"Toktamış Han" sayfasının sürümleri arasındaki fark

değişiklik özeti yok
Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber 1340'lı yılların sonu ile 1350'li yılların başında doğduğu tahmin edilmektedir. Babası Tuy Hoca [[Urus Han]] tarafından öldürülünce Toktamış Han [[Timur]]'a sığındı. [[Timur]] kendisine tarihi rivayetlere göre [[Otrar]] ile [[Sabran]]'ın veya [[Sugnak]] şehirlerinin yönetimini verdi. Ancak bu şehirler [[Urus Han]]'ın elinde olduğu için kendisiyle ve oğulları ile savaşarak onları mağlup etti. Batı [[Deşt-i Kıpçak]] hakimi [[Mamay Mirza]]'yı da mağlup ederek Cuci ulusu arasında birliği sağlayarak [[Azerbaycan]] ve [[Harezm]] dışındaki [[Altın Orda Devleti|Altın Orda Hanlığı]] topraklarını birleştirmiş oldu.
 
Ülkesinde birlik sağladıktan sonra [[Ruslar|Rus]] topraklarına yöneldi. Ağustos 1382 yılında bazı knezliklerin de desteğini alarak [[Moskova]]'yı kuşattı. Başarı gösteremeyince hileye başvurarak para karşılığında kuşatmayı kaldıracağına dair söz vermesine rağmen şehrin kapılarının açılması üzerine şehre saldırarak yerle bir etti ve büyük ganimetler elde ederek geri döndü. [[Moskova]]'da 24.000 kişinin öldürüldüğü söylenir.<ref name=":0">Kamalov, Ilyas, (2012) "Toktamis Han", ''TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 41,  sayfa: 231-232'' Online: [http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c41/c410125.pdf] </ref>
== Toktamış-Timur savaşları ==
 
* Özyetgin, A. Melek, "Altın Ordu Hanı Toktamış'ın Bik Hâcî Adlı Kişiye Verdiği 1381 Tarihli Tarhanlık Yarlığı", Online: [http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/848/10734.pdf]
* Kamalov, Ilyas, (2012) "Toktamis Han", ''TDV İslam Ansiklopedisi, cilt: 41,  sayfa: 231-232'' Online: [http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c41/c410125.pdf]
 
* Nizâmeddîn-i Þâmî, (Tr.cev.: Necati Lugal) (Ilk bas.: 1949 2.bas.:1987) ''Zafernâme'', Ankara, Türk Tarih Kurumu Basimevi,
 
 
34.095

değişiklik