"Bizans imparatorları listesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

! width="25%" | Notlar
|- valign="top"
|align="center" |[[Dosya:Solidus-Heraclius-sb0764.jpg|100 px]]||align="center"| '''[[Herakleios]]''' <br /> (Ηράκλειος, ''Hērakleios'') '''Herakleios''' (''Flavius Heraclius'')||align="center"| ''Kartaca [[Afrika Eksarhlığı]] valisi olan [[Herakleios (yaşlı)|Yaşlı Herakleios]] ile '''Phocas'''{{'}}ı tahttan indirmiştir. ''||align="center"| y.575 ||align="center"|5 Ekim [[610]] <br />'' '''Phocas''' aleyhinde bir isyan sonucu imparatorluğu eline geçirmiştir.''||align="center" colspan=2| 11 Şubat [[641]] ||align="left"|*İmparatorluğa '''Phocas'''{{'}}a karşı hazırladığı başarılı isyandan sonra geçmiştir.<br />*Sasani'ler ve Avar'larla yaptığı uzun savaşlardan rakiplerini çok zayıflatarak galip olarak çıkmıştır.<br />*Ama imparatorluk döneminin sonunda Suriye, Filistin ve Mısır'ın yeni ortaya çıkan [[Halifeler listesi|İslam Halifeleri]] tarafından zaptedilmelerini önleyememiştir.<br />*İmparatorluk arazisini korumak için '''[[thema]]''' adı verilen yöresel idare sistemini organize eden imparatordur.<br />*İmparatorluğun resmi dili olan Latincenin bırakılıp [[Eski Yunanca]]'nın imparatorluk resmi dili olması kabul edilmesi de onun saltanatına rastlar. <br />*İmparatorluğun ortak imparator olarak iki oğlu olan '''III. KonstantinKonstantinos''' ve '''Heraklonas''' tarafından idare edilmesini vesayet etmiştir.
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Solidus-Heraclius-sb0764.jpg|100px]]||align="center"| '''[[III. KonstantinKonstantinos]]''' <br />(Ηράκλειος (νέος) Κωνσταντίνος, ''Herakleios Novos Kōnstantinos'')<br />(''Heraclius Novus Constantinus'')||align="center"| '' '''Herakleios'''{{'}}un en büyük oğlu ''||align="center"| 3 Mayıs [[612]]||align="center"|11 Şubat [[641]] <br />'' '''Herakleios'''un ölümü üzerine '''Heraklonas''' ile birlikte ortak imparator olarak tahta geçmiştir.'' ||align="center" colspan=2| 24/26 Mayıs [[641]]<br />'' '''Martina''' tarafından zehirlenerek öldürüldüğü söylentisi yayılmıştır.'' ||align="left"|*613de babası tarafından ortak İmparator olarak atanmıştır; ama tam yetkilerle imparatorluk görevi ancak babasının ölümünden sonra eline geçmiştir.<br />*Tahta geçişinden hemen sonra ölmüştür.<br />*İmparator olarak başardığı tek önemli iş oğlu olan '''II. Konstans'''ın imparatorluk haklarının korunmasını orduya rüşvet vererek sağlaması olmuştur.<br />*Üvey annesi olan '''Martina''''nın '''III. Konstantin''''u zehirlediği söylentilerinin yayılması ''Martina''nın ve onun oğlu olan '''Heraklonas'''ın iktidarı kaybetmelerine yol açmıştır.
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Solidus-Heraclius-sb0764.jpg|100px]] ||align="center"|'''[[Heraklonas]]''' <br /> (Κωνσταντίνος Ηράκλειος, '' Kōnstantinos Herakleios'') '''Heraclianus''' (''Constantinus Heraclius'') ||align="center"| '' '''Herakleios'''un en küçük oğlu'' ||align="center"| 626 ||align="center"| 11 Şubat [[641]] <br />'' '''Herakleios'''un ölmesi üzerine '''III. Konstantin'Konstantinos''' ile birlikte ortak imparator olarak tahta geçmiştir.'' ||align="center"| Eylül 641<br />'' Senato tarafından tahttan indirilmiştir.'' ||align="center"| y.641<br />'' Sürgünde ölmüş olduğu sanılmaktadır. '' ||align="left"|*638'de babası tarafından ortak imparator olarak atanmıştır; fakat imparatorluk yetkilerini babasının ölümüne kadar yüklenmemiştir. <br />*Kardeşinin ölümüne kadar ortak imparator olarak görev yapmış; sonra kısa süre için tek İmparator olmuştur.<br />*Bir ordu isyanını bastırmak için yeğeni '''III.Konstans''''ı ortak imparator atamıştır.<br />*Ancak Konstantinopolis halkı, annesi '''Martina''' ile birlikte kardeşini elimine ettiklerine inanmakta ve kendisine güvenmemekteydi.<br />*Eylül'de Senato kendisini ve annesini görevlerinden atmış; her ikisine de dinsel törenle ağır cezalar uygulanmasına karar vermiş ve '''Heraklonas''''in burnu kesilmiş; '''Martina''''nin dili kesilmiş ve her ikisi de Rodos adasına sürgüne gönderilmişlerdir.
