"Vizigotlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
* [[235]] : [[Gotlar]]ın ortaya çıkması. Antik Roma eyaleti olan [[Daçya]]'nın Gotlara tarafından istila ve talan edilmesi D
* [[258]] : Gotlar'in [[Vizgotlar]] ve [[Ostrogotlara]] olarak ikiye ayrılması.
* [[269]] : GotlarinGotların Roma İmparatoru [[II. Claudius|II. Claudius Augustus Gothicus]]'a karşı [[Naissus Savaşı]]'nda (modern [[Nis]], {Sirbistan]]) galibiyet kazanmaları.
* [[332]] : Vizigotlar Kralı [[Ariarik]]'in [[Sarmatlar]]a karsikarşı Maros Nehri duzluklerindedüzlüklerinde bir saldiridasaldırıda bulunması. SarmatlsraSarmatlara askeri destek saglamaksağlamak için gelen Imparator [[I. Konstantin|Büyük Konstantin]]'in ogluoğlu [[ [[II. Konstantin|Konstantin] ] komutasindakikomutasındaki Roma ordusu tarafindaantarafından buyukbüyük bir yenilgiye uğraması.
* [[341]] : Piskopos [[Ulfilas]]'in misyonerliği ile ilk defa VizigotlarinVizigotların HristiyanliginHristiyanlığın [[Aryanizm]] mezhebine dönüstürülmeleri.
* [[369]] : Roma imparatoru [[Valens]]'in Vizigotlar KraliKralı [[Athanarik]] komuatsindakikomuatsındaki VizgotlariVizgotları "Serrorum Monte" Savasisavaşi (modern guneygüney-0dogudoğu [[katpatlar]][] bolgesindebölgesinde) sonunda geri puskurtmesi ve [[Tuna Nehri]]'nin Vizgotlar- Roma Imparatorlugu sınırı olarak tayin edilmesini öngören bir antlaşmayi imzalamayi kabul etmesinin sağlamasisağlaması.
* [[370]] : Gelecekte ünlü Vizigot Kralı olacak olan [[I. Alarik|Akarik]]'in dogumudoğumu.
* [[376]] : [[Athanarik]] komutasindakikomutasındaki Vizgotlar'in [[Dinyester|Dinyester Nehri]] kıyılarını [[Hunlar]]i bir hezimete uğratmaları. 150 yıldır beri [[Daçya]]'nın bir kısmında oturmakta olan VizigotlarinVizigotların HunlarinHunların yaptıkları askeri baskılar yüzünden Aşağı Tuna Nehri'ni geçip Roma Tina guneyindekigüneyindeki Roma topraklarindatopraklarında yerlesmek için RomalilardanRomalılardan izin istemeleri. Bu yerlesme iznin verilmesi ile [[Athanarik]]'in "Caucalanada (modern [[Transilvanya]]' ya siginmasisiginması ve VizigotlarinVizigotların cogunlugununçoğunlugunun ise {{Fritigern]] komutasindakomutasında Roma sinir topraklarinatopraklarına yerlestirilmesi.
* [[378]] : Roma İmparatoru [[Valens]]'in Vizigotlar tarafından [[Hadrianapolis Muharebesi]]'nde büyük bir bozguna uğratılması, Valens'in ölürülmesi ve Roma ordusunun üçte ikisinin yok edilişi
* [[380]] : [[Athanaric]] ve yakınlarininyakınlarının [[Konstantinopolis|Konstantinopolkise]] sığınmaları.
* [[396]] : Vizigot KraliKralı [[I,. Alarik]]'in Vizgotlar Kralı olarak tahta çıkması.
* [[401]] : VizigotlarinVizigotların [[Italya]]'yi istila etmeleri.
* [[402]] : Vizigotlkarin Vandal asıllı RomaliRomalı General [[Stilicho]] komutasında Roma Orduları ile savaşlamaları ve İtalya dışına püskürtülmeleri.
* [[402]] : VizgotlarinVizgotların devamlı tehditlerine karşı daha fazla korumalı olmak için İtalya'daki RomalilaraRomalılara idare merkezinin [[Milano]]'dan daha kolayca savunulabilecek [[Ravenna]]'ya nakledilmesi.
* [[410]] L Vizgotlarain krallarikralları I. AlarikAlarık komutasindakomutasında [[Roma]] şehrine saldiripsaldırıp sehrişehri ele gecirmelerigeçirmeleri ve sehrişehri uc gun suren buyukbüyük bir talana tabi tutup sehrinşehrin klasik ve modern yapılarının tümünü yıkmaları. VizigotlarinVizigotların güney Italyaİtalya'da [[Calabriya]]'da [[Cosenaza]]'ua cekilipçekilip buradan [[Sicilya]] ve RomaliaraRomalıara ait olan Kuzey Afrika'ya gitmek iciniçin Akdeniz;i gecmeye planlanmalariplanlanmaları. Yıl sonunda burada Vizgotlar KraliKralı I. AlarikAlarık'in ölmesi. I. AlarikAlarık'in Roma talanindatalanında elde ettigiettiği hazinesi ile Cosenza'dan gecengeçen [[Busento Nehri]] yatagina görülmesi ve bundan sonra "Alarik Hazinesi Efsanesi"nin yayilmasi.
* [[412]] : Vizigotlarin yeni kral olarak Alarik'in kardeşi olan [[Athaulf]]'i seçmeleri. Oradan kuzeye dogru guney [[Galya]]'ya gecmeleri. Bu arazilerin 407-409 döneminde istilaya uğratıp tamamiyle talan edilip harabelere dönüştürmeleri
* [[414]] : Vizigotlar kralı [[Athaulf]]'un Roma imparatorru [[Honorius|Honorius']]<nowiki/>un kız kardeşi olan Placidia ile evlenmesi. Athaulf'un Romalılalar ile barış müzakereleri sırasında Barcelona'da öldürülmesi.