"Bizans imparatorları listesi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
olarak ifade edilmekte idi. ''Herakleios''tan sonra resmi isim eski Yunanca
:[[Basileus]] (Gr. Βασιλεύς)+taht ismi
olarak ifade edilmeye başlandı. ''Basileus'' sözcüğü eskiden ''kral'', ''hükümdar'' anlamına gelmekteydi, ama bu tarihten sonra ''İmparator'' anlamını aldı. Bundan sonra eski Yunanca'da diğer krallar için Regas (Lat. "Rex" sözcüğünden geliştirilmiş Gr. Ρήγας) veya Archon (Gr. Άρχων, "hükümdar") sözcüğü kullanılmaya başlanmıştır. Bizans İmparatorları için çok kullanılan diğer unvanlar [[Otokrat]] (Gr. Αυτοκράτωρ) ve daha aşırı olarak ''Dünya hakimi'' ''Kosmokrator'' (Gr. Κοσμοκράτωρ) ve ''Zaman hakimi'' "Kronokrator" (Gr. Χρονοκράτωρ) olmuştur. Diğer taraftan yüzyıllar sonra kendilerini hâla ''Roma İmparatoru'' olarak invan taşıyan Bizans İmparatorları, Katolik batı Avrupa Hıristiyanları tarafından ''Yunanların İmparatoru'' olarak isimlendirilmeye başlanmışdırbaşlanmıştır.
 
== [[Konstantin hanedanı]] (306-363) ==
|align="center"| [[Dosya:Bust of Constantius II (Mary Harrsch).jpg|100px]]||align="center"| '''[[II. Constantius]]''' <br /> (''Flavius Iulius Constantius'')||align="center"|'''''I. Konstantin''''in ikinci oğlu''||align="center"| 7 Ağustos [[317]] ||align="center"| 22 Mayis [[337]] <br /> ''Babasının ölümü üzerine üçe bölünen Roma İmparatorluğu'nun en doğu parçasını miras olarak almıştır.'' ||align="center" colspan=2| 5 Ekim [[361]]<br /> ''Bir askerî seferde iken hastalıktan ölmüştür.'' ||align="left"|* Miras yolu ile İmparatorluğun en doğuda bulunan parçasının hükümdarlığını almış; diğer iki parçasını idare eden iki kardeşi ölünce tek Roma İmparatoru olmuştur.<br />* Babasının ölümü üzerine yakın aile mensuplarını öldürtmüş ve diğer rakip olabilecek aile üyelerini elimine etmek için çabalar göstermiştir. <br />*'''II. Konstantius''''un son saltanat yıllarına hayatta kalan en son kuzeni olan '''Julianus''', imparatorluk idaresine başkaldırmıştır.
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:JulianusII-antioch(360-363)-CNG.jpg|100px]] ||align="center"|''' [[Julianus]]''' '''Apostatata - Dönme''' <br /> (''Flavius Claudius Iulianus'') ||align="center"| '''''Konstantius Chlorus''''un torunu;''<br />'' '''II.Constantius''''un kuzeni.'' ||align="center"| Mayıs 332 ||align="center" | 5 Ekim [[361]] <br /> ''Galya'da ordusu tarafından imparator ilan edilmiştir; '''II. Konstantius''''un âni ölümü ile meşru imparator olmuştur.'' ||align="center" colspan="2"| 28 Haziran [[363]]<br />''Savaş sırasında aldığı yaralardan ölmüştür.'' ||align="left"|*'''I. Konstantin''''in oğlu olan [[Julius Konstantius]]'un babası-değişik-annesi-bir erkek kardeşi. Annesinin doğum sırasında ölümü ve babasının '''I. Konstantin''''in oğulları tarafından öldürülmesi ile yetim kalmış ve '''II. Konstantius''' tarafından evlatlık olarak yetiştirilmiştir. <br />*Sezar unvanı ile Galya'ya gönderilmiş; bu eyaleti iç isyan ve dış hücumlardan koruyarak iyi idare etmiştir. <br />*Sonunda '''II. Konstantius''' aleyhine başkaldırmış; ordusu tarafından ''Augustus'' olarak ilan edilmiş ve İtalya'nin kontrolunukontrolünü eline geçirmiştir.<br />* '''II. Konstantius''''un bir seferde iken beklenmedik bir hastalıktan ölümü üzerine tüm İmıparatorluk idaresi eline geçmiştir.<br />* İranlı Sasanilerine karşı bir savaşta aldığı yaralar nedeniyle ölmüştür. <br />* Hıristiyanlığı bırakıp tekrar Roma putperestliğini ve tanrılarını kabul etmesi dolayısıyla Hıristiyanlar tarafından '''Dönme Julianus''' adı verilmiş ve Avrupa tarih eserlerinde yerilmişdiryerilmiştir.