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Hexagram-Constans II and Constantine IV-sb0995.jpg|100px]]||align="center"| '''[[II. Konstans]]''' <br /> (Κώνστας Β', ''II. Kōnstas''); <br /> doğuşta Herakleios Constantine <br /> (Ηράκλειος Κωνσταντίνος, '' (Herakleios Kōnstantinos) ''; <br /> sonra "Sakallı Konstantin" (Κωνσταντίνος Πωγωνάτος, ''Kōnstantinos Pogonatos'')<br /> Herakleios Constantine; Herakleios Constantinus ||align="center"| '' '''III. KonstantinKonstantinos'''{{'}}un oğlu '' ||align="center"| 7 Kasım [[630]] ||align="center"| 641 <br />'' '''Hereklonas''' tarafından ortak İmparator yapılmış; sonra aynı yıl içinde tek başına İmparator olmuştur. '' ||align="center" colspan=2| 15 Eylül [[668]]<br />''Büyük bir olasılıkla isyancı '''Mizizios'''{{'}}un emirleriyle bir suikast sonucu öldürülmüştür. '' ||align="left"|*Bir askeri isyanı bastırmak için amcası '''Heraklonas''' tarafından ortak imparator olarak atanmıştır; buna rağmen '''Heraklonas''' imparatorluk tahtından indirilene kadar isyan devam etmiştir.<br />*Bundan sonra '''II. Konstans''' tek imparator olarak tahtta kalmıştır.<br />*İmparatorluğu sırasında Mısır tümüyle Arapların eline geçip kaybedilmiş ve Kartaca ise geçici bir zaman için kaybedilmiştir.<br />*Balkanlar'da İmparatorluk sınırlarını stabilize etmiştir.<br />*Kardeşi olan Theodosius'u idam ettirdikten sonra, Konstantinopolis halkı tarafından en çok nefret edilen kişi olmuştur.<br />*Bu nedenle '''II. Konstans''' şehri terk edip Sicilya'da Sirakoza kentine gitmiş ve hayatının sonuna kadar orada yaşamıştır.<br />*Sirokoza'yı imparatorluğunun başkenti yapmak istediği söylentileri yayılmaya başlayınca, bir gün hamamda iken bir suikasta maruz kalıp öldürülmüştür.<br />*Sarayında bulunan bir soylu olan '''Mizizios''' Sicilya'da birkaç ay süren bir askeri imparatorluk idaresi kurmuştür.
|- valign="top"
|align="center"|[[Dosya:Double-headed eagle of the Greek Orthodox Church.svg|100px]] ||align="center"|'''[[Mizizios]]''' ||align="center"| ''Düzmece İmparator''||align="center"| ''Bilinmiyor.'' ||align="center"| 668 ||align="center" colspan=2| 669 ||align="left"|*[[Gnuni]] sülalesi mensubu.<br />*[[Sicilya]]'da imparator olarak ilan edilmiş ve orada birkaç ay hüküm sürmüştür.<br />*'''IV. Konstantin''' ile çatışma sonucu öldürülmüştür.
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Constantine IV.jpeg|100px]] ||align="center"| '''[[IV. KonstantinKonstantinos]]''' <br /> (Κωνσταντίνος, ''Kōnstantinos'') '''Konstantin''' <br /> (''Konstantinos'') ||align="center"| '' '''II. Konstans'''in oğlu '' ||align="center"| 652 ||align="center"| 15 Eylul [[668]] <br />'' '''II.Constans''' 'ın katilinden sonra tahta geçmiştir.'' ||align="center" colspan=2| Eylul 685<br />''Dizanteriden ölmüştür.'' ||align="left"|*Babasının katilini takiben İmparator olmuş ve hemen hiçbir hakkı olmadan imparatorluk iddia eden '''Mizizios'''{{'}}un Sicilya'da çıkarttığı isyanı bastırması gerekmiştir.<br />*İmparatorluk döneminde, 672 ve 678'de, Konstantinopolis iki defa Arap donanmalarının hücumuna uğramıştır ve bu düşman donanmaları '''Rum Ateşi''' kullanılarak geri püskütülmüşlerdir. <br />*Ancak, Symrna (şimdiki İzmir) ve Cyzicus (şimdiki Erdek yakını) gibi, bazı sahil şehirleri Arapların işgaline uğramışlardır.<br />*Bu durumdan faydalanan Bulgarlar Meosia'da bir devlet kurmayı başarmışlar ve '''IV. KonstantinKonstantinos''' bu yeni devlete haraç vermeye başlamak zorunda kalmıştır.<br />*İmparatorluk döneminde toplanan '''[[Üçüncü Konstantinopolis Konsili|Altıncı EkumenikEkümenik KonseyKonsil''' kararları ile Hristiyan kilise hierarşisi resmen '''monetelitizm''' (İsa'nin tek iradesi olması inancı) doktirini kınamış ve yasaklamıştır .
