"Hristiyanlık" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(Kaynaklarda "Hristiyanlık"ın doğru olduğu yazıyor.)
(düzeltme AWB ile)
=== Yağ ile kutsama geleneği ve meshedilmek ===
[[Dosya:Ancient Galilee.jpg|thumb|150px|Yeni Ahit'te geçtiğine göre<ref name= Luka132>Luka, [http://www.kutsal-kitap.net/bible/tr/index.php?id=1537&mc=2&sc=1531 13:2]</ref> Meryem oğlu İsa, kendi tâbileri için Celileliler tâbirini kullanmıştır. Bunun sebebi, [[Celile]]'nin Îsevîlik dîninin ilk ortaya çıktığı yer olmasıydı]]
Tarih öncesi [[İsrail]] kralları ve yüksek rahipleri, görevlerinin simgesi olarak yağla kutsanırlardı. [[Tevrat]]'ın birçok yerinde bu işlemin yapıldığına dair ayetler vardır. Örnek: ( ''[[Levililer (Tevrat)|Levililer]] 14:18 ; [[Çıkış (Tevrat)|Mısır'dan Çıkış]] 29:7 ; [[Levililer (Tevrat)|Levililer]] 21:10'') Geniş anlamıyla bu unvan "[[Tanrı]]'nın bir görev vermek üzere seçmiş olduğu" kişileri de kapsıyordu.<ref>[http://www.hristiyan.net hristiyan.net]</ref> [[Eski Ahit]]'in "[[Yeşaya]]" kitabında [[Yahudiler|Yahudi]]'leri sürgünden kurtaran [[Pers]] kralı [[Kiros]]'a da bu unvanla (mesih) hitap edildiği görülür.
 
=== ''Nasrani'' ismi ===
 
=== Eski Ahit ===
[[Kitab-ı Mukaddes]]'in ilk kısmı Eski Ahit ya da [[Eski Antlaşma]] olarak adlandırılır. [[Yahudiler|Yahudi]]lerin kutsal kitaplarından [[Tanah]] ile bölüm adları ve sınıflandırmalar hariç hemen hemen aynıdır. Eski Antlaşma İsa'nın doğumundan önceki çok uzun bir zaman diliminde [[Yahudiler|Yahudi]] peygamberler tarafından yazılmıştır. Bu bölümde [[İsa]] veya [[Meryem]]'den, henüz dünyaya gelmemiş oldukları için ismen bahsedilmez ancak Eski Antlaşma'nın bazı kitaplarında İsa'ya atıfta bulunulur. İsa'dan söz eden Eski Antlaşma pasajları arasında Yaratılış 3:15; Yaratılış 12:1-3; Yaratılış 49:10 Yasa'nın Tekrarı 18:15; 2. Samuel 7:1-29; Mezmurlar'da birçok ayet; Yeşaya 7:14; Yeşaya 9:6-7; Yeşaya 52:13-53:12; Daniel 7:13-14; Mika 5:2 ayetleri sayılabilir.
 
=== Yeni Ahit ===
== Diğer Semavi Dinlere Göre Hristiyanlık ==
=== Museviliğe göre Hristiyanlık===
İsa, [[Roma İmparatorluğu]]'nun [[Yahudiye]] eyaletinde [[Yahudiler|Yahudi]] bir anneden dünyaya gelmiştir. Hristiyan ve İslami kaynaklara göre tanrı tarafından bir mucize eseri olarak babasız dünyaya gelmiştir. [[Yeni Ahit]]'te üvey babası Yusuf'un Davut peygambere kadar çıkan soyağacı verilir.
 
İsa, annesi [[Meryem]], babası [[Yusuf]], kendisine ilk inanan arkadaşları ve ilk takipçilerinden Yahudi olanlar terminolojide "[[Yahudi Hristiyanlar]]" olarak adlandırılır. Yahudi Hristiyan tabiri günümüzde Yahudi soyundan gelmekle beraber Hristiyan olmuş kimseleri tanımlamakta da kullanılır.
1.235.014

değişiklik