"Abdal" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Söğüt-[[Bilecik]] bölgesinde ortaya çıkan [[Osmanlı Beyliği]]'nde abdallar ([[Edebali]], [[Geyikli Baba]]) Osmanlı Beylerine ([[Osman Gazi]], [[Orhan Gazi]]) yakın duran kişilerdi. Osmanlı erken döneminde abdallar gerek Batı Anadolu, gerekse [[Balkanlar]]daki [[Hıristiyan]] nüfusun İslamlaşmasında etkili olmuşlardır. Bunda, İslamın değişmez ve şartlarını empoze eden kitabî yaklaşım yerine yerel geleneklerle uyuşmaya yatkınlık, yani yerel geleneklerle İslam geleneklerini uyum içine sokan tutumun payı belirleyiciydi.
 
15. yüzyılda abdallar giderek [[Osmanlı İmparatorluğu|Osmanlı Devleti]]'nin merkezîleşme ve bürokratik bir imparatorluğa dönüşme sürecinin dışında kalmışlar, ve Sünnî İslam'ın Edirne ve [[1453]]'ten itibaren İstanbul'da yerleşmesi sonucunda düzendışı bir niteliğe bürünmüşlerdir. İran'da [[Safevî Devleti]]'nin kurulması ve [[Kızılbaş]] etkinliğinin Anadolu'da yayılması ile birlikte abdallar [[Kızılbaş]] hareketiyle bütünleşmiştir.
 
== Kültürel Nitelikleri ==
1.321.710

değişiklik