|-
!width="5%" |Resim
|align=center| [[Dosya:ValentinianI.jpg|100px]] ||align=center| '''[[I. Valentinianus]]''' <br /> (''Flavius Valentinianus'')||align="center"|'''''Julianus''' ve '''Jovian''' emri altında bir ordu subayı'' ||align="center"|321 ||align="center"|26 Şubat [[364]]<br />'''''Jovian''''ın ölümünden sonra askerler tarafından seçilmiştir.''||align="center" colspan=2|17 Kasım [[375]] <br />''Beyin kanamasından ölmüştür.'' ||align="left"|*İmparatorluk tahtına çıkışından hemen sonra kardeşi '''[[Valens]]''''in ortak imparator olarak hüküm sürmesine karar vermiş ve Roma İmparatorluğu'nu aralarında ikiye bölmüşlerdir.<br />*Ondan sonra '''Valentinianus''' yalnız Batı Roma'da saltanat sürmüştür.<br />*İmparatorluğu sırasında Roma ülkesi defalarca Barbar kavimler tarafından hücuma ve talana uğramıştır.<br />*[[Kuadi]] kavminin Roma topraklarını işgal etmesine kızgınlığı ölümüne yol açan beyin kanaması geçirmesine neden olmuştur.
|- valign="top"
|align=center| [[Dosya:Valens1.jpg|100px]] ||align=center| '''[[Valens]]''' <br /> ('' Flavius Iulius Valens '')||align="center"|'' Roma ordusunda küçük rütbeli bir subay; '''I.Valentinianus''''in erkek kardeşi '' ||align="center"|328 ||align="center"|28 Mart [[364]]<br />'' Kardeşi tarafından atanmışdıratanmıştır '' ||align="center" colspan=2|9 Ağustos [[378]] <br />'' (Şimdiki [[Edirne]]) [[Adrianopol Savaşı]]'nda öldürülmüştür.'' ||align="left"|*''En son gerçek Romalı'' olarak adlandırılmıştır. Kardeşi '''I.Valentinianus''' tarafından Doğu İmparatorluğu'nu idare etmek için seçilmiştir.<br />*Saltanat döneminde pek etkisiz kalmıştır; hatta imparatorluk iddiası güden [[Procopius]] adlı bir isyancının kendini imparator ilan etmesini takiben tahtını bırakıp intihar etme kararından son anda vazgeçirilmiştir.<br />*Romalılar için tam bir felaket olan (şimdiki [[Edirne]]) [[Adrianopol Savaşı]]'nda öldürülmüş ve ordularının hemen tümü Got kavmi istilacıları tarafından imha edilmiştir.
|- valign="top"
|align=center| [[Dosya:Gratian_Solidus.jpg|100px]]||align=center| '''[[Gratianus]]''' <br /> ('' Flavius Gratianus '') ||align="center"|'' '''I.Valentinianus''''in oğlu; '''Valens''''in yeğeni'' ||align="center"|18 Nisan/23 Mayıs [[359]] ||align="center"|9 Ağustos [[378]]<br />'''''Valens''''in ölümü üzerine Doğu İmparatorluğu kendine miras kalmıştır. '' ||align="center" |19 Ocak [[379]] <br />'' '''I. Theodosius''''u Doğu İmparatoru olarak atamıştır''||align="center" | 25 Ağustos [[383]] <br /> '' [[Magus Maksimus]] isyanı sırasında bir suikasta maruz kalıp öldürülmüştür. '' ||align="left"|*'''Valens''''in ölümü üzerine Doğu İmparatorluğu kendine miras kalmıştır.<br />*Ertesi yıl generallerinden biri olan '''Theodosius''''u Doğu İmparatoru olarak atamıştır. <br />*375-383 yılları arasında '''II.Valentianus''''la ortak imparator olarak Batı İmparatorluğu yapmıştır.
