"Virüs" sayfasının sürümleri arasındaki fark

Baltimore sınıflandırması viral [[Mesajcı RNA|mRNA]] sentezini temel alan bir sınıflandırmadır Virüsler genelde genomlarıyla sentez ettirdikleri proteinleri kullanarak kendilerini replike ettirirler. Viral genom çift iplikçikli (çi) veya tek iplikçikli (ti) olabileceği gibi DNA ya da RNA da olabilir, bazı virüslerde [[ters transkriptaz]] enzimi varken bazılarında da bu enzim yoktur. Ek olarak tiRNA virüsleri pozitif yönelimli ya da negatif yönelimli olabilirler, pozitif yönelimli virüslerin genomlarına enfektif genom denmektedir. Bu sınıflandırma virüsleri yedi gurupta toplamıştır:
 
Bu guruplargruplar aşağıdaki gibidir:
{|
|-
Anonim kullanıcı