"I. Abbas" sayfasının sürümleri arasındaki fark

k
değişiklik özeti yok
k
Abbas, Safevi İmparatorluğu’nun sıkıntılı çıkasına rağmen, İran’ın askeri, siyasi ve ekonomik gücünü zirveye çıkardı. Zayıf iradeli olan babası yönetimi altında, ülke, Abbas’ın annesini ve ağabeyini katleden Kızılbaşların ülkenin farklı kesimlerinde ihtilafa düşmüştüler. Bu arada, İran'ın düşmanları olan Osmanlı İmparatorluğu ve Özbekler, bu siyasi kargaşayı kendileri için menfaatleri için kullandılar. 1588 yılında, Kızılbaş liderlerinden olan Mürşid Kuli Han, Şah Muhammed'i tahtından indirerek, 16 yaşındaki Abbas'ı tahta çıkardı. Fakat Abbas’ı kukla olarak kullanmaya çalıştıysa , Abbas tarafından saf dışı bırakıldı.
 
Abbas, yönetiminde binlerce, Çerkes, Gürcü ve Ermeni , sivil yönetim ve orduya sokuldu. Abbas, İran toplumunda yeni kurduğu sınıfın (selefleri tarafından başlatıldığı halde yönetimi sırasında önemli ölçüde genişlediği) yardımıyla, Kızılbaşların sivil yönetimdeki, Saraydaki ve ordudaki gücünü tamamen kırmayı başardı. Yaptığı eylemler ile İran ordusundaki reformları, kendisinin Osmanlı ve Özbekleri ile savaşmasına ve İran'ın kayıpbettiğikaybettiği illerini yeniden ele geçirmesine imkân verdi. 1603-1618 Osmanlı Savaşı'nın sona ermesiyle Abbas, Transkafkasya ve Dağıstan'ın yanı sıra Doğu Anadolu ve Mezopotamya topraklarını elde etti; Son iki toprak 1555 Amasya Barışı sonucunda kaybedilen topraklardı. Ayrıca, Portekiz ve Babür'den arazilerini geri aldı ve geleneksel olarak Dağıstan topraklarının ötesinde, Kuzey Kafkasya'daki İran yönetimini ve etkisini genişletti.
 
Abbas krallığının başkentini Qazvin'den İsfahan'a taşıyarak büyük bir inşaat falliyetine girdi ve kent Safevi mimarisinin doruğunu yaşadı. Daha sonraki yıllarında, birkaç önde gelen Çerkesler tarafından bir saray entrikası sonrasında, Şah Abbas , oğullarından şüphelenerek ya öldürdü ya da kör etti.
366

değişiklik