurnalul Naţional]]'', October 25, 2007</ref>
 
Romanya kaynakları, Romanya'nın Alman işgalinden kurtulmasında esas faktörün iç faktörler olduğunu, dış faktörlerin sadece destek verdiğini ileri sürmektedir. Bu açıklama, olaylara Sovyet bakışından net olarak farklıdır. Sovyet tarafı, Kızıl Ordu saldırısının Romanya'da bir darbeye yol açtığını ve bu olayın ardından Romanya'nın yerel isyancıların çabalarıyla işgalden kurtulduğunu kabul eder.<ref name="Beginin" /><ref name="rfe">George Ciorănescu and Patrick Moore, [http://files.osa.ceu.hu/holdings/300/8/3/text/53-1-49.shtml "Romania's 35th Anniversary of 23 August 1944"], [[Radio Free Europe]], RAD Background Report/205, September 25, 1973</ref>
38.110

değişiklik