"Fâtımîler" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Cevher İfrikkiye'de bulunan halife Muiz'in talimatına uyarak klasik [[Fustat]] şehri kuzeybatısında yeni bir saray şehri olarak (aynı ismi taşıyan diğer bir şehir olarak) Mansuriye ismini de tasiyan bir başkent şehri inşa ettirdi. <ref>{{Cite journal|url=http://www.saudiaramcoworld.com/issue/196905/cairo-a.millennial.htm |title=Cairo, a Millennial |erişimtarihi=2007-08-09 |ilk=İrene |son=Beeson |sayfalar=24, 26–30 |tarih =Eylül–Ekim 1969 |dergi="Saudi Aramco World"}}</ref> Kahire ismı "kahır" sözcüğünden geliştirlmiş olup [[Mars]] planetine atıfla verildiği iddia edilmektedir. Anlatıldığına göre Kahire şehri Fatimiler tarafından kurulmakta iken gök kubbede akşam "Mars" planeti gayet bariz olarak görünmekte idi. Kahire yaptırıldığı zaman Fatimi halifesi sarayı olarak ve bu halifenin muhafızı orduyu barındırmak için bir hükümdarlık mahalli olarak öngörülmüştü.
 
Bir Şii İsmailiyye imamının adına halkın çoğunluğu Sünni olan Mısır'da naiplik ile hüküm süren Cevher es-Sıkıllî döneminde Mısır'da bazı önemli değişiklikler yapıldı . Mısır'da verilen hutbelerden Abbasiler halifesinin ismi çıkartıldı ve yerine Fatimiler halifesi Muizz Li Dinillah'ın adı ikame edildi. Abbasilerin senbolusembolü olan siyah renk değiştirilip Fatimiler senbolusembolü rengi olan beyaz kabul edildi. Böylece mescit ve camilerde vaiz ve hatiplerin beyaz renkli cübbeler giymeleri şartı konuldiukonuldu. Cevher'in devlet hükmü ile şu dinsel değişiklileri de uygulamaya başlatıbaşlattı: Ramazan ayının ve Ramazan Bayramı'nın tesbittespit edilmesi ayın hilalinın gözümlemesi ile yapılmaya başlanması; müezzinlerin ezanda "hayye ala hayri;'amel" ibaresini ek olarak söylemeleri; namaz kıldıran imamların besmeleyi açıktan okumaları; Cuma namazı ikinci rekatında "kunut duaları"nın okunması.
 
Ekonomik alanda da Cevher önemli reformlar yaptı. Mısır'da köprülerin onarılıp ve yeni köprüler yapılması için büyük devlet harcamaları yaptı. Cevher devlet gelirlerini artırmak için toprak kullanımı vergisini "bir fidan alan arazi için" 3.5 dinardan 7 dinara yükseltti ve toprak sahiplerinden alınan sahiplilik ücretlerini (kabaletu'l-arazf) de artırdı. Mısır'da para reformu uygulamaya başladı. Mısır'da kullanılan "ed-dinaru'r-radi" ve "eddinaru'i- ebyaz" olarak anılan altın dinar sikkesi yerine İfrikiyye'de geçerli daha yüksek ayarlı altın ihtiva eden "ed-dinaru'l-Muizzi" adıyla anılan yeni altın dinar sikkeleri bastırdı.
97.745

değişiklik