|align=center| [[Dosya:Leo I Louvre Ma1012.jpg|100px]] ||align=center| '''[[I. Leo (imparator)|I. Leo]]''' <br />'''Trakyalı''' <br /> (''Flavius Valerius Leo'') ||align="center"|'' Asker '' ||align="center"| 401 ||align="center"|7 Şubat [[457]]<br />'' Ordunun başkomutanı olan [[Aspar]] tarafından seçilmiştir. '' ||align="center" colspan=2| 18 Ocak [[474]] <br />'' Dizanteriden ölmüştür '' ||*[[Aspar]] tarafından bir kukla hükümdar olması için seçilmiştir. Fakat '''I. Leo''' buna karşı çıkmış ve Aspar'in gücünü kırmıştır.<br />* Bunun için İsauryalı kavimlerle anlaşmış ve onların lideri olan Tarasicodiska, '''I. Leo'''{{'}}nun kızı olan [[Ariadne]] ile evlenmiş ve ismini bir Romalı ismine '''Zeno''' olarak değiştirmiştir.<br />* Zamanında [[Kartaca]], Tunus'daki Vandal Kralığına karşı yapılan başarısız çok büyük deniz/kara seferi imparatorluk için çok büyük kayıplara neden olmuştur. <br />*'''I. Leo''' [[Büyük Teoderik]]'i sarayında yetiştirmiştir. <br />*Konstantinopolis Patriği tarafında taç giydirilen ilk Roma İmparatoru'dur.
|- valign="top"
|align=center| [[Dosya:Leo (474)-coin.jpg|100px]] ||align=center| '''[[II. Leo (imparator)|II. Leo]]''' <br /> ('' Flavius Leo '')||align="center"|'' '''I. Leo''''nun torunu '' ||align="center"| 467 ||align="center"|18 Ocak [[474]]<br />'' Dedesi '''I. Leo''''nun yerini almıştır. '' ||align="center" colspan=2| 17 Kasım [[474]] <br />'' Bilinmeyen bir hastalıktan ölmüştür. Zehirlendiği de söylenmişdirsöylenmiştir. '' ||*Babası '''Zeno''', annesi ('''I. Leo''''nun kızı olan) Ariadne idi. Büyükbabasının ölümü üzerine İmparatorluk tahtına çıkmıştır.<br />* Söylentilere göre annesi tarafından zehirlenerek babası olan '''Zeno''''nun tahta çıkması sağlanmıştır.
|- valign="top"
|align=center| [[Dosya:Tremissis-Zeno-RIC 0914.jpg|100px]] ||align=center| '''[[Zeno]]''' <br /> (''Flavius Zeno'') <br /> (Doğum adı ''Tarasicodissa'') ||align="center"|'' İsaurialı bir kavim asıllı bir Romalı general;''<br />''''''I. Leo'''{{'}}nun damadı;''<br />'' '''II.Leo'''{{'}}nun babası '' ||align="center"| y.425 ||align="center"| ''Ortak İmparator:'' 9 Şubat [[474]]<br />'' Oğlu '''II. Leo''' tarafından atanmıştır. '' <br /> ''Tek başına İmparator:'' 17 Kasım [[474]] <br /> '' '''II. Leo'''{{'}}nun ölümü üzerine onun yerine geçmiştir. '' ||align="center" | 9 Ocak [[475]] <br />'' '''I. Leo'''{{'}}nun kayın-biraderi olan '''Basiliscus''' tarafından tahttan indirilmiştir. '' ||align="center"| 9 Nisan [[491]] ||*İsauriali kavimlerin başkanlarından biridir ve Aspar'in gücünü kırmada '''I. Leo'''{{'}}ya destek sağlamıştır. <br />*Buna desteğe karşılık olarak '''I. Leo'''{{'}}nun kızı olan '''Ariadne''' evlenmesine izin verilmiş ve bu evlikten, sonradan '''II. Leo''' olan, bir oğulları olmuştur. <br />* '''II. Leo'''{{'}}nun ölümü üzerine tahta çıkmıştır. Bir barbar kavimi asıllı olduğu için, halk tarafından tutulmamıştır. <br />* Kayın-validesi [[Verina]] ve onun erkek kardeşi '''Basiliscus''' tarafından tahtından indirilmiştir.
