"Rekombinant DNA teknolojisi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Homolog çeşitlenme (rekombinasyon), [[eşeyli üreme]]yle genelde [[mayoz]] bölünmedeki [[kromozomal parça değişimi]] sonucunda meydana gelir. [[Bakteri]]lerde çeşitlenme farklı işleyişlerle, [[transformasyon]], [[konjugasyon]] ve [[trandüksiyon]] olaylarıyla görülür. Bu olayların hepsinin temeli DNA molekülleri arasında homoloji olmasına dayanmaktadır. Bu yüzden doğada çeşitlenme, aynı [[tür]]e ait bireyler arasında ya da çok yakın türler arasında kısıtlıdır. Farklı türler arasında varolan çeşitli düzeydeki eşleşme engelleri farklı türlere ait bireyler arasında genetik bilgi aktarımına, dolayısıyla da rekombinasyona olanak sağlamamaktadır.
 
Rekombinant DNA teknolojisinin tanımı ve kapsamı çeşitli toplumlara ya da biliminsanlarına göre farklılıklar göstermektedir. Bununla birlikte, bu değişik tanımlar arasında hepsindeki ortak yönleri birleştiren, oldukça geniş ve günümüzün modern ölçütlerine uygun bir tanım şu şekilde yapılabilir: Rekombinant DNA teknolojisi, bir canlıdan herhangi bir yolla yalıtılan bir genin uygun bir konağın içerisine sokularak orada çoğaltılmasını ve bazen de ifade edilmesini amaçlayan çalışmalarçalışmalara ait tekniklerin toplamıdır.
 
Belirli bir amaç için doğrudan genetik materyal üzerinde yapılan bu teknolojiyle, ''in vitro'' şartlarda genetik materyalde planlı değişiklikler yapılabilmekte, istenilen genlerin istenilen canlıya sokularak, doğal biçimde bulunmadığı bu konakta çoğaltılması ve istenilen ürünü vermesi için nakledilen genin ifadesi sağlanabilmektedir. Bu teknolojiyle, [[prokaryot]]ik ve [[ökaryot]]ik gruplara ait türlerin kendi aralarında olduğu kadar, gruplar arasında da gen aktarımları yapmak ve çeşitlilikler meydana getirmek mümkün olmaktadır.
Anonim kullanıcı