"LGBT" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
 
===İlk çağlar===
İnsanlık tarihi kadar<ref>{{Web kaynağı | url = http://www.ipe.com.tr/tr/makaleler/escinsellige-bilimsel-ve-objektif-bakis | başlık = Zor Bir Konu: Eşcinselliğe Bilimsel ve Objektif Bakabilmek | yazar = Doç. Dr. Özgür Öztürk | iş = İpe | erişimtarihi = 10 Kasım 2013 | tarih = | arşivurl = http://web.archive.org/web/20150610032628/http://www.ipe.com.tr/tr/makaleler/escinsellige-bilimsel-ve-objektif-bakis | arşivtarihi = 10 Haziran 2015}}</ref> eski LGBT ve eşcinsellik eski kaynaklarda M.Ö. 2000-3000 arasındaki döneme kadar uzanan LGBT'nin tarihi ile ilgili en eski yazılı belgeler [[Eski Mısır]], [[Sümerler]] ve [[Hitit]]lere uzanmaktadır. Bazı [[Mezopotamya]] tapınaklarında, yakın zamana değin Hindistan'da süren bir uygulamaya benzer biçimde, [[Fahişe|kutsal fahişelerin]]<ref name="Kadın Eşcinselliği"/> yanı sıra kültün hizmetine verilmiş eşcinsel fahişeler bulunmaktaydı. Yine LGBT tarihinde özel bir önemi olan iki eski Doğu halklarından Hititler ve Yahudiler tarihte yer almıştır. M.Ö. 1400'lerden kalma bir Hitit yasa derlemesinde erkekler arasında evliliğe izin veren bir madde belirlenmiştir. Bu yasa tarihte [[eşcinsel evlilik|eşcinsel evliliğe]] izin tanıyan ilk yasa olma özelliğinideözelliğini de taşımaktadır. Bir diğer topluluk; Yahudiler ise eşcinselliğe karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınırlar. Batı uygarlığının eşcinselliği mahkûm etmesinin temelinde önce Musevilik, daha sonra Hıristiyanlık kaynaklarında yer alan bu mücadele yatmaktadır.
 
Akdeniz uygarlığında "LGBT" ve eşcinselliğin göreceli olarak daha serbest olduğu, sosyal açıdan kabul gördüğü, hatta bazı boyutlarıyla yüceltildiği bir ülke de [[Antik Yunanistan]] olup burada pederastik ({{dil-tr|erkeklerle genç erkekler arasındaki ilişki ve aşk}} veya ({{dil-tr|kadınlarla başka kadınlar arasındaki ilişki ve aşk}}<ref name="Kadın Eşcinselliği">{{Web kaynağı | url = http://lgbti.org/antik-yunanda-kadin-escinselligi/ | başlık = Antik Yunanda Kadın Eşcinselliği | yayıncı = ZihniminKadrajı | tarih = 5 Haziran 2011 | erişimtarihi = 10 Kasım 2013 | arşivurl = http://web.archive.org/web/20160129172545/http://lgbti.org/antik-yunanda-kadin-escinselligi/ | arşivtarihi = 29 Ocak 2016}}</ref>) edebi, sanatsal ve felsefi konuılarda saygınlık kazanmıştır. Bu saygınlığın [[Yunan mitolojisi|Yunan Mitolojisine'de]] yansıdığı, Tanrı [[Zeus|Zeus'un]] kartal kılığına girerek genç Ganymades'i kaçırmasından açıkça anlaşılabilir. Yine [[Eski Yunan]] sanatının büyük bölümünde eşcinsellik bir esin kaynağı olmuştur. Sanatta çıplak, [[yarı çıplak]] erkek figürleriyle başlayan bu akım, M.Ö. 4. ve 5. yüzyıllarda heykel sanatıyla daha da ilerlemiş ve tarihte bir daha eşine ulaşılamayan bir yoğunluğa ulaşmıştır. Eski Yunan şiirinde de eşcinselliğe dayanan esinin büyük yeri vardı. Ama yalnızca erkek eşcinselliği değil, kadın eşcinselliği<ref name="Kadın Eşcinselliği"/> de işleniyordu. KendisideKendisi de [[biseksüellik|biseksüel]] olan [[Sappho]]'nun şiirleri bunun kanıtıdır. Tarihi kaynaklarda Sapp­ho'nun [[Midilli (ada)|Midilli]] (eski adıyla: "Lesbos")'ta sa­de­ce kız­ öğrencilerin eği­tim gör­dü­ğü bir cim­naz­yu­mu bulunmaktaydı. Ken­di­sinin de eş­cin­sel olduğu düşünülen Sapp­ho'nun cim­naz­yu­mu, öğ­ren­ci­le­ri ara­sın­da eş­cin­sel iliş­ki ya­şan­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le<ref>{{Web kaynağı | url = http://www.mgkmedya.com/2013/05/29/midilli-de-lezbiyen-festivali | başlık = Midilli’de Lezbiyen Festivali | yayıncı = MGKmedya | yazar = Engin Tatlıbal | tarih = 29 Mayıs 2013 | erişimtarihi = 10 Kasım 2013 | arşivurl = http://web.archive.org/web/20150426180602/http://mgkmedya.com/2013/05/29/midilli-de-lezbiyen-festivali | arşivtarihi = 26 Nisan 2015}}</ref> hal­kın ve yö­ne­ti­ci­le­rin tep­ki­si­ni çek­miş ve ada­da eşcinsel olduğu düşünülen kişilere karşı [[homofobi]]k olay­lar ya­şan­mış­tı. Yine Sappho yazdığı şiirlerinde, kadın arkadaşlarına ve öğrencilerine tutkuyla ve aşk ile seslendiği için onun lezbiyen olduğu düşünülerek [[Lesbos Tiranı]] tarafından Sicilya'ya sürgüne gönderilmiştir. Sappho bir şiirinde imge olarak eşcinselliğe atıfla şöyle yazmıştır;
 
{{SAlıntı|sağ|
Hıristiyanlığın eşcinselliği yasaklamasına karşın, Batı ülkelerinde de ortaçağ boyunca eşcinsel ilişkilerin, çok yaygın olmamakla birlikte, sürdüğü bilinmektedir. Papa ve kardinallerin yasakları, mahkeme kararları ve infazlar bu yasaklara karşın LGBT'ler arasında cinsel ilişki ve aşkın varlığını sürdürdüğünü kanıtlamaktadır. Yine [[Rönesans]]'ın sürdüğü 15. ve 16. yüzyıllarda eşcinselliğin Eski Yunan'ı anımsatan bir biçimde canlanmasını getirdi. Rönesans Avrupası'nda eşcinsel olan ya da bu eğilimi [[heteroseksüel]] ilişkiyle birlikte sürdüren pek çok ünlü kişi vardı. Aynı durumun modern çağ için de geçerli olduğu söylenebilir.
 
Avrupa'da eşcinselliğin yeniden suç olmaktan çıkarılması [[Fransız Devrimi]]'yle dine dayalı tüm suç ve cezaların kaldırılmasıyla olmuştur. 1810 yılında Fransız imparatoru [[Napolyon Bonapart|I. Napolyon]] medeni kanunu yürürlüğe koyduğunda bu uygulamadan vazgeçmemiştir. 19. yüzyılda Hollanda, İspanya, Portekiz, Bavyera ve İtalya gibi ülkelerin Napolyon yasalarını kabul etmesideetmesi de bu ülkelerde de eşcinsellik suç olmaktan çıkmıştır.
 
===Cinsel devrimler ve Stonewall ayaklanmaları===
35.164

değişiklik