|align="center"| [[Dosya:Constantine IV.jpeg|100px]] ||align="center"| '''[[IV. Konstantin]]''' <br /> (Κωνσταντίνος, ''Kōnstantinos'') '''Konstantin''' <br /> (''Konstantinos'') ||align="center"| '' '''II. Konstans'''in oğlu '' ||align="center"| 652 ||align="center"| 15 Eylul [[668]] <br />'' '''II.Constans''' 'ın katilinden sonra tahta geçmiştir.'' ||align="center" colspan=2| Eylul 685<br />''Dizanteriden ölmüştür.'' ||align="left"|*Babasının katilini takiben İmparator olmuş ve hemen hiçbir hakkı olmadan imparatorluk iddia eden '''Mizizios'''{{'}}un Sicilya'da çıkarttığı isyanı bastırması gerekmiştir.<br />*İmparatorluk döneminde, 672 ve 678de, Konstantinopolis iki defa Arap donanmalarının hücumuna uğramıştır ve bu düşman donanmaları '''Rum Ateşi''' kullanılarak geri püskütülmüşlerdir. <br />*Ancak, Symrna (şimdiki İzmir) ve Cyzicus (şimdiki Erdek yakını) gibi, bazı sahil şehirleri Arapların işgaline uğramışlardır.<br />*Bu durumdan faydalanan Bulgarlar Meosia'da bir devlet kurmayı başarmışlar ve '''IV. Konstantin''' bu yeni devlete haraç vermeye başlamak zorunda kalmıştır.<br />*İmparatorluk döneminde toplanan '''Altıncı Ekumenik Konsey''' kararları ile Hristiyan kilise hierarşisi resmen '''monetelitizm''' (İsa'nin tek iradesi olması inancı) doktirini kınamış ve yasaklamıştır .
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Solidus-Justinian II-Christ b-sb1413.jpg|100px]] ||align="center"| '''[[II. Justinianos]] ''' ||align="center"| '''''IV. Konstantin'''{{'}}in oğlu '' ||align="center"| 669||align="center"| 681''de ortak imparator''<br />; 685''de tek İmparator.'' ||align="center"| 695<br /> ''Bir askerî isyan sonu tahttan indirilmiştir.'' ||align="left"|*Aralık 711 ||align="left"| Emevi halifeliğine verilen yıllık haracı artırarak Kıbrıs'da bir Arap halifeliği ile Bizans devleti [[kondomininyum]]'u idaresi başlamışdırbaşlamıştır.<br />*[[Makedonya Cumhuriyeti|Makedonya]] bölgesindeki İslav kabilelerin isyanlarını bastırıp kabile mensuplarını [[Anadolu]]ya yerleştirmiştir.<br />*Emevilere karşı tekrar bir savaş başlatıp, onların işgali altında bulunan Ermenistan'i kaybetmelerine neden olmuştur.<br />*Kafkaslardaki [[Roma İberyası]] eyaletlerinden gelen gelirler iki devlet arasında ([[Ermenistan]] ile Bizans arasında) bölüştürülmeye başlanmıştır.<br />*Bundan kısa bir zaman sonra İmparatorluk tahtından indirilmiştir.
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Solidus-Leontinus-sb1330.jpg|100px]] ||align="center"| '''[[Leontios]]'''||align="center"| ''Düzmece İmparator'' ||align="center"| ''Bilinmiyor.'' ||align="center"| 695||align="center"| 698<br /> ''Bir askerî isyanla tahttan indirilmiştir.'' ||align="center"| 705||align="left"|*[[İsauriya]] asıllı ve [[strategos]] rütbesinde bir idareci. Heladik Theması'nın ordusunu '''II. Justinianos'''{{'}}ı tahtından indirmek için kullanmıştır. <br />*[[Kartaca]] şehrini Emevi halifesi [[Abdülmelik]]'e terk etmiştir.<br />*Şehrin idaresini kısa bir müddet sonra tekrar eline geçirildiyse de 698deki [[Kartaca Savaşı]]'nı kazanan Emeviler Bizans'ın Kartaca ''Afrika Eksarhlığı'' ideresine son vermişlerdir.<br />*Savaşı kaybetmiş olan [[Bizans donanması]] ve sefer ordusunun kalantıları '''Leontias''' aleyhine isyan çıkartıp onu tahtından indirmişlerdir. <br />*705de '''II. Justinianos''' tarafından idam ettirilmiştir.
