"Tehcir Kanunu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

İç bağlantı sağladım -Takvim-i Vekayi-
(Gerekçe: + deneme amaçlı değişiklik)
(İç bağlantı sağladım -Takvim-i Vekayi-)
[[Dosya:Ottoman-Tehcir Law.jpg|250px|thumb|Tehcir Kanunu]]
'''Tehcir Kanunu''' veya resmî adıyla '''Sevk ve İskân Kanunu''',<ref>http://fakulteler.atauni.edu.tr/ermenia/mndty.php?al=3</ref><ref>http://acikarsiv.ankara.edu.tr/fulltext/2133.pdf</ref> 27 Mayıs 1915'te [[Osmanlı hükûmeti]] tarafından [[I. Dünya Savaşı]]'nda Osmanlı ordusu ile karşı karşıya gelebilecek iç unsurların savaş bölgelerinden uzak yerlere devlet eliyle gönderilmesi için çıkarılan göç kanunu. 1 Haziran 1915 tarihinde ''[[Takvim-i Vekâyi]]''{{'}}de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçeriğinde Osmanlı Ermenilerinden bahsetmemesine rağmen doğrudan imparatorluktaİmparatorlukta yaşayan Ermeni halkı hedef alarak Ermenilerin yaşadığı şehirlerden başka yerlere sürülmesine yol açtı ve böylece [[Ermeni Kırımı]]'nın bir parçasını oluşturdu.<ref>Paul Demont - François Georgeon, Bir İmparatorluğun Ölümü, Cumhuriyet, s. 96.</ref><ref>Ferudan Ata, İşgal İstanbul'unda Tehcir Yargılamaları, TTK, s. 11.</ref><ref>Sina Akşin, Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi I, Cumhuriyet, s. 125.</ref>
 
== İçerik==
Tehcir Kanunu olarak bilinen; fakat geçici kanun mahiyetinde olan ve asıl adı "Savaş zamanında hükümet uygulamalarına karşı gelenler için asker tarafından uygulanacak önlemler hakkında geçici kanun" Rumî takvime göre 14 Mayıs Miladi takvime göre 27 Mayıs 1915 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun, 1 Haziran 1915 günü dönemin resmî gazetesi ''[[Takvim-i Vekayi]]'''de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İlk 2 Madde kanunun amaçlarını ve anahatlarını belirtmektedir.<ref>[https://tr.wikisource.org/wiki/Tehcir_Kanunu Tehcir Kanunu],Tehcir Kanunu.</ref>
 
{{Quote|''Vakt-i seferde ordu ve kolordu ve fırka (tümen) kumandanları ve bunlarin vekilleri ve müstakil mevki kumandanlari ahâli tarafından herhangi bir suretle evamir-i hükûmete (hükûmetin emirlerine) ve müdafaa-i memlekete (ülkenin savunmasına) ve muhafaza-i asayişe müteallik (ilişkin) icraat ve tertibata karşı muhalefet ve silâhla tecavüz mukavemet görürlerse, derakap (hemen) kuvve-i askeriye (askerî güçler) ile en şiddetli surette te'dibat yapmağa (akıllarını başlarına getirmeye) ve tecavüz ve mukavemeti (direnmeyi) esasından imha etmeye (yok etmeye) mezun (görevli) ve mecburdurlar.''}}
12.467

değişiklik