"Türk tarihi" sayfasının sürümleri arasındaki fark

düzeltme AWB ile
(düzeltme AWB ile)
(düzeltme AWB ile)
* '''1089''': [[Semerkant]] merkezli Batı Karahanlı Devleti'nin Selçuklu tabiyetine girmesi
* '''1091''': [[Kaşgar]] merkezli Doğu Karahanlı Devleti'nin Selçuklu tabiyetine girmesi
* '''1092''': [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'nin iç karışıklıklara sürüklenmesi sonucu iki Karahanlı devletinin tekrar bağımsız olması
 
===Doğu Avrupa===
* '''1081''': [[Çaka Bey]]liği'nin Ege kıyılarında donanma inşası ile [[Türk Deniz Kuvvetleri]]'nin kuruluşu
* '''1085''': [[Suriye Selçuklu Devleti]]'nin kuruluşu
* '''1092''': Sultan [[Melikşah]]'ın [[Haşhaşiler]] tarafından öldürülmesi sonucu [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'nin iç karışıklıklara sürüklenmesi
* '''1096''': [[Birinci Haçlı Seferi]]'nin öncülerinin [[Anadolu Selçuklu Devleti]] tarafından [[İznik]]'te imhası
* '''1096-1099''': [[Birinci Haçlı Seferi]] sonucunda [[İznik]] ve Batı Anadolu'nun [[Bizans İmparatorluğu|Bizans]] tarafından geri alınması, [[Suriye]] ve [[Filistin]] kıyılarında Haçlı devletçiklerinin oluşması
===Güney Asya===
* '''1001-1027''': [[Gazne Devleti]] Hakanı [[Gazneli Mahmud]]'un [[Hindistan]]'a seferleri, Türk egemenliğinin ve İslamiyetin Hindistan'ın kuzeyi ve [[Bangladeş]]'e yayılması
* '''1037-1059''': [[Gazne Devleti]]'nin [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'yle mücadelesi, Horasan ve İran'ın Selçukluların egemenliğine geçmesi
* '''1059''': [[Gazne Devleti|Gazneliler]] ve [[Büyük Selçuklu Devleti|Büyük Selçuklular]] arasında barış anlaşması
* '''1079-1080''': [[Gazne Devleti]]'nin [[Afganistan]]'da güç kazanan [[Gurlular]]'ı mağlup etmesi
* '''1100''': [[Danişmendliler Beyliği|Danişmendliler]]in [[Antakya Prensliği]]'ni [[Malatya]]'da yenerek Haçlıların Güneydoğu Anadolu'ya ilerlemelerini kesin olarak durdurmaları
* '''1101''': [[Anadolu Selçuklu Devleti]] ve [[Danişmendliler Beyliği|Danişmendliler]]in [[Haçlılar]]'ı [[Kastamonu]] ve [[Merzifon]]'da mağlup edişleri
* '''1104''': [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'nin [[Harran]]'da [[Haçlılar]]'ı yenerek [[Fırat]]'a ilerlemelerinin önünü kesmesi
* '''1104''': [[Şam]]'da [[Böriler|Börüoğulları]] Atabeyliğinin kuruluşu
* '''1105-1128''': [[Suriye]]'de [[Selçuklular]]'ın [[Haçlılar]]la mücadelesi, [[Şam]] ve [[Halep]]'in Haçlı kuşatmalarına direnişi
 
===İran ve Orta Asya===
* '''1092-1118''': [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'nde iç karışıklıklar ve yarı bağımsız atabeyliklerin ortaya çıkması
* '''1132''': Moğol [[Karahıtaylar]]'ın [[Karahoca Uygur Krallığı]]'nı ortadan kladırarak Türk topraklarına doğru ilerlemeye başlamaları
* '''1134''': [[Karahıtaylar]]'ın [[Doğu Karahanlılar]]'ı yıkmaları
* '''1137''': [[Karahıtaylar]]'ın [[Batı Karahanlılar]]'ı yıkmaları ve Orta Asya'da hâkim güç olmaları
* '''1141''': [[Katvan Muharebesi]]'nde [[Karahitaylar]]'a mağlup olan [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'nin çöküşe geçmesi
* '''1154-1157''': [[Oğuzlar]]ın isyanı sonrasında [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'nin dağılması, [[Harezmşahlar Devleti]]'nin bağımsız olması
* '''1182-1194''': [[Harezmşahlar Devleti]]'nin İran, Horasan ve [[Karahitaylar]]'ı yenerek [[Maveraünnehir]]'i ele geçirmesi
* '''1188''': [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'nin ardıllarından [[Kirman Selçuklu Devleti]]'nin [[Oğuzlar]] tarafından ortadan kaldırılması
* '''1194''': [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'nin ardıllarından [[Irak Selçuklu Devleti]]'nin [[Harezmşahlar Devleti]] tarafından ortadan kaldırılması
 
===Güney Asya===
* '''1148-1151''': [[Gurlular]]'ın [[Gazne]]'yi ele geçirerek büyük yıkım yapmaları
* '''1152''': [[Büyük Selçuklu Devleti|Büyük Selçuklu]]ların [[Gazne]]'yi [[Gurlular]]'dan kurtarması
* '''1157-1163''': [[Büyük Selçuklu İmparatorluğu|Büyük Selçuklu Devleti]]'nin dağılmasıyla [[Gazne]] ve Afganistan'ın tekrar [[Gurlular]]'ın eline geçmesi
* '''1186''': Başkenti [[Lahor]] olmak üzere [[Pencap]]'a egemen olmaya devam eden [[Gazne Devleti]]'nin [[Gurlular]] tarafından yıkılışı
 
1.320.005

değişiklik