"Denis Diderot" sayfasının sürümleri arasındaki fark

 
== Kitapları ==
* Essai sur le mérite et la vertu (HaketmeHak etme ve yeti üzerine), Shaftesbury tarafından yazılmış ve Diderot tarafından Fransızca'ya çevrilmiş veçevrilip notlandırılmıştır (1745)
* Pensées philosophiques (Felsefi Düşünceler, deneme (1746)
* La que (Kuşkucu gezintiler), (1747)
* Les bijoux indiscrets, roman (1748)
* Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient (Görenler için körler hakkında mektup), (1749)
* L'Encyclopédie (Ansiklopedi), (1750-1765)
* Lettre sur les sourds et muets (Sağır ve dilsizler hakkında mektup), (1751)
* Pensées sur l'interprétation de la nature (Doğanın yorumlanması üzerine düşünceler), deneme (1751)
* Le fils naturel (Doğanın çocuğu), (1757)
* Entretien sur le fils naturel (Doğanın çocuğu hakkında konuşma), (1757)
* Salons, critique d'art (Salonlar, sanat eleştirisi), (1759-1781)
* La Religieuse (Dindar kadın), roman (1760)
* Le neveu de Rameau (Rameau'nun yeğeni, diyalog (1761 ?)
* Lettre sur le commerce des livres (Kitapların ticareti hakkında mektup) (1763)
* Mystification ou l’histoire des portraits (Mistifikasyon ya da portreler tarihi), (1768)
* Entretien entre D'Alembert et Diderot (Diderot'yla D'Alembert'in tartışması) (1769)
* Le rêve de D'Alembert (D'Alembert'in rüyası), dialogue (1769)
* Suite de l'entretien entre D'Alembert et Diderot (D'Alembert Diderot tartışmasının devamı), (1769)
* Paradoxe sur le comédien (Oyuncu hakkındaki paradoks), (1769 ?)
* Apologie de l'abbé Galiani (Peder Galiani'nin övgüsü) (1770)
* Principes philosophiques sur la matière et le mouvement (Madde ve hareket hakkında felsefi ilkeler), deneme (1770)
* Entretien d'un père avec ses enfants (Bir babanın çocuklarıyla konuşması) (1771)
* Jacques le fataliste et son maître (Kaderci Jacques ve Efendisi), roman (1771-1778)
* Supplément au voyage de Bougainville (Bogainville seyahatine ek), (1772)
* Histoire philosophique et politique des deux Indes (İki Hindistan'ın felsefi ve politik tarihi), Raynal'le birlikte (1772-1781)
* Voyage en Hollande (Hollanda seyahati), (1773)
* Eléments de physiologie (Fizyolojinin temelleri), (1773-1774)
* Réfutation d'Helvétius (Helvetius'a reddiye), (1774)
* Observations sur le Nakaz (Nakaz üzerine gözlemler), (1774)
* Essai sur les règnes de Claude et de Néron (Claudius ve Neron'un iktidar dönemleri hakkında), (1778)
* Lettre apologétique de l'abbé Raynal à Monsieur Grimm (Peder Raynal'ın Bay Grimm hakkında övgü mektubu) (1781)
* Aux insurgents d'Amérique (Amerika isyancılarına) (1782)
* Salons (Salonlar)
41.654

değişiklik