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Solidus-Justinian II-Christ b-sb1413.jpg|100px]] ||align="center"| '''[[II. Justinianos]] ''' ||align="center"| '''''IV. KonstantinKonstantinos'''{{'}}in oğlu '' ||align="center"| 669||align="center"| 681''de ortak imparator''<br />; 685''de tek İmparator.'' ||align="center"| 695<br /> ''Bir askerî isyan sonu tahttan indirilmiştir.'' ||align="left"|*Aralık 711 ||align="left"| Emevi halifeliğine verilen yıllık haracı artırarak Kıbrıs'da bir Arap halifeliği ile Bizans devleti [[kondomininyum]]'u idaresi başlamıştır.<br />*[[Makedonya Cumhuriyeti|Makedonya]] bölgesindeki İslav kabilelerin isyanlarını bastırıp kabile mensuplarını [[Anadolu]]ya yerleştirmiştir.<br />*Emevilere karşı tekrar bir savaş başlatıp, onların işgali altında bulunan Ermenistan'i kaybetmelerine neden olmuştur.<br />*Kafkaslardaki [[Roma İberyası]] eyaletlerinden gelen gelirler iki devlet arasında ([[Ermenistan]] ile Bizans arasında) bölüştürülmeye başlanmıştır.<br />*Bundan kısa bir zaman sonra İmparatorluk tahtından indirilmiştir.
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Solidus-Leontinus-sb1330.jpg|100px]] ||align="center"| '''[[Leontios]]'''||align="center"| ''Düzmece İmparator'' ||align="center"| ''Bilinmiyor.'' ||align="center"| 695||align="center"| 698<br /> ''Bir askerî isyanla tahttan indirilmiştir.'' ||align="center"| 705||align="left"|*[[İsauriya]] asıllı ve [[strategos]] rütbesinde bir idareci. Heladik Theması'nın ordusunu '''II. Justinianos'''{{'}}ı tahtından indirmek için kullanmıştır. <br />*[[Kartaca]] şehrini Emevi halifesi [[Abdülmelik]]'e terk etmiştir.<br />*Şehrin idaresini kısa bir müddet sonra tekrar eline geçirildiyse de 698'deki [[Kartaca Savaşı]]'nı kazanan Emeviler Bizans'ın Kartaca ''Afrika Eksarhlığı'' idaresine son vermişlerdir.<br />*Savaşı kaybetmiş olan [[Bizans donanması]] ve sefer ordusunun kalantıları '''Leontias''' aleyhine isyan çıkartıp onu tahtından indirmişlerdir. <br />*705'te '''II. Justinianos''' tarafından idam ettirilmiştir.
|align="center"| [[Dosya:Heraclius and Heraclius Constantine solidus.jpg|100px]] ||align="center"| '''[[III. Tiberius]]'''||align="center"| ''Düzmece İmparator'' ||align="center"| ''Bilinmiyor.'' ||align="center"| 698 ||align="center"| 705<br /> ''Bulgarlar tarafından desteklenen bir isyan sonucu tahttan indirilmiştir.'' ||align="center"| 705 ||align="left"|<br />*[[Almanlar|Alman]] asıllı bir donanma subayı olup Kartaca'ya gönderilen bir sefer ordusunun kalıntılarının başarı kazanan isyanının elebaşısı idi.<br />*[[Abdülmelik]] ile savaş her iki tarafında bazan başarılar bazan kayıplar vermeleri ile sonuçsuz olarak devam etmiştir.<br />*Bulgar kralı [[Tervel]]'in askerî desteğini kazanmış olan '''II. Justinianos''' tarafından tahttan indirilmiş ve kısa bir dönem sonra idam edilmiştir.
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Solidus-Justinian II-Christ b-sb1413.jpg|100px]] ||align="center"| '''[[II. Justinianos]]''' ||align="center"| '' '''IV. KonstantinKonstantinos'''{{'}}in oğlu '' ||align="center"| 669||align="center"| 705 ||align="center"| 711<br />'' Askerî isyan sonucu tahttan indirilmiştir.''||align="center"| Aralık 711||align="left"|*İmparatorluk tahtını yeniden Bulgar kralı [[Tervel]]'in askerî desteği ile eline geçirmiştir. Tervel'e yardımından dolayı Balkanlarda bulunan bazı bölgeleri vermiştir.<br />*798'de ise Tervel'e bir askeri seferle hücum ederek bu elinden çıkardığı bölgeleri geri almaya girişmişse de sefer başarısız kalmış ve yeni bir barış düzenlenmiştir.<br />*Emeviler [[Kilikya]]'yı ellerine geçirmişler ta [[Kapadokya]]'ya kadar sızan akınlar yapmışlerdır.<br />*'''IV. KonstantinKonstantinos''' birkaç yıl sürgün olarak kalmış olduğu [[Cherson]] şehrine çok ağır cezalar uygulamaya başlamış; Cherson'da bulunan askeri birlikler bu nedenle isyan etmişlerdir.<br />*'''II. Justinianos''' isyanı bastırmak için kendi birlikleri ile isyancılar üzerine hücum etmiş; fakat kendisi isyancıların eline esir düşmüş ve onlar tarafından hemen idam edilmiştir.
|-
!width="5%" |Resim
73.624

değişiklik