|align="center"|[[Dosya:Double-headed eagle of the Greek Orthodox Church.svg|100px]]||align="center"| '''[[I. Theodoros]]''' ||align="center"| ''Konstantin Laskaris'in erkek kardeşi;''<br />'' III.Aleksios'un damadı.'' ||align="center"| y.1174 ||align="center"| 1205''de imparatorluğu ilan edilmiştir;''<br /> 1208''de taç giyme töreni'' ||align="center" colspan=2| 1221 ||align="ieft"|* III. Aleksios'un kızı olan [[Anna Angelina]] ile evlenmiştir.<br />* Bizans [[İznik İmparatorluğu]]'nun kurucusudur. <br />* Konstantinopolis'de hüküm süren [[Latin İmparatorluğu]] başında olan [[Konstantinopolisli Henri|Flandralı Henri]] aleyhinde Bulgar hanı [[Kaloyan]] ile bağışıklık kurmuştur.<br />* 1211'de [[Anadolu Selçuklu Devleti]] hükümdarı [[I. Gıyaseddin Keyhüsrev]]'in istila hücumlarına karşı İznik'i başarı ile savunmuştur.<br />* [[Paflagonya]]'yı [[İznik İmparatorluğu]] idaresi altına almıştır.<br />* 1220de iki Hristiyan devleti arasında barış sağlamak niyetiyle Latin İmparatorluğu hükümdarı [[Konstantinopolisli Peter|II. Peter de Courtenay]] ve karısı [[Konstantinopolisli Yolanda|Flandralı Yolanda]]'nin kızı olan [[Marie de Courtenay]] ile evlenmiştir.<br />* Saltanatının sonunda [[İznik İmparatorluğu]] eski Doğu Roma İmparatorluğu'nun [[Asya]] ve [[Bitinya]] eyaletlerinden oluşmaktaydı.
|-valign="top"
|align="center"| [[Dosya:JohnIIIVatatzesGoldHyperpyronMagnesia.jpg|100px]] ||align="center"| '''[[III. İoannis|III. İoannis Dukas Vatatzes]]''' ||align="center"| '''I. Theodoros'''{{'}}un damadı'' ||align="center"| y.1192 ||align="center"| Aralık 1221 ||align="center" colspan=2| 3 Kasım, 1254 ||align="left"|* '''I. Theodoros'''{{'}}un büyük kızı olan [[İrene Laskarina]] ile evlenmiştir. 1212de kayın-babasının varisi olarak ilan edilmiştir.<br />* 1221 ile 1224 arasında '''I. Theodoros'''{{'}}un hayata kalan erkek kardeşlerinin direnmeleri ile karşılaşmıştır. Rakipleri Latin İmparatorluğu ile müttefik olmuşlardir. Çıkan çatışmalarda galip gelen '''I. Theodoros''' 1225de Latin İmparatorluğu'ndan bazı toprakları da kendi ülkesine ilhak etmiştir.<br />* Bu sırada [[Edirne]] (Adrianopole)'u da eline geçirmiştir; fakat sonradan bu şehri [[pir Despotluğu|Epir Despotu]] [[Theodoros Komnenos]]' a kaybetmiştir. 1230'da Bulgar Hanı [[II. İvan Asen]] ile ittifak yapmıştır. <br />* 1246da [[Selanik]]'i de imparatorluk içine almayı başarmıştır ve sonraki gayretlerini Epir aleyhine yöneltmiştir. <br />* İzmik İmparatorluğu'nun [[Ege Denizi]] alanlarının kontrolukontrolü almasına yöneltmiş ve özellikle [[Rodos]] adasının idaresini almıştır.<br />* Ülkesi için dahili politikaları ile ekonominin nispeten refah içinde olmasını sağlamaya çalışmıştır.
