"Hurûfilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
* F. Bayat, Hurûfi Merkezleri ve Anadolu’da Hurûfilik, ''Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi'', Mersin, 23-27 Eylül, 2002.
* I. Mèlikoff, "Fadl Allah d'Astarâbad et l'essor du Hucrufisme en Anatilie et en Roumèlie" Sur les traces du soufisme turc s.163-174 ("Fadl Allah Esterâbâdi ve Hurûfilik'in Anadolu ve Rumeli'de yayılışı" Uyur İdik Uyardılar, İstanbul 1993
* Rıfkı Melul Meriç, HURUFİLİK, Dil Tarihve Tarih-Coğrafya Fakültesi Basılmamış Mezuniyet Tezi, Ankara, 1935.
* Mustafa Ünver, Hurûfilik ve Kuran: Nesimi Örneği, Fecr Yayınları, 2003
* Fatih Usluer, "Mir Fâzılî'nin Taksîm-i Salât u Evkât'ının Şerhi", Hacı Bektaş Veli Dergisi, Volume 50, ss. 145-222. http://www.hbektasveli.gazi.edu.tr/dergi_dosyalar/50-145-222.pdf
38.753

değişiklik