"Hurûfilik" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Boyutta değişiklik yok ,  2 yıl önce
k
olarak ta → olarak da
(iç bağlantı düzeltme AWB ile)
k (olarak ta → olarak da)
{{Batıniyye|collapsed=1}}
{{ana|Kabbala}}
[[Tanrı]]'nın her peygamberde aşamalı olarak kendisini açtığına, en son olarak tada yedinci [[Şiilik|Şiî]] imamı [[Musa el-Kâzım]]'ın soyundan gelen ve ''Hurûfîyye'' inancının kurucusu olan Fadl’ûl-Lâh [[Gürgan|Ester-Âbâd]]î'nin bedeninde vücud bulduğuna ve ''"Fadl’ûl-Lâh [[Gürgan|Ester]]-Âbâdî"'' (''Nâimî'')’nin Câvidân el-Kebir (''Câvidân-Nâme'')’sinin [[Kur'an]]’ı ilga ettiğine inanan [[sufi]]/[[tasavvuf]]î yol.
 
Hurûfilere göre [[Muhammed]] son peygamberdir. Her peygamber, kendinden önce gelen peygamberlerin sırlarının anlamını çözmektedir. [[Peygamber Muhammed]] ise son peygamber olduğu için kendisinden önceki peygamberlerin bildirdiklerinin anlamını çözecek anahtara sahiptir.
 
=== Noktacılık ===
[[Fazlullah Yezdânî|Fadl’ûl-Lâh Yezdânî]]’nin vefâtından sonra [[mürid]]i ''“Ubeyd’ûl-Lâh Mahmud”'' aynen [[Bâtınîlik|Bâtın’îyye]] gibi [[İbahilik|İbâh’îyyûn]] olan ''“Nokta”'' mezhebini ortaya çıkardı. Ubeyd’ûl-Lâh’a göre birçok noktanın birleşmesiyle meydana gelen harfler, mânasız birer gölge olup esâs olan noktadır. ''[[Zeynel Abidin|İmâm Zeyn el-Âb-ı Dîn]]’nin “En-Noktat’ûl-İlm’ûn” sözünün delâlet ettiği varsayılan harflerin vücutları mutlaka nokta ile kâimdir.'' Hattâ, “Vücûd-û Mutllâk” mertebesine delâlet etmek maksadıyla İbranîler’in [[Kabbala|Kabalâ]]’sının ikinci kitâbı olan [[Zohar]] da, [[Tevrat]]’ta nakledilmek üzere İbrânî alfabesinin en küçük harfi olan ''“Yu-Jode”'' yani ''“Lâfz”'' ile tabir edilmektedir.<ref name="İshak Efendi">Hoca İshak Efendi, ''Kâşif’ül-Esrâr.''</ref><ref name="Clement Huart">Clement Huart, ''Gibb Külliyatı'', Cilt 9.</ref><ref name="Nûr">Nûr’ûl-Hüdâ.</ref> Bu [[İslam dini siyasi mezhepleri|mezheb]]in en meşhur tâkipçileri arasında 1574'te [[Şah Tahmasb]] tarafından i'dam edilen [[Nizârîler]]'in ''Otuz Altıncı İmâmı Murād Mīrzā'' ile ''Nûktâ-yi Ulâ'' olarak tada bilinen ve [[Kaçarlar]] tarafından 1850'de [[Tebriz]]'de kurşuna dizilerek i'dam edilen [[Babi]] [[inanc]]ının yaratıcısı ünlü [[Kabalist]] ''[[Seyyid Ali Muhammed|Seyyid Ali Muhammed ''(Báb)'']]'' gelmektedir.<ref>{{cite book |author = Denis MacEoin |year = 1992 |title = The Sources for Early Bābī Doctrine and History |publisher = Brill |location = Leiden |isbn = 90-04-09462-8 |url = http://books.google.com/books?id=xqV9-zmMxsUC&printsec=frontcover&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false |pages=177}} Muhammad 'Alí Faydí's ''Hadrat-i Nuqta-yi Ulá'' (Tehran, 132 B.E./1976-77): "This work contains an interesting account of the single portrait of the Báb painted by Áqa Bálá Big Shíshvání Naqshbandí during Shírazí's stay in Urúmiyya in 1848 (pp. 367–74). This painting is now kept in the Bahá'í archives in Haifa..."</ref>
{{Ayrıca bakınız|Bâtınîlik|İbrani|Kabbala|Zohar|Tevrat}}
 
530.651

değişiklik