"Çekoslovak Lejyonu" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
Tren hatlarındaki sıkışıklık ve kargaşa yüzünden Çekoslovak Lejyonunun tümü aynı zamanda aynı yerde değil, farklı trenlerle farklı şehirlerde ilerlemekte veya beklemektedirler. Bu parçalı durumda yerel Bolşevik kuvvetleriyle sayısız irili ufaklı çatışma yaşanacaktır. Bölgede Troçki’nin Kızılordusu henüz nüve halinde olduğu için Çekoslovak Lejyonu [[Trans Sibirya Demiryolu]] hattı boyunca tek silahlı güç olarak egemen hale gelir ve iç savaş ortamındaki Rus iç politikasına dahil olur. Bu birlik üzerinden yapılan planlar arasında Bolşeviklerin aleyhine olası bir İtilaf Devletleri işgalinde kullanılmaları bile vardır.<ref>İngiliz siyasetçi [[Winston Churchill]] bu şekilde düşünmektedir.</ref>
 
Lejyon, [[Volgaİdil Nehri]]nin doğusundan Vladivostok’a kadar tren yolu üzerindeki bütün önemli şehirleri çeşitli zamanlarda ele geçirir. Çok sayıda mühimmat ve ekipman ele geçiren Lejyon zırhlı trenlerle ilerlemekte ve geçtiği bölgede iktidarı ele almaktadır<ref>Willmott, H.P.,First World War, Dorling Kindersley, 2003, s.251</ref>. Bu durum Bolşevik karşıtı muhalif gruplara yarayacak ve Sibirya’da Bolşevik karşıtı hareketler gelişecektir<ref>Çekoslovak Lejyonunun yaklaşması üzerine Bolşevikler ellerinde tutsak olan Çar ve ailesini öldüreceklerdir.</ref>.
 
Bu sırada Masaryk ve diğer Çekoslovak siyasetçiler İtilaf Devletleriyle kurulacak Çekoslovakya üzerine pazarlık yapmaktaydılar. İmzalanan Pittsburg Antlaşmasıyla istenilen pazarlık tamamlanır.
* Haziran 1918, Fransa
* Haziran 1918, İngiltere 600 asker
Bölgeye gelen İtilaf Devletleri askerleri Bolşeviklerle Beyazlar ve Çekler arasında açık savaş ortamına doğrudan dahil olacaklar ve Bolşeviklere karşı saf tutacaklardır. Bölgeye yoğun asker çıkartılması ve Çekoslovak Lejyonunun Avrupa’ya gönderilmesi projesi özellikle [[I. Dünya Savaşı]]nın beklenmedik bir şekilde Kasım ayında sona ermesiyle anlamsızlaşır. Kargaşa bölgede yoğunlaşacak ve bölgede öteden beri sömürge oluşturma özlemi bulunan Japonya doğrudan Bolşeviklere karşı savaşta taraf olur. Eylül 1918’e gelindiğinde Vladivostok ve civarında korkunçbüyük bir askeri yığınak göze çarpmaktadır:
* Japonya: 70.000 asker
* İngiltere: 829 asker