|-valign="top"
|align="center"|[[Dosya:Double-headed eagle of the Greek Orthodox Church.svg|100px]]||align="center"|'''[[II. Theodoros]]'''||align="center"| '''''III. İoannis'''{{'}}in oğlu;''<br /> '''''I. Theodoros''''{{'}}un torunu ||align="center"| 1221/1222 ||align="center"| 4 Kasım 1254''de imparatorluğu ilan edildi;''<br /> 1255'de ''taç giyme töreni'' ||align="center" colspan=2| 18 Ağustos, 1258 ||align="left"|* '''III. İoannis''' ve İrene Lascarina'nin tek oğludur. Tahta çıkışından hemen sonra İzmit İmparatorluğu, yetişkinliğe yeni girip ülkesinin idaresini eline yeni alan ve ülkesinin eskiden kaybettiği arazileri geri almak isteyen Bulgar Kıralı [[I. Mikhail Asen]]'in hücumuna uğramıştır.<br />* II. Theodoros bu hücumlara karşı durmayı başarmış ve sonunda '''I. Mikhail Asen''' ile barış anlaşması imzalamıştir.<br />* Epir ülkesinin etrafını çevirmek için Makedonya'da [[Dıraç, Arnavutluk]] (Durazzo) ve [[Servia]] bölgelerini de ülkesine katmaya başlamıştır.<br />* Ülkesinin dahili politikalarını orta sınıftan bürokratlar eline bırakmış olmasından dolayı büyük nüfuzlu asil ailelerin desteğini kaybetmiştir.<br />* '''II. Theodoros''' hayatı boyunca [[sara]] nöbetleri geçirmiş ve son bir sara nöbeti ile hayatını kaybetmiştir.
! width="25%" | Notlar
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Michael VIII Palaiologos (head).jpg|100px]]||align="center"| '''[[VIII. Mihail]]'''<br />''Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος''||align="center"| '''''III. Aleksios'''{{'}}un büyük torunu'';<br />''Evlilikle '''III. İoannis'''{{'}}in büyük yeğeni''||align="center"| 1223||align="center"| ''1 Ocak, 1259'e kadar ortak imparator''<br />'' 25 Aralık, 1261'den itibaren kıdemli İmparator.''||align="center" colspan=2| 11 Aralık, 1282||align="left"|* '''III. İoannis'''{{'}}in bir büyük yeğeni olan [[Theodora Dukaina Vatatzina]] ile evlenmiştir.<br />* 1256'da '''VIII. Mihail''' [[Anadolu Selçuklu Devleti]] hükümdarı olan [[II. İzzeddin Keykavus]]'un temsilcileri ile bir hükümet darbesi planlanlamaktan dolayı suçlandırılmıştır. [[Konya]]'da Keykavus sarayına ya kendi isteğiyle gitmiştir veya sürgün olarak gönderilmiştir.<br />* 1258de geri çağrılmış ve [[Frank]] asıllı paralı askerler birliğinin komutanı (yani ''Megas Kontostaulos'') olarak atanmıştır.<br />* Bu görevinde iken '''IV. İoannis'''{{'}}in devlet naibi olan George Muzolon'un bir suikastle öldürülmesini ve bunun sonucu naipligin kendine geçmesini planlamıştır.<br />* Konstantinopolis'un tekrar [[Aleksios Strategopoulos]] idaresindeki İznik Bizans orduları tarafından geri alınmasına kadar, iki yıl ortak imparator olarak görev yapmıştır.<br />* Konstantinopolis geri alınması ile '''VIII. Mikhail''' başkentini İznik'ten oraya nakletmiş ve imparatorluk ortağını elimine ederek tek İmparator olmuştur. <br />* 1259da '''VIII. Mikhail''' [[Achae Prensi]] [[II. William Villehardouin]] ile [[Epir Despotluğu|Epir Despotu]] [[II. Mihail Komnenos Dukas]] bağlaşık ordusunu [[Pelagonia Savaşı]]'nda yenilgiye uğratmıştır. Bunun sonucu [[Mora]] yarımadasında bulunan [[Mistras]], [[Monemvasia]] ve Maina kalelerini kontrolukontrolü altına almıştır.<br />* 1274 yılında [[İkinci Lyon Konsili]]nde [[Doğu Ortodoks Kilisesi|Doğu Ortodoks Hristiyan]] Mezhebi ile Batı [[Katolik]] Mezhebi kiliselerini birleştirmeye çalışmıştır.<br />* Düşmanı olan Napoli Kralı [[Anjoulu Carlo]] (Charles d'Anjou, Napolili I. Charles) aleyhine bir isyan olan ve [[Sicilya Vesperleri]] adı verilen bir isyanı gizlice körükleyip desteklemiş ve bu isyan sonucu [[Sicilya Krallığı]]'nın ikiye ayrılmasına sebep olmuştur.<br />* '''VIII. Mihail''' bundan sonra Aragon Kralı [[III. Peter]]'i Sicilya'yı istila etmesi için çok büyük bir miktarda (60.000 altın [[formatum]] sikkesi) rüşvet vererek Bizans hazinesini boşaltmak zorunda kalmıştır.<br />* Öldüğü zaman hem Hristiyan Ortodoks hem de Hristiyan Katolik kiliseleri tarafından aforoz edilmiş bulunuyordu.
