"Sabirabad (rayon)" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Gerekçe: + kaynak gerektiren bilgi eklentisi + ansiklopedik olmayan bilgi eklentisi
(Gerekçe: + kaynak gerektiren bilgi eklentisi + ansiklopedik olmayan bilgi eklentisi)
|harita = Azerbaijan-Sabirabad.png
|yüzölçümü = 1 469,35
|nüfus = 174155,813400 (20182011)<ref>[http://www.azstat.org/statinfo/demoqraphic/az/012.shtml Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi]</ref>
|yoğunluğu = 119
|nakliyat = 54
|telefon kodu = 994 21143
|posta indeksi = AZ 5400
|başkan = NazımCamal İsmayılovMammadov
|internet sitesi = [http://www.sabirabad-ih.gov.az/index.html Sabirabad Rayon İcra Hakimiyyeti]
}}
'''Sabirabad Rayonu''' - [[Azerbaycan]]'da [[rayon (yönetim)|rayon]]. Merkezi [[Sabirabad]] şehridir.
 
== Tarih ==
Rayon, 1930 tarihinde kurulmuştur. Adını Azerbaycanın ünlü şairi [[Mirza Elekber Sabir]]'den<ref>Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Sabir maddesi</ref> almıştır.
Devlet Sosyal-Ekonomik Koleji, Meslek Lisesi, 85 genel eğitim okulu, 22 anaokulu ve okul dışı eğitim kurumu bulunmaktadır. Nüfusun hizmetine 126 sağlık ve 77 sağlık kuruluşu hizmet veriyor.
 
Bölgenin ekonomisinin temeli tarım ve endüstridir.
 
