"Mehdi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
(→‎Ahmediyye hareketi: düzeltme AWB ile)
[[Kur’an]]'da açıkça yer verilmeyen inanç bazı ayetlerin [[tefsir|yorum]]ları, [[hadis]]ler ve dini önderlerin sözlerinde kendisine yer bulur. [[Şiilik|Şiiliğin inanç esasları]]ndan sayılan Mehdi inancı, Akademik çevrede pek fazla itibar edilmese de <ref>http://millicumhuriyet.wordpress.com/2012/03/10/hayrettin-karaman-mehdi-meselesi/#more-1068</ref> tarih boyunca olduğu gibi tasavvuf ve tarikat merkezli, kendi liderlerini Mehdi, cemaatlerini de Mehdinin cemaati olarak görmek isteyen [[sünni]] toplumlarında da yaygın kabul ve etki gücüne sahiptir.
 
''"Mehdilik konusu",'' kaynaklarda [[deccal]], [[süfyan]], [[Melhame-i kübra|melhame]], [[Ahir zaman]] ve [[kıyamet]] gibi [[eskatoloji]]k korku [[İslam mitolojisi|mit]]leri ile birlikte işlenmiştir. [[Celaleddin Suyuti|İmam Suyuti]]ye göre [[Ashab-ı Kehf]], Mehdi’nin yardımcıları olacak, [[İsa]] O'nun zamanında gökten inecek ve [[Deccal]] ile [[savaş|harb]] ederken beraber olacaklardır. İnanışa göre Mehdi, [[deccal]]in olduğu bir zamanda gelecek ve deccale karşı savaşacaktır.<ref>http://www.musayusuf.com/altincag07.html</ref> İsa [[Mesih]] gökten yeryüzüne inince onun yanında olup deccali yenmesine yardım edecektir.<ref>http://www.caferilik.com/ehlibeyt/onikiimam/mehdi/hayat.htm</ref>
 
Kurtarıcı inancı dinler tarihinin ortak paydası olarak görülmektedir.<ref>https://issuu.com/sacittademir/docs/orhan_g__kdemir_-_din_ve_devrim</ref> Bazı yazarlar, İslam'daki Mehdî inancının kökenlerini [[Zerdüştilik|Mecusîlik]] gibi Fars inançlarında ararken diğer bazıları da bunu Yahudi-Hıristiyan geleneğindeki “Mesih” öğretisine alternatif oluşturma amacına bağlarlar.<ref name="mehdi"/> Ancak tarihsel olarak Mecusi inancı daha eskiye dayandığı için, Mesih inancını geliştiren Yahudîler’in de, bu düşüncelerini [[Babil sürgünü]] zamanında dönemin etkin dini [[Zerdüştlük|Mazdeizm]]’den almış olması muhtemeldir.
 
Osmanlı'da Mehdîci hareketler olarak kabul edilen [[Rafızî]] isyanları önemli yer tutmaktadır. Bu hareketlerin ilk örnekleri 1240 yılındaki ''[[Babai Ayaklanması]],'' son örneği ise 1665 tarihindeki Seyyid Abdullah isyanıdır. 1511 deki Şahkulu isyanı, 1520’de Bozoklu Celal ve 1527 tarihli Şah Kalender isyanları ihtilalci Mehdîci hareketlerin önemlileri olup 1525-1528 tarihleri arasında Adana ve Orta Anadolu’da ortaya çıkan küçük çaplı hareketler de vardır. İsyan önderlerinin tamamına yakını, müritleri tarafından şeyh olarak görülen, kendilerini Mehdî ilan etmeden evvel, bir mağaraya çekilerek uzun bir süre inziva hayatı yaşayan, inzivadan çıktıktan sonra Allah ile temas kurduklarını ve O’nun kendisini görevlendirdiğini açıklayarak ayaklanmayı başlatan kişilerden oluşur.
Osmanlı padişahlarından [[Kanuni Sultan Süleyman]] ve [[IV. Murad]] da ''Mehdî-i [[Ahirahir zaman]]'' olarak vasıflandırılmışlardır.
 
