"31 Mart Vakası" sayfasının sürümleri arasındaki fark

+
(burada sadece miladi veriyoruz)
(+)
 
“Aff-ı Şahâne" adı verilen genel af ilan edildi ancak umulduğu gibi isyancıların zorbalığı sona ermedi. Aralarında Şerif Sadık Paşa ve Katibi Esat Bey, Süvari Teğmeni Selâhattin Mümtaz ve Üsteğmen Yusuf Nurettin’in bulunduğu bazı subaylar öldürüldü. İsyancıların İstanbul içerisinde küçük gruplar halinde dolaşarak silah atmaya, Türk kadınlarının Beyoğlu'na çıkmasına engel olmaya, Frenk gömleği giyen kimseleri tartaklamaya başladıkları görüldü. Asâr-ı Şevket Zırhlısı Kaptanı Deniz Binbaşılarından Ali Kabuli Bey'in, kendi gemisinin erleri tarafından sokaklarda sürüklenip Yıldız Sarayı'na kadar götürülerek Abdülhamit'in gözleri önünde öldürülmesi, isyancıların en vahşi eylemlerindendi.
 
== Yıldız yağması ==
[[31 Mart İsyanı]] sırasında Selanik'ten gelen [[Hareket Ordusu]]'nun (Selanik Ordusu) [[Yıldız Sarayı]]'nı yağmalamasına '''Yıldız yağması''' denmiştir. Meşhur 31 Mart ayaklanmasını bastırmak üzere İstanbul'a yürüyen Hareket Ordusu'ndaki askerler Yıldız Sarayı'nı basıp giyecek ve yiyecek çalmışlar, sarayda tahribata yol açmışlardır.
<blockquote style="margin-left:0; padding: 12px; border:1px solid #e0e0e0">
Tahsin Demiray "Yıldız yağması" başlıklı de şu bilgiyi vermektedir:
<blockquote style="padding-left: 12px; font-style:italic">
İttihatçılar Abdülhamit'i Yıldız'dan ani olarak uzaklaştırmaz, sarayın mücevher, zümrüt, yakutaltın, inci vesaire kıymetli her nesi varsa oradan aldırmışlardır. Değeri milyonlar tutan ve aynı zamanda tarihi hazine teşkil eden küçük parça eşya büyük sandıklara doldurulup hemen harbiye nezaretine getirilip orada büyük dış kapının yanlarındaki -bugün biri rektörlük, diğeri Türkiyat Enstitüsü olan- binaların alt katlarına yerleştirilmişlerdir.
<br /><br />
Bu nakil işine nezaret eden Şehremini Ebubekir H.N.Tepeyran hatıralarında: '''Bizzat mühürlediğim kapılar sonradan açılmıştır'''." diyor ve talanı anlatıyor.
<br /><br />
Memduh Paşa da: '''Yıldız Sarayında hizmetle mevki tutmuş olanlar, hal'iden bir gün evvel kuvve-i müsellaha (Silahlı güç, Ş.A) ile çıkarılıp hırpalanmış ve tevkif hücrelerine sokulmuşlardır. Kadın Efendiler, Şehzadelerle Sultanlar ve Cariyeler ayrıca çıkarıldıklarından sarayın Hazinesinde mevcut cevahir ve nukut (Nakit paralar, Ş.A) memurini askeriye vasıtası ile ahz ve nakledilmiştir'''." demektedir.
</blockquote>
</blockquote>
 
== İsyanın bastırılması ==
22.748

değişiklik