== Tarih ==
Sabirabadın arazisi eski ve ortaçağ yerleşim alanları ve eski anıtları ile zengindir. Bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar sonucunda bölgenin Surra, Cavad, Abdulyan, Karatepe, Quruzma, Qaraqaşlı, Bulaqlı, Zəngənə, Qalaqayın köyleri arazisinde eski yerleşim yerleri ve nekropollar e.ə.VI, V-II, MÖ I ve MS III asırlarına ait etmek olur.
Quruzma köyünün "Bud Tepesi" denilen yeri, Kovlar yakınlarında Akkoyunkışlak yeri, Sığrılı yolu üzerinde Tepekışlak yeri (Qalacıq), Quruzma köyü yakınlarında Puttəpə, Karatepe yakınlarında Bine, Yastıqobu yerleşim yerleri, Kürkəndide yurt ve oba yerleri, Baba-Samid piri çeşitli tarihi dönemlere ait yerinde eski döneme ait seramik kaplar, çeşitli emek aletleri tapılmışdır.Cavad ortaçağ yerleşim yerini IX-XV yüzyıllara, köyün "Şehirgah" denilen bölgesinde bulunan malzemeler ise bu kültürel tabakanın XI-XII yüzyıllara ait olduğu kanıtlanmıştır. "Xaver zemin", yani "Güneşli toprak" adı ile tanınan Muğan toprağı uzun yıllar Arapların, Türklerin, Farsların ve diğer yabancı işgalciler takiplerine maruz kalmış, fakat düşmanların tüm saldırılarını def ederek basılmaz kaleye dönüştürülmüştür. O dönemden da "Xaver zemin" Qalaqayın adı ile dönüştürülmüşdür. Şu anda bölgenin Qalaqayın kasabası bu adı taşıyor.
Kurle Araz'ın kavuştuğu Muğan'ın kuzey kesiminde yer aldığı Sugovuşan'da yapılan arkeolojik araştırmalar, VI binyıldan başlayarak, tarihi geçmişini ve çiftlik medeniyetini aydınlatır. Sabirabad ilçesinin toprakları tarihi olarak Muğan ovasında yer almaktadır. Muğan antik çağlarında, Midian, e. 4. yüzyıldan itibaren Atropathena eyaletiydi.
Albanya devleti, mevcut Sabirabad bölgesinin toprakları da dahil olmak üzere, Hazar'ın Kür kısmının güney bölümünü Hazar noktasından Araz ile kapattı. Muğan, erken sulama sistemlerinin kurulduğu bölgelerden biridir.
MÖ 3. binyılda, burada yaşayan nüfusun esas mesleği tarım ve hayvancılık idi. Burada işçilik ve halı dokumaları geniş çapta geliştirildi. Tunç Çağı eserlerinde Alban kaldırımlı ve armut şeklindeki küpler dikkat çekmektedir. Çoğu ekonomik amaçlar için kullanılmıştır. Arkeolojik kazılarda bulunan birçok küp mezarın bir kısmı yuvarlak olmaktadır. Bu küpler yerli üretime aittir.
Bölgenin ortaçağ yerleşim yerlerinde önemli miktarda çanak çömlek bulunmuştur. Yazılı kaynaklarda Mugan'daki halı, çuval, heybe ve saray yapımında değerli bilgiler verildi. İlçenin Zəngənə köyü yakınlarında bulunan kasabada numuzmatik malzemesi bulunmuştur. 1926 yılında Azerbaycan tarihinde "Sabirabad hazinesi" ile aynı bölgede bulunan sikkelerin Şirvanşah-Kesrani'ye ait olduğu anlaşılmıştır. Bu birimler I Ahistana'ya (XII. Yüzyılın sonu), II Tuğrula'ya (1177-1194) II Farubuz'a aittir.
Bu bölgedeki İldenizler ve Şirvanşahlara ait paralar daha sonra keşfedilmiştir. 9. yüzyılda Arap halifeliğinin zayıflaması sonucunda Azerbaycan'da birkaç bağımsız feodal devlet ortaya çıktı. Muenchenlik gibi nispeten küçük bir feodal devlet de var. Bu döneme ait Arap kaynaklarında Muğanda Allan şahın (Amuxan şah) Sasaniler döneminde iktidarda olduğu gösterilir ve Muğanın Arap xilafetine dahil olduğu belirtiliyor. Modern Sabirabad-tarihi topraklarının önemli bir parçası olan Cavad toprakları IX-X yüzyıllarda Saciler devletinin, X yüzyılın ortaları ve sonunda Salarilərin (941-981 yılları), XI yüzyılın ortalarında Məzyədilər İmparatorluğu olmuştur. Javad 15. yüzyılda Şirvanşah devletinin bir parçası olmasına rağmen, sınırlar içinde sık sık değişimler yaşandı. Muğan topraklarının çoğunluğu Garagoyunlu devletine, daha sonra 1410-1468 yıllarında Aggoyunlu ve Safevi devletlerine dahil edildi. XVII yüzyılda Cavad Şirvanşahlar Beylerbeyine, Muğanın batı bölümü Karabağ Beylerbeyine dahildi. Bölgenin en büyük köyü olan Javad, tarihi bir şehirdi ve adı 16. yüzyıldan geliyor. Kür ve Aras nehirlerinin kavşağında bulunan Cavad kendi Şirvan beylerinin önemli şehirlerinden birine dönüşmüş, Safeviler devletinin de bir gereği olarak, zanaat ve ticaretin geliştiği bir belde olmuştur. Görkemli tarihçi Abbasqulu Bakıxanov «Gülüstani-İrem" eserinde yazdığı gibi, "1606 yılında Şah Abbas Azerbaycan'daki Cavada (Aras'ın Küre döküldüğü yerin yakınındaki bir kenddir) doğru hareket etti. Bazı zorluklarla karşılaşan Şah, ücretsiz olan Shamakhi'ye doğru ilerledi. Şah Abbas Şirvan ve Dağıstan'ın tüm konularını çözdükten sonra Ali bey Cavanşire birlikleri Erdebile geçirmekten dolayı Cavadda Kürün üzerinde ponton köprü düşürmek talimatı verdi. " Not edelim ki, Safevi-Osmanlı Savaşı döneminde Cavad Osmanlılar tarafından işgal edilmiş, 1607 yılında Osmanlılar Safevilerin Şirvana girmelerinin engellenmesi amacıyla Cavad beresini dağıtmışlar. Abbasqulu Bakıxanov «Bakü hanlıkları tarihinden» adlı eserinde yazıyor: "15 Ocak 1148 yılında (yeni takvimle 1736 yılı) Nadir Dağıstan'da isyana kalkmış tayfaları yatırıp Muğan düzünde Cavad geçidi yakınlarındaki ordugahına döndü. Burada Perslerin tüm hizmetkarları onu bekliyordu. Önde gelenler arasında bir aydan fazla süren bir tartışmadan sonra burada Nadir 25 Şubat 1148 yılında (1736 yılı) şah ilan edildi. " XVIII yüzyılın 40'ında Nadir Şah ve Farslı Persler'in gücü harap olmuş ve 17 hanedan oluşmuştur. Küçük hanlıklarda, Cavad Hanlığı özellikle dikkat çekiciydi. Bu hanlığın merkezi Javad'dı. Hanlığın ana bölgesi, Kura nehrinin sağ kıyısındaydı ve nehrin sol kıyısında küçük bir bölüm vardı.
Bölgenin en büyük köyü olan Javad, tarihi bir şehirdi ve adı 16. yüzyıldan geliyor. Cavad XVIII yüzyılın ortasında Javad Hanlığı'nın merkeziydi. 1768 yılında Javad Guba Hanlığı'na tabi tutuldu. Azerbaycan’ın Rusya’ya katılmasından sonra, Cavada, Çar’nın transfer politikası nedeniyle çok sayıda Rus nüfusa taşındı. 1888'de bu bölgenin bölgesi Petropalovka olarak adlandırıldı. Petropavlovsk, Javad kazasının bir parçasıydı.
 
Petropavlovsk, 1 Mayıs 1920'de tekrar Rusya'ya katıldıktan sonra, ilk kez Salyan Kaza Dairesel Devrim Komitesi'nin yeni bir devlet gücü kuruluşu olarak faaliyete başladı. 1 Mayıs 1921'den 8 Nisan 1929'a kadar Sabirabad bölgesi, Salyan'ın Petropavlovsk bölgesi olarak faaliyet gösterdi. 8 Nisan 1929'da, VI Azerbaycan Sovyet kongresininde, Mugan ilçesinin Petropavlovsk bölgesi seçildi. 8 Ağustos 1930 tarihinde, Merkez Yürütme Komitesi'nin 476 sayılı kararına göre ilçe sistemi kaldırıldı ve Peropavlovka bağımsız bir bölge oldu.
 
7 Ekim 1931'de Azerbaycan Merkez Yürütme Kurulu Kararı ile Petropavlovsk'a klasik edebiyatımızdaki kamu hicivinin kurucusu M. Sabir adı verilmiştir. 1959'dan beri Sabirabad şehri olarak yeniden adlandırılmıştır.
 
== Kasabaları ve köyleri ==