"Safî" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(Shah_Safi_age_31_in_1642-_Sahand_Ace.jpg adlı dosya, Taivo tarafından Commons'tan silindiği için kaldırıldı. Gerekçe:Unused and implausible, broken, or cross-namespace redirect: author's request on cre...)
 
== Saltanatındaki olaylar ==
Zalim bir şahsiyete sahip olan Sam Mirzâ da, [[Özbekler]] ve [[Osmanlılar]]'la uğraşmaya devam etti. Van bölgesini Osmanlılardan almaya teşebbüs etti. Bunun üzerine Osmanlı padişahı [[IV. Murad]], 18 Mart 1635 yılında Şah Safi'nin bu hareketi ve bunun yanında Osmanlı topraklarını yağma etmesinden dolayı [[Revan Seferi]]'ne çıktı. [[Osmanlı Ordusu]], gereken hazırlıklarını tamamladıktan sonra başında Sultan IV. Murat ile Revan'a doğru yürüyüşe geçti. Yaklaşık 3 aylık uzun yürüyüşte, disiplin tamdı. [[IV. Murad]], 27 Temmuz 1635 tarihinde önemli bir [[Safevî Devleti|Safevi]] kalesi olan Revan önlerine ulaştı. 28 Temmuz 1635 tarihinde kale kuşatmaya alındı. [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı]]<nowiki/>ların topları kale surlarını dövdü. Şehirdeki [[İran]]<nowiki/>lılar ise başlangıçta bütün güçleriyle karşı koymaya çalıştılar; ama Osmanlıların yapacağı büyük umumi taarruz öncesi Safevîler kaleyi teslim edeceklerini padişaha bildirdiler. 8 Ağustos 1635 tarihinde Revan kale muhafızı [[Emirgûneoğlu Yusuf Paşa|Emir-i Guneoğlu Tahmasb Kulu Han]], kaleyi IV. Murad'a teslim etti. Böylece 8 günlük kuşatma ile Revan Osmanlı topraklarına katıldı.
 
1 Nisan 1636 tarihinde [[Safevî Devleti|Safevîler]], [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı Devleti]]'nin sınırları içerisine girerek Revan Kalesi'ni kuşattılar. Bunun üzerine [[IV. Murad]] ve Doğu Serdarı [[Bayram Paşa|Vezir-i Azam Bayram Paşa]], 8 Mayıs 1637 tarihinde [[İran]] üzerine sefere çıktı. Padişah [[Bağdat]] önlerine vardı ve 16 Kasım 1638 tarihinde şehri muhasara etti.
Bağdat'ta [[Bektaş Han]] komutasında 40.000 kişilik bir ordu bulunuyordu. Şah Safi ise [[süvari]] ordusuyla [[Kasr Şirin|Kasr-ı Şirin]]'de konaklıyor ama muhasaraya müdahale etmeye cesaret edemiyordu. [[IV. Murad]] 12.000 sipahiyi İran içlerine yolladı ve [[Şehriban]] bölgesini yağma ve tahrip ettirdi. Ama Şah, Padişahın karşısına çıkamadı. Onun kuşatmadan sıkılınca çekip gideceğini sanıyordu ve böyle umut ediyordu. IV. Murad ve [[Yahya Efendi|Şeyhülislam Yahya Efendi]]'nin de ön saflarda bulunduğu büyük çarpışma muharebeler meydana geldi.
 
Kuşatmanın 37. gününde birkaç [[İran]] kulesini ele geçiren [[Tayyar Mehmed Paşa|Vezir-i Azam Tayyar Mehmed Paşa]] vurularak şehit düştü. Yerine Padişah tarafından [[Kemankeş Kara Mustafa Paşa]] sadarete getirildi. Kemankeş Kara Mustafa Paşa [[Bağdat]] etrafında birkaç kuleyi ele geçirdi. Bu başarılar üzerine kuşatmanın 39. günü büyük umumi bir taarruz başlatıldı. Sabah erken saatlerdeki bu taarruzla büyük muharebe ve çarpışmalar meydana geldi. Sonunda daha fazla dayanamayan [[Bağdat]] düştü. [[IV. Murad]] ilk iş olarak [[İmam-ı Azam]] ve [[Abdülkadir-i Geylani]]'nin kabr-i şeriflerini ziyaret etti. [[Osmanlı şeyhülislamları listesi|Şeyhülislam]] [[Zekeriyazade Yahya Efendi|Yahya Efendi]] nezaretinde bu kabirler imar ve tamir edildi. Padişah, orduyu ve sadrazamı Bağdat'ta bırakıp [[İstanbul]]'a döndü.
 
Şah I. Safi [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı Devleti]]'nin bu başarıları üzerine barış istedi. Sadrazam Kemankeş Kara Mustafa Paşa, İran elçisi [[Saru Han]] ve İran Murahhası [[Muhammed Kuli Han]] arasında yapılan görüşmeler neticesinde Türk-İran hududunun belirlendiği [[Kasr-ı Şirin Antlaşması]] 17 Mayıs 1639'da imzalandı ve [[1623-1639 Osmanlı-Safevî Savaşı|Osmanlı-Safevî savaşı]] resmen son buldu.
333

değişiklik