|- valign="top"
|align=center| [[Dosya:Andronikos II Palaiologos (head).jpg|100px]]||align=center| '''[[II. Andronikos]]'''<br />''Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος'' ||align="center"| '' ''' VIII. Mikhail''{{'}}in oğlu''||align="center"| 25 Mart, 1259||align="center"| ''Eylül, 1261'de ismen ortak imparator''<br />; ''1272'de taç giymiştir''<br />'' 11 Aralık, 1282'den itibaren tek İmparator''||align="center" | 24 Mayıs, 1328||align="center" | 13 Şubat, 1332||align="left"|* '''VIII.Mikhail''' ve Teodora Dukaina Vatatzina'nin oğlu. Babası hayata iken kendine zorla kabul ettirilen, babasının hiç popüler olmayan Papa'nın Katolik Kilisesi ile Bizans Ortodoks Kilisenin birleştirme politikasını değiştirmiştir. Ortodoks Kilisesi içinde bu politikanın yarattığı ayrılıklar, sorunun halledilmesini 1310'a kadar uzatmıştır.<br />* Ülkenin çözülmesi gayet zor iktisadi sorunlar ve ortaya çıkan ekonomik buhran nedeniyle, devlet hazinesi eskiye nazaran yedi misli daha az (devlet sikkesi ile ölçülen) gelir toplayabilmekteydi.<br />* Buna çare olarak alınan iktisadi tedbirler arasında [[Bizans donanması]]nın hemen hemen ortadan kaldırılması da ön görülmüştü ve Bizans donanması bu darbeden hiç toplanamamış ve eski gücü hiç geri gelmemiştir. Bundan sonra Bizans İmparatorlugu deniz desteği için kendisine rakip olan [[Venedik Cumhuriyeti]] ve [[Cenova Cumhuriyeti]] deniz güçlerine bağlanmıştır.<br />* Bu dönemde yeni gelişmeye başlayan [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı Devleti]]'nin Anadolu'da ilerlemesinden büyük hasar görmüş ve 1326'da [[Bursa]] şehrini ve [[Bitinya]] bölgesini bu yeni devlete yitirmiştir.<br />* 1303 ile 1317 arasında İmparator'un ikinci karısı olan [[Montferratlı İrini]] Selanik'te kendi sarayını ve idaresini kurmuştur.<br />* Yaklaşık 1305-1307 arasında Bulgar Kıralı [[Teodor Svetoslav]] kuzey-doğu Trakya'nın büyük bir kısmını eline geçirmiştir.<br />* 1320 ile 1328 arasında '''II. Andronikos''', torunu olan '''III. Andronikos'''{{'}}un isyanı ile uğraşması gerekmiş; bu mücadeleyi kaybetmiş; tahttan indirilmiş ve hayatının son birkaç yılını bir keşiş olarak bir manastırda geçirmek zorunda kalmıştır.
