Kategori:Hanefilik: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
(Yeni sayfa: Kategori:İslam)
 
Değişiklik özeti yok
[[Kategori:İslam]]
Hanefilik İslam dininde var olan 4 hak mezhepten bir tanesidir.Hanefi mezhebinin imamı İmam Azam lakabıyla bilinen Numan b. Sait b. Zavta'dır.Hicri 80 yılında dünyaya geldiği bilinmektedir.Bunun yanında arap değil Farisi yada Türk olduğu söylenmektedir.Kufe şehrinde yetişti ve başta kuran hıfzı olmak üzere daha bir çok alanda ilim sahibi oldu.
Öte yandan ticaretle de meşgul oldu.Bu dönemde kazandığıyla öğrencilerine yardımda bulunup ilim meclisleri açtı.Peygamber ve Sünneti Seniyyeyi çokça araştırıp sahih sonuçlara ulaşmıştı.Hanefilik Mezhebi de böylelikle doğdu.Hanefilik günümüze ulaşan ve ehl-i sünnete tabi olan hak mezheplerden ilk tedvin edilenidir.Bu mezhep Irakta doğup hemen hemen tüm İslam alemine yayıldı.
İmam-ı Azam usulünü ise şöyle bildirmiştir:"Rasulullah(s.a.v.)den gelen baş üstüne, sahabeden gelenlerden birini tercih ederiz, fakat hepten terketmeyiz.Bunlardan başka gelen hüküm ve ictihadlara gelince, biz de onlar gibi ilim adamlarıyız."
Imâm-i Azam bazi rivâyetlere göre iskence edilirken, zehirlenerek öldürülmüstür. Dâvûd b. el-Vâsitî'nin nakline göre her gün hapiste ona baskadi olmasi teklifi yapilir, o her defasinda reddeder, böylece sonunda yemegine zehir katilarak sehid edilir. Ibn el-Bezzâzi de Ebû Hanife'nin hapisten çikip evine döndügünü, ancak devletin onu halkla temastan engelledigini ve evinde gözetim altinda tutuldugunu zikreder (el-Bezzâzi, Menâkibu'l-Imâmi'l-A'zam, II, i5). Ebû Hanife'nin cenaze namazinda ellibin kisi bulunmus, hattâ halife Ebû Mansur'un da namaza katildigi söylenmistir.
Hanefi Mezhebine dahil nüfus diğer mezheplerden sayıca fazladır.Bu mezhep günümüz dünyasında Türkistan, Türkiye, Hindistan, Afganistan, Pakistan gibi ülkelerde oldukça yaygındır.
Peygamberimiz (s.a.v.) bulunduğu koşullara göre Kuran-ı Kerimin emrinden çıkmamak şartıyla farklı davranışlar göstermiştir.Mesela Bedevi insanların mensup olduğu Şafii mezhebinde vücutta gerçekleşen bir kesik veya bi yara sonucu kan akması ile abdest bozulmaz.Bu durum köy vaya yayla gibi elverişsiz ortamlar için büyük kolaylık sağlar.Ancak daha şehirli kesimin mensup olduğu Hanefi mezhebinde kuş gözünden daha büyük bir kanama abdesti bozar.Efendimizde aynen böyle elverişsiz ortamda abdesti bozulmamış gibi davranmış, olanakların daha iyi olduğu ortamda ise abdesti bozulmuş gibi davranmıştır.Mezheplerde farklı toplumların ,değişik etnik grupların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturulmuştur ve bu esnada asli hiçbir dini esastan veya kuranın emir dairesinden ve yine sünnet-i seniyyeden dışarı çıkılmamıştır.
Anonim kullanıcı