Yemişçi Hasan Paşa: Revizyonlar arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(Uzuncarsili never state, that Yemisci is father of Sulanzade Mehmed. Uzuncarsili wrote about Sulanzade Mehmed: "Rüstem Paşa ile Çağalazâde ahfadından")
(düzeltme AWB ile)
 
==Hayatı==
Hasan Paşa, Kosova vilâyetinde dogmustur, [[Arnavutlar|Arnavut]] olduğu belirtilir.<ref name="uzuncarsili">Uzunçarsılı, İsmail Hakkı, (1954) ''Osmanlı Tarihi III. Cilt, 2. Kısım , XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna kadar)'', Ankara: Türk Tarih Kurumu (Altıncı Baskı 2011 ISBN 978-975-16-0010) say.359</ref><ref name="̟sicillioamani">Mehmed Süreyya (haz. Nuri Akbayar) (1996), ''Sicill-i Osmani'', İstanbul:Tarih Vakfı Yurt Yayınları ISBN 975-333-0383 C.II s.126-127 [http://archive.org/details/sicilliosmani01sruoft]</ref> Çocukluğunu (şimdi [[Kosova]]'da bulunan) [[Rogova]]'da geçirdiği ve ilk okulu orada bitirdiği iddia edilmektedir. Çıkmadan sonra [[Zülüflü Baltacılar]] ocağına katıldı. Sonra çeşnigarbasi; 1580'da kapıcılar kethüdası ve 1589'da kapicibasi olarak görev yaptı.
 
Saraydan ayrılması Ağustos 1593'de ̺[[Yeniçeri Ağası]] olarak atanmasi ile oldu. Bu görevden 1593 sonunda azledildi. Haziran 1595'da ikinci kez Yeniçeri Ağası olarak atandı ve Şubat 1596'da bu gorevden yine azledildi. Mart 1596'da vezirlik verildi ve ʽBelgradʼ'a zahire sağlamak için memur edildi. Vezirlik rütbesi ile [[Şirvan]] Beylerbeyi görevini aldı. Sonra kubbealtı veziri olarak İstanbul'a döndü. Sadrazam [[Damat İbrahim Paşa]]'nın üçüncü sedaretinde iken Avusturya Seferi sırasında İstanbul'da bulunup "İstanbul Muhafızı" ve "Sedaret Kaymakamı" görevini yapmaya başladı.