==Sünni İslam'da Mehdi inancı==
''[[Hüseyin Atay]]'' bu ayet ile ilgi: {{Cquote|Hz. İsa hakkında [[Kur'an-ı Kerîm]]’in verdiği bilgi içinde onun öldüğü fakat öldürülmediği bilinmektedir. Bunlara göre: '''Hz. İsa ölmüştür, hayatta değildir ve bir daha da bu Dünya'ya geri dönmeyecektir.''' Hadislerle iman esasları sabit olmaz ve Kur'an-ı Kerîm’e eklemeler yapılamaz. Hıristiyan kültünden ve kültüründen, Hz. Muhammed’in vefatından sonra İslâm literatürüne geçen hikayelerden birinde ise; ''Hz. İsa’nın ölmediği, göğe çıkarıldığı ve kıyamet kopmadan dünyaya Şam’daki minareden ineceği anlatılmaya başlanmıştır.'' Hıristiyan mitolojisi İslâmlaştırılarak Müslümanlar’ın inançları arasına sokulmuştur. Öyle ki buna inanmayanlar, aklı başında sanılanlar tarafından bile kafirlikle itham edilmektedirler.<ref>Hüseyin Atay, Kur'an’a Göre Araştırmalar, sayfa 53</ref>}}
 
== Şiî'likteŞiîlikte Mehdi inancı ==
{{Şiilik}}
- {{Cquote|Mehdi bizdendir. Allah bu dini nasıl bizimle paylaşmışsa, Onunla da sona erdirecektir. Ve onlar bizimle nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır.<ref>Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 20</ref> İnsanlar 1400 senesinde Mehdi’nin yanında toplanacaklardır.<ref>Risaletül Huruc-ül Mehdi, s. 108</ref>}}
 
{{Cquote|Mehdi öncesi yaşanacak karanlık ve buhranlı, açlık, kıtlık, savaş ve sürgünlerin yoğun olarak yaşandığı dönem yerini, Mehdi devrinde kuzularla kurtların, avcılarla avların birlikte huzur içinde yaşadığı, savaş, sürgün, adaletsizlik gibi insani sorunların, deprem, sel, tayfun, kuraklık kıtlık gibi doğal afetlerin asla yaşanmayacağı olağanüstü bir devre bırakacaktır. Bolluk o kadar artacaktır ki hazinelerin kapısı arkasına kadar açık olacak, ancak herkes mal ve mülk açısından o kadar doymuş olacaktır ki kimse dönüp bakmayacaktır.<ref>El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31.</ref>}}
 
=== Keysanîlik'te ===
Mirza Mesih ve Mehdiliğinin yanında [[Krişna]]'nın en son [[avatar]]ı olduğunu da iddia etmiştir.<ref>Tufan Çelebi, Kur'anın kaynakları, böl 1, Asrın müceddidi</ref>
 
'''Risale-i nurNur ekolü'ndeekolünde''': [[Nur cemaati]], yaşanılan zaman diliminin ''[[Ahir zaman]]'' olduğu, bu zamanda komünist-materyalist felsefenin (maddiyyunluk) ilmi de arkasına alarak imana karşı büyük bir yıkım ([[deccal]]iyet) faaliyeti içerisinde olduğu, bu zamanda en önemli görevin "hizmet-i [[iman]]iye ve [[Kur'an]]iye" adı verilen Risalei-nur yoluyla iman kurtarma olduğuna ve bu hizmetin Mehdi’nin birinci ve en büyük görevi olduğuna inanır. Onlara göre Mehdi'nin diğer görevleri ise imanın hayata geçirilmesi, [[Hilâfet]]'in ihyası ve [[şeriat]]'tır.<ref>http://www.sorularlarisale.com/makale/12365/bediuzzaman_mehdi_midir.html</ref><ref>http://www.bediuzzamansaidnursi.org/merakedilenler/mehdi-ve-mehdiyet-ger%C3%A7e%C4%9Finin-risalelerdeki-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1</ref> Mehdi’nin kim olduğu konusunda ise değişik görüşler vardır.<ref>http://www.risaleajans.com/nurettin-huyut/said-nursi-mehdi-midir</ref> Nurcuların bir kısmı ''"[[Ahir zaman]]’ın Büyük Mehdisi"'' olarak [[Said Nursi]]'ye inanırlarken<ref>http://www.saidnursi.de/mehdi-uzerine/</ref> bir kısmı ise Mehdi’nin [[Said Nursi]]'den sonra gelecek ve yaşayacak bir şahıs olduğuna inanmaktadırlar.<ref name="celcelutiye.com">http://www.celcelutiye.com/?islem=kc&id=88</ref><ref>http://harunyahya.org/tr/Kitaplar/3779/bediuzzaman-said-nursi-kendisinin-mehdi</ref><ref>http://www.gazeteport.com.tr/yazar/16/metin-bosnak/4076/said-nursi-ve-simulacra-_4_</ref>
[[Fethullah Gülen]], bir kişinin çevresi onun ''Mehdi'' olduğuna inansa ve kendisi de buna kanaat getirse bile bunu ilan etme gibi bir görevinin bulunmadığını söyler.<ref>http://sonsuznur.net/fethullah-gulen-kirik-testi-serisi/77-fethullah-gulen-kirik-testi-serisi-vuslat-mustusu/5933-fethullah-gulen-abd-sohbetleri-kirik-testi-oz-guven-ve-mehdilik-iddiasi.html</ref>
38.155

değişiklik