"Bâtınîlik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

anlam ayrımı sayfasına yönlenen bağlantı düzeltme AWB ile
k
(anlam ayrımı sayfasına yönlenen bağlantı düzeltme AWB ile)
{{ana|Baba İshâk İsyânı}}
Müridi [[Sâd’ed-Dîn Köpek]]’in [[Anadolu Selçuklu]] vezîr-i â’zamlığına yükseltilmesi ve kazandığı başarılardan son derece memnuniyet duyan [[Baba İshak|Baba İshâk Kefersudî]], o zamana kadar [[Baba İlyas|Baba İlyas Horasânî]] nâmına yaptığı dâvetlerden vazgeçerek kendisini ön plâna çıkarmağa başladı. Yirmi bin ihtilâlciden oluşan bir kuvvet ile H. 632 / M. 1235 yılında huruç hareketi başlattı. ''“Emîr’ûl-Mü’minîn Sadr’ûd-Dünya ve’d-Dîn ve [[Baba İshak|Resûl’ûl-Lâh Baba İshâk]]”'' ünvânıyla hâlifeliğini ilân etti. El-Mukannaʿ benzeri bir şekilde [[Muhammed]]’in ruhunun [[Ali]]’ye, Ali’den de kendisine [[hülul|hulûl]] ettiğini iddia ediyordu.
Şimşat, Urfa, Kefersud, Maraş, Ayintâb’dan gelen ve Suriye kıt’asındaki Halep Bâtınî merkezinden takviye edilen binlerce fedainin katılmasıyla birdenbire elli bin kişilik büyük bir ordu haline dönüşen ''“[[Şia|Şîʿa]]-i [[Bâtıni]]yye Fırkaları”'' [[Amasya]], [[Tokat (il)|Tokat]], [[Sivas]], [[Çorum]]’dan batıya doğru ilerlemeye ve civar şehirlere saldırmağa başlamışlardı. [[Bâtınî]] – [[Babâîlik|Babâî]] Ordu’su önlerine gelen bütün engelleri yıkıp hızla Konya’ya doğru ilerliyorlardı. [[Babâîlik|Babâîler]]’in bu huruç hareketi karşısında tecavüze uğrayan memleketlerin seçkinleri, ulemâ ve eşrafı [[Mısır]]’a, Pâyitaht [[Konya]]’ya ve Anadolu’nun diğer hücra köşelerine doğru kaçışmaktaydılar. Sonunda durumun vahameti ve ihtilâlin ne kadar geniş bir alana yayıldığı hükümdara anlatıldı. İhtilâlin müsebbipleri arasında olduğu anlaşılan [[Baba İshâk Kefersudî]]’nin müridi [[Sadeddin Köpek|Vezîr Sâd’ed-Dîn Köpek]] derhal i’dam edildi.
 
===== Babâîler İsyânı’nın bastırılması ve Bâtınî Babaların Anadolu’ya yayılması =====
762.814

değişiklik