|align=center| [[Dosya:AndronikosIIandMichaelIXPalaeologusSilverBasilikon.jpg|100px]]||align=center| '''[[IX. Mihail]]'''<br />''Μιχαήλ Θ΄ Παλαιολόγος''||align="center"| '''''II. Andronikos'''''{{'}}un oğlu||align="center"| 17 Nisan, 1277||align="center"| ''1281'de ortak imparator''<br /> ''1294/1295'de taç giymiştir''.||align="center" colspan=2| 12 Ekim, 1320 ||align="left"|* '''II. Andronikos''' ve birinci karısı [[Macaristan'lı Anna]]'ın oğlu .<br />* 1300'den 1307'ye kadar '''IX. Mihail''' Osmanlı Turkleri, (eski işverenlerine başkaldıran) [[Katalan Paralı Asker Birliği]] ve '''Teodore Svetoslav''' idaresindeki Bulgarlara karşı bir sıra askeri seferler düzenlemiş ve bu seferlerin hepsi de başarısızlıkla sonuçlanmıştır.<br />* 1317d'e Selanik'teki sarayda İmparatorluk idaresi kurmuştur.<br />* En büyük oğlu olan '''III. Androkinos'''{{'}}un ikinci oğlu olan Manuil Palaiologos'u bir kadın yüzünden çıkan bir ihtilaf sonunda öldürmesi haberinden çok fena üzülerek hasta olmuş ve hemen sonra da ölmüştür.
|- valign="top"
|align="center"| [[Dosya:Andronikos III Palaiologos.jpg|100px]] ||align="center"| '''[[III. Andronikos]]'''<br />''Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος'' ||align="center"| '''''IX. Mikhail'''in oğlu'' ||align="center"| 25 Mayıs, 1297||align="center"| ''1316'da ortak imparator''<br />''1321'dan itibaren rakip imparator'';<br /> ''24 Mayıs, 1328'de tek imparator''.||align="center" colspan=2| 15 Haziran, 1341||align="left"|* 1321'de [[Edirne|Adrianople]]'yi merkezi yaparak kendisini büyük-babasının karşıtı bir rakip İmparator olarak ilan etmiştir.<br />* Rakiplerine karşı çıkartığı iç savaştan galip çıkmış ve Konstantinopolis'te İmparator olmuştur. <br />* '''III. Andronokis'''{{'}}un saltanatı sırasında etkin idare gücü kendinin ''[[Megas Domestikos]]''{{'}}u ("Bizans Ordusu komutanı") olan [[VI. İoannis|İoannis Kantakuzenos]]'un elinde bulunmaktaydı ve İmparator sadece dış savaşlar ve sürek avları ile meşgul olmaktaydı.<br />* '''III. Andronikos''' [[Foça]]'nin ve [[Midilli]] ve [[Sakız]] adalarının ülkesine katılmasını sağlamıştır.<br />* Ancak yeni gelişen Osmanlı devleti hükümdarı [[Orhan Gazi|Orhan Bey]] '''III.Andronikos''' komutasındaki Bizans ordusunu 1329da [[Maltepe (Pelekanon) Savaşı]]'nda büyük bir yenilgeye uğratıp 1331de [[İznik|Nikea]] ve 1337de [[İzmit|Nikomedia]] şehirlerini zaptetmistir. Bundan sonra Anadolu'da sadece [[Alaşehir|Filadelfiya]] ve birkaç liman Bizans hakimiyeti altında kalmıştır.<br />* Sırp Kıralı [[IV. Duşan]] ise yaklaşık 1331de Makedonya'da Bizanslılar elinde bulunan [[Ohri]], [[Pirlepe]], [[Kastoria]], [[Ustrumca]] ve [[Vodan]] şehirlerini zaptederek ülkesinin sınırlarını genişletmiştir. <br />* Buna karşılık '''III. Andronikos''' taht kavgalarından çıkan idari krizlerden faydalanarak 1333de [[Teselya]] ve 1337de [[Epir]] bölgelerini Bizans İmparatorluğu kontrolukontrolü altına almayı başarmıştır.
|- valign="top"
|align="center"|[[Dosya:John V Palaiologos.jpg|100px]] ||align="center"| '''[[V. İoannis]]'''<br />''Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος'' ||align="center"| '' '''III. Andronikos''''un oğlu'' ||align="center"| 18 Haziran, 1332||align="center"| ''15 Haziran, 1341'de İmparator''||align="center"| 8 Şubat, 1347||align="center"| 16 Şubat, 1391||align="left"|*